U.D.: Beisbol Cicle: Mig Curs: 3r

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIONS 8, 9 i 10
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

-Introduir les normes bàsiques del beisbol.

 

T'

EXERCICI

ORG.

10'

3'

- Presentació del beisbol, el material ( bat, batintin, i guant), així com de les normes bàsiques i el vocabulari: rolling, fly, home, bases, strike, bola, diamant.

- Carrera contínua.

Grup classe
27'

- Explicació de com agafar la pilota amb la mà per tirar-la i com s'agafa amb el guant quan els arribi.

- Es posen separats uns 5 metres i es passen la pilota (llançament amb la mà i recollida amb el guant).

Passar-se la pilota en rolling.
Passar-se la pilota en fly.

- Repetir els passis anteriors, però entre 4 que formen un quadrat. (La pilota ha de fer tres voltes en cada sentit).

Parelles 

 

Grups de 4

5'
- Posada en comú de les dificultats aparegudes en els passis Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de beisbol per a cada dos.

1 guant per a cada dos.

 

 

SESSIÓ 2

- Identificar la trajectòria d'un objecte per tal d'intercepta'l.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Carrera contínua.

- Exercicis de flexibilitat.

Grup classe
30'

- Repàs de com agafar la pilota amb la mà per Ti i com s'agafa amb el guant quan els arribi.

- es posen separats uns 5 metres i es passen la pilota (llançament amb la mà i recollida amb el guant). Anar augmentant la distància.

Passar-se la pilota en rolling.
Passar-se la pilota en fly.

- repetir els dos tipus de passis, però ara en desplaçament per tota la pista.

- repetir els passis anteriors, però entre 4, que formen un quadrat. (La pilota ha de fer tres voltes en cada sentit).

Parelles

 

 

 

 

 

 

Grups de 4

5'
- Passis lliures  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de beisbol per a cada dos.

1 guant per a cada dos.

 

 

SESSIÓ 3

- Agafar correctament una bola rodada.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Carrera contínua.

- Passis en rolling.

Parelles
30'

- Un passa la pilota en rolling a la seva parella, per tal que l'altre l'agafi correctament i li torna en fly.

- Augmentar la distancia fins a uns 15 - 20 metres, de manera que tirant la pilota alta arribi rodant a la parella.

Grup classe
- El que està a home passa en rolling al que està al mig del diamant. Aquest també la passa en rolling al que està a la 1ª base i aquest la torna en fly al de home.
- El professor Bat fluix perquè un alumne la reculli en rolling i la passi al següent company que estarà al costat del professor.
5'
- Passis lliures  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de beisbol per a cada dos.

1 guant per a cada dos.

 

 

SESSIÓ 4

- agafar correctament una bola en fly.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Caçadors i conills: ( Amb una pilota de tennis) Un equip són caçadors i l'altre conills. Durant un minut de temps, els caçadors han de tocar tots els conills que pugin amb la pilota agafada amb les mans ( no val a Ti ). Se la poden passar entre els caçadors i cada conill tocat és 1 punt pels caçadors i ha d'abandonar el terreny de joc. Guanya l'equip que aconsegueixi més punts. Grup classe
30'

- es posen separats uns 6 metres i es passen la pilota (llançament amb la mà i recollida amb el guant). anar augmentant la distància.

Passar-se la pilota en rolling.
Passar-se la pilota en fly.

- Els alumnes es distribueixen per tota la pista i el professor els tira pilotes altes perquè les agafin en fly.

- Passar-se la pilota en fly.

- Recordatori de les normes que fan eliminar el batedor, explicades a la primera sessió:

1.- Disposa de 3 intents per batre la pilota.
2.- El batador i/o el corredor han d'arribar a les bases abans que el que defensa aquella base hagi rebut correctament la pilota.
3.- Si el corredor és tocat amb la pilota agafada amb la mà d'un defensa, queda eliminat.
4.- Si agafen en fly la pilota batada abans no toqui el terra , tots els corredors que estiguin fora de les bases queden eliminats.
5.- Només hi pot haver un corredor a cada base.

- Partit de beisbol ( amb batintin ).

Parelles

 

 

 

 

Trios

Grup classe

 

 

 

 

 

 

2 equips.

5'
- Anàlisi del partit  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de beisbol per a cada dos.

1 guant per a cada dos.

 

 

SESSIÓ 5

- Experimentar la forma correcta d'agafar el bat per colpejar la pilota amb la màxima eficàcia.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Carrera contínua.

- Exercicis de flexibilitat.

Grup classe
30'

- es posen separats uns 6 metres i es passen la pilota (llançament amb la mà i recollida amb el guant). anar augmentant la distància.

Passar-se la pilota en rolling.
Passar-se la pilota en fly.

- Un equip Bat i l'altre recull la pilota. El professor esmena al batedor. El que agafa la pilota la passa als seus companys, de manera que tots l'han de rebre. Una vegada se la passen en rolling i la següent en fly.

- A la segona ronda de l'exercici anterior, el professor indicarà la direcció cap on ha de batre

2 equips
5'
- Agafant el bat per la meitat, colpejar repetidament la bola sense que es caigui el màxim temps possible. ( Si no es disposen de bats suficients, substituir-los per piques i pilotes de tennis ). Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de beisbol per a cada dos.

1 guant per a cada dos.

Batintin.

 

 

SESSIÓ 6

- identificar la trajectòria d'un objecte per tal d'intercepta'l.

- Conèixer les normes bàsiques del beisbol.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Carrera contínua.Exercicis de flexibilitat. Grup classe
30'

- es posen separats uns 6 metres i es passen la pilota (llançament amb la mà i recollida amb el guant). anar augmentant la distància.

Passar-se la pilota en rolling.
Passar-se la pilota en fly.

- Partit de beisbol.Insistir en les normes treballades fins el moment, més:

Per guanyar la base, s'ha de tocar amb el peu.
Els defensors no poden estar en el corredor.

2 equips
5'
- agafant el bat per la meitat, colpejar repetidament la bola sense que es caigui el màxim temps possible. ( Si no es disposen de bats suficients, substituir-los per piques i pilotes de tennis ). Individ.
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de beisbol per a cada dos.

1 guant per a cada dos.

Batintin.

 

 

SESSIÓ 7

- Llançar amb precisió.

- Realitzar correctament els gestos bàsics de llançaments, recepcions i batre

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- llançar la pilota per tocar el matalàs.Qui el toqui té dret a fer-hi una tombarella Grup classe
30'
- Partit de beisbol. 2 equips
5'
- Posada en comú dels problemes sorgits durant els partits  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de beisbol per a cada dos.

1 guant per a cada dos.

Batintin.

1 matalàs.

 

 

SESSIONS 8,9 i 10

- conèixer les normes bàsiques del beisbol.

Realitzar correctament els gestos bàsics de llançaments, recepcions i batre

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Carrera contínua.

- Exercicis de flexibilitat

Grup classe
30'

- es posen separats uns 6 metres i es passen la pilota (llançament amb la mà i recollida amb el guant). anar augmentant la distància.

Passar-se la pilota en rolling.
Passar-se la pilota en fly.

- Partit de beisbol.

2 equips
5'
- llançar la pilota contra un blanc gran ( per exemple un tauler de bàsquet ). Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de beisbol per a cada dos.

1 guant per a cada dos.

Batintin.

 

 

AVALUACIÓ

 

3r

Beisbol

 

NOM

Coneix les normes bàsiques del beisbol. S'ajuda de la mà lliure per aturar una pilota amb el guant. Gira correctament el cos per batre
1
       
2
       
3
       
4
       
5
       
6