U.D.: Reconec les distàncies Cicle: Mig Curs: 3r

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

-Desplaçar-se amb un company, mantenint la distància.

- Reconèixer les variacions de distancies per adequar els desplaçaments.

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'
- Desplaçaments, mantenint la distància amb el company que va davant:

Caminant.

Corrent.

En quadrupèdia.

A peu coix.

Lliurament.

Parelles
30'
- Joc: El rei i el bufó. S'han de concentrar en la distància.

- Caminant de costat i mantenint sempre la mateixa distància, passar-se una pilota amb un bot al mig.

- El mateix sense bot.

- Repetir els dos exercicis anteriors, però ara un s'està sempre quiet, mentre que l'altre li dóna voltes mantenint la distància.

Repetir el joc i els 2 primers exercicis anteriors, amb un grup major.

 

 

 

 

 

 

Grups de 4

5'
-Asseguts a terra, passar-se la pilota:

Rodant.

Sense que toqui el terra.

Amb un bot al mig.

 
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per cada dos

 

 

SESSIÓ 2

- Reconèixer les direccions espacials d'un company o d'un objecte per orientar-se respecte d'ell.

Interioritzar les variacions de distàncies per a conservar-les en els desplaçaments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Joc: L'encontre: Una parella d'amics que fa temps que no es veuen estan un a cada costat de pista i s'han de donar la mà. La resta d'alumnes ho miraran d'impedir posant-se davant seu, però sense toca´ls.

Grup classe
30'

- Circuit

 

 

 

 

 

 

Parelles

- Variar la forma de desplaçaments ( per la dreta, per l'esquerra, per sobre dels diferents elements ).

- Caminar mantenint una corda sobre:

Les espatlles.

Els avantbraços.

Portar-la agafada de les mans i mantenint-la tibant.

Posar-se uns 15 cm dins dels pantalons i mantenir-la tibant sense que es caigui.

5'

- Amb la corda agafada, descobrir noves formes de desplaçar-se sense que s'agafi ( no val agafar-la forta ).

 
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per a cada dos.

2-3 bancs suecs.

1 con.

 

 

SESSIÓ 3

- Reconèixer les direccions espacials d'un company o d'un objecte per orientar-se respecte d'ell.

Interioritzar les dimensions i direccions de l'espai per adequar-hi els desplaçaments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Perseguir l'ombra: Durant un temps, han de perseguir i trepitjar l'ombra del company. Canviar cada 30" aproximadament. Parelles
35'

- Joc: Qui ha estat?: 1 està d'esquenes als altres 3. D'aquests 1 pica de mans i el que està d'esquenes ha de reconèixer qui ha estat. Si l'encerta, han de córrer fins un punt situat a uns 20 metres per salvar-se i el que estava d'esquenes ha d'atrapar-ne algun. Si ho aconsegueix, l'atrapat es posa d'esquenes a la següent partida.

- Joc: Guiar el cec: 1 es tapa els ulls i els altres l'han de guiar fins un punt determinat utilitzant només la veu.

- Carreres de relleus: Es posen unes cordes al terra com si fossin els carrers d'una pista d'atletisme. Corren de dos en dos en fila. El de darrera agafa a l'altre pel maluc i han de passar pel costat de la corda que indiqui el professor abans de començar la cursa (es pot fer passar un per cada costat).

Grups de 4

 

 

 

 

4 equips

5'
- Joc: El rei i el bufó. Amb els mateixos grups dels relleus  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 cordes

 

 

SESSIÓ 4

- Organitzar les relacions espacials en referència a si mateix, en un sol pla, per respondre motriument.

- Desplaçar-se amb un company, mantenint la distància.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: L'estrella fugaç: Tots estan asseguts en rotllana. El que fa d'estrella fugaç corre al voltant de la rotllana. Quan s'asseu entre mig de dos companys, aquests han de donar una volta corrent a la rotllana i tornar a asseure's al seu lloc. El que perdi passa a ser estrella fugaç. Grup classe
30'

- Joc: Sobrepassar: Dels tres, n'hi ha un que ha de passar la pista corrent de costat a costat. Els altres dos es posen a davant per mirar d'impedir-ho sense agafa'l.Desplaçar-se passant-se un pilota i mantenint la distància amb els companys:

Que no toqui el terra.

Amb un bot al mig.

Amb dos bots al mig.

Joc: La mosca: Dos es passen la pilota i el tercer ( la mosca ) ha de tocar-la. Si la toca, la mosca es canvia per l'últim que l'hagi tocada.

Trios
5'
- En estàtic, passar-se la pilota sense que caigui a terra. A veure qui ho pot fer des de més lluny.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada 3

 

 

SESSIÓ 5

- Interioritzar les distàncies percebudes en el pla horitzontal per elaborar una resposta motriu.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Es col·loquen uns quants cercles (10-15) de 2 colors diferents. Han de passar els d'1 color per la dreta i els de l'altre per l'esquerra. Grup classe
30'

- Es col·loquen més elements per la pista ( cercles, pilotes, calaixos de plint, saquets, ...) i han de fer el recorregut que els indiqui el professor. ( variar també la forma de desplaçament ).

Joc: El rei i el bufó.

Un grup recull els elements que li indiqui el professor i el següent els tornarà a col·locar en el mateix lloc on estaven.

Grups de 4
10'
- Joc: 1,2,3, pica paret. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Cons, cercles, saquets, pilotes, ..., per col·locar per la pista

 

 

AVALUACIÓ

 

3r

Reconec les distàncies

 

NOM

Es desplaça mantenint la distància amb el company de davant Es col·loca a la distància adient dels objectes en els jocs Es desplaça seguint un recorregut prèviament fixat
1
       
2
       
3
       
4
       
5
       
6