U.D.: Conec el meu cos Cicle: Mig Curs: 3r

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Distingir la direccionalitat del moviment.

- Col·locar-se a la dreta i l'esquerra d'un company.

- Control de la respiració

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'
- Joc: La muralla xinesa Grup classe
30'

- Per parelles , cada un té un nombre ( 1 o 2 ) . Quant el professor diu 1 a dreta, els que tenen l'1 es col·loquen a la dreta.

- Tocar i parar: Han de tocar el costat (dret o esquerra del company, que anomeni el professor.

- Un tira el cercle fent-el rodar i el persegueixen tots fins que s'atura (una vegada cada un).

- Joc: El rei i el bufó.

- Estirats a terra, notar el moviment del pit produït per la respiració

Parelles

 

 

Grups de 4

5'
- Estirats a terra, notar el moviment del pit produït per la respiració  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 cercle per a cada grup.

 

 

SESSIÓ 2

- Identificar els elements més importants de l'aparell locomotor.

- Utilitzar els segments corporals amb precisió

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'
- Localitzar i identificar els ossos del braços i cames. Grup classe
20'

- Joc tocar i parar. El que para ha de portar la mà tocant l'os que digui el professor

- Relleus:

Conduir una pilota amb el peu.

Conduir una pilota amb la mà.

- Jocs: Pilota capitana ( Posats en fila, passar-se la pilota al de davant, i quan arriba a l'últim la passa al primer):

Per sobre del cap.

Per sota les cames.

Pels costats.

Parelles
10'
- Repassar els noms dels ossos del principi.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

3 pilotes multiús

 

 

SESSIÓ 3

- Comprovar la mobilitat de la cintura escapular, de la pèlvica i de la columna vertebral.

- Mantenir la flexibilitat natural.

- Mantenir un ritme constant a les curses.

- Controlar la respiració en moviment com en repòs.

 

T'
EXERCICI
ORG.

4'

11'

- Carrera continua

- Exercicis de flexibilitat

Grup classe
25'

- Relleus: Cada grup fa una fila amb 2 metres de separació entre ells. Al senyal, el 1r ha de passar pel mig de tots, en ziga-zaga, per anar i per tornar, fins que torna al seu lloc, llavors pot sortir el següent.

- Relleus: Igual que l'anterior però passant per sota les cames de cada dos (un si i l'altre no)

Equips de 8
5'

- Repassar el noms dels ossos

- Relaxació : Estirats a terra, notar com respirem.

Individual
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

SESSIÓ 4

- Coordinar la respiració amb el moviment

- Controlar l'equilibri postural variant la superfície de recolzament

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'

- Joc: El gavilà.

- Exercicis respiratoris

Grup classe
25'

- Desplaçar-se sobre la cama dretaDesplaçar-se sobre la cama esquerra

- Circuit:

- Variants:

Separar els bancs suecs.

Posar una porta al principi de cada banc.

Augmentar la distància que els separa.

Augmentar l'alçada de les portes

 
8'
-Joc: Les estàtues.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

2 o 3 bancs suecs.

2 o 3 portes de piques.

6 o 7 cons.

 

 

SESSIÓ 5

- Comprovar la mobilitat de la cintura escapular i pèlvica, com de la columna.

- Col·locar-se a la dreta o a l'esquerra dels objectes.

 

T'
EXERCICI
ORG.

5'

10'

- Carrera continua.

- Exercicis de flexibilitat

Grup classe
25'

- Fer rodar el cercle endavant. A veure qui l'aguanta més temps rodant.

- Tirar el cercle cap a dalt ( fluix ( amb una mà i reculli'l amb l'altra sense que es caigui a terra.

- Fer passar el cos pel mig del cercle de forma lliure.

- El cercle col·locat al terra i posar-se al costat que digui el professor.

- Joc : Conquistar l'illa: Tants cercles com alumnes menys 1. Els cercles estan distribuïts per terra i els alumnes estan situats a uns 20 metres dels cercles. Quan el professor dóna el senyal, tots han de posar-se dins d'1 cercle. El que es quedi sense s'elimina. Després de cada carrera es treuen 1, 2 ó 3 cercles, fins que només quedi 1 alumne.

Individual
5'
- Relaxació general. Posar certa atenció en aquelles parts del cos que digui el professor.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 cercle per a cada un

 

 

AVALUACIÓ

 

3r

Conec el meu cos

 

NOM

Es capaç de fer un circuit sense perdre l'equilibri ( ex sessió 4) Té una flexibili tat adient a la seva edat Es posa a la dreta i a l'esquerra d'un objecte a l'ordre del professor Reconeix els ossos principals de les cames (fèmur, tíbia i peroné Reconeix els ossos principals dels braços húmer cúbit i radi Condueix una pilota amb el peu sense que se li escapi fent ziga-zaga Controla el bot d'una pilota corrent 20m
1
               
2
               
3
               
4
               
5
               
6