U.D.: Els esports Cicle: Mig Curs: 3r

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
AVALUACIÓ
 

 

SESSIÓ 1

- Controlar el cos en suspensió.

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'
- Joc: Cuba. Per salvar-se els han de saltar a pídola. Grup classe
30'

- Carretilla.

- Passar l'escala horitzontal:

D'un esglaó en un.
De dos en dos.

- Agafant la corda de trepa, i des de sobre d'un banc suec, gronxar-se i tornar a quedar-se sobre el banc suec.

- Partint de l'exercici anterior, fer un salt endavant ajudats per l'impuls aconseguit amb la corda, a veure qui salta més endavant.

- Intentar pujar la corda de trepa de nusos.

Parelles

Individ.

5'
- Relaxació segmentària.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Escala horitzontal.

Matalassos.

2 bancs suecs.

1 corda de trepa llisa.

1 corda de trepa de nusos.

 

 

SESSIÓ 2

- Controlar el cos en penjar-se.

- Interioritzar els diferents esquemes motors bàsics per realitzar diferents habilitats motrius específiques.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Pujats sobre d'1 plint, passar a un altre amb la corda de trepa i l'ajut dels companys. Grups de 6
30'
- Circuit: Grup classe

1.- Pujar una corda de nusos.
2.- Pujar l'espatllera gran i saltar a terra.
3.- Passar l'escala horitzontal.
4.- Gronxar-se amb la corda llisa.
5.- Pujar i baixar les espatlleres.
6.- Saltar el plint.
7.- Tombarella endavant per sobre la porta de piques.

5'
- Joc: Els massatgistes.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda de nusos.

1 corda llisa.

2 plints.

1 porta de piques.

Matalassos.

1 trampolí.

 

 

SESSIÓ 3

- Manejar un stick d'hoquei.

- Controlar el desplaçament amb un stick a la mà.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Explicació de com agafar un stick i explicació dels perills que pot portar el seu mal ús.

- Desplaçar-se per la pista conduint una pilota amb l'stick d'hoquei.

Grup classe
30'

- Passar-se la pilota:

En posició estàtica.
En moviment per la pista.

- 1 contra 1.

- 2 contra 2.

- Joc: La mosca: Dos es passen la pilota i el tercer ( la mosca ) ha d'agafar-la. Si l'agafa, la mosca es canvia per l'últim que l'hagi tocada.

Parelles

 

 

 

 

Trios

5'
- Posada en comú de les dificultats i els problemes sorgits durant la sessió. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

 

 

SESSIÓ 4

- Manejar correctament un stick d'hoquei.

- Col·laborar amb els companys.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Desplaçar-se per la pista conduint una pilota amb l'stick i salvant diferents obstacles. Grup classe
30'

- Relleus:

Anar i tornar fent ziga-zaga en una successió de cons.Quan arriben a l'últim han de fer tota la volta sencera.

- Només anar:

Quan arriben a l'últim, passen la pilota des d'allà al següent.

- Posar un cercle al final i un hi porta la pilota fins a dins, mentre que el següent la va a buscar.

- Passar-se la pilota.

- 1 contra 1.

2 equips

 

 

 

 

 

Parelles

5'
- Relaxació segmentària. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Cons, cordes, portes de piques, maons,...

 

 

SESSIÓ 5

- Controlar l'orientació del cos en llançaments i recepcions.

- Familiaritzar-se amb la pilota de rugbi.

- Canviar ràpidament de direcció i velocitat en la cursa.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Córrer per la pista passant-se la pilota:

Lliurament.
Amb les dues mans.
Amb la pilota ben agafada amb les dues mans.
Fent el moviment de baix a dalt.
Només cap endarrera.

Grups de 4
30'

- Repetint l'exercici anterior, quan el professor xiula, el que té la pilota ha de córrer fins arribar a un lloc prèviament establert i la resta ha de tocar-li l'esquena amb les dues mans, abans no hi arribi.

- 2 contra dos: Han de passar-se la pilota per portar-la fins un lloc prèviament establert sense que l'agafin els de l'equip contrari. Cada vegada que l'agafin es torna a començar des del mateix lloc de sortida.

- Partit de futbol amb la pilota de rugbi.

 

 

 

 2 equips

5'
- Xerrada sobre les dificultats presentades per aquest tipus de pilotes. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de rugbi per cada 4

 

 

SESSIÓ 6

- Canviar ràpidament de direcció i velocitat en la cursa.

- Preveure la trajectòria d'un mòbil per tal d'intercepta'l.

- Coordinar els moviments de llançament i recepció amb la cursa.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Relleus: Tots en fila i de costat, separats uns 3 metres. El primer passa la pilota al següent, fent el moviment de baix a dalt, i així fins arribar a l'últim que amb la pilota agafada amb les dues mans, corre fins a posar-se en primer lloc i reiniciar el relleu. Han de passar per darrera de la fila. Guanya el primer equip que arribi a un lloc preestablert i situat a uns 30 metres. 4 equips
30'

- Es col·loquen 4 cons formant un quadrat de 5 metres de costat. Amb la pilota agafada a les mans, han de donar-la al company que està a la diagonal.

Amb 1 pilota per diagonal.
Amb 2 pilotes per diagonal

 

- Es deixen totes les pilotes al centre del quadrat i quan el professor ho indica, surt el primer de cada fila a agafar-ne una i deixar-la davant el seu con, després el següent, ... Quan s'han acabat del mig, poden anar a robar les dels altres grups. Guanya l'equip que quan es compleixin 30" en tingui més al seu con.

- Relleus: Amb la pilota agafada amb les dues mans, córrer fins un senyal situat a uns 15 metres:

Anar i tornar, donant la pilota a les mans del següent.
A la tornada, passar la pilota des de 3 metres abans d'arribar.
Anar i deixar la pilota plantada al final.El següent la va a buscar.

- La pilota situada a terra a 3 metres, agafar-la i plantar-la al final. El següent l'agafa del final i la planta a la línia de 3 metres.

5'
- Relaxació pel mètode de pesadesa general.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

8- 9 pilotes de rugbi.

 

 

SESSIÓ 7

- Col·laborar amb els companys en la realització d'activitats físiques.

- Coordinar la carrera amb el salt i el llançament.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Passar-se lliurament una pilota de bàsquet. Grups de 4
30'

- Quiets en el lloc, fer diferents tipus de bot:

Amb una mà.
Amb l'altra mà.
Donant la volta a tot el cos.
Per sota les cames.

- Relleus: Córrer botant la pilota fins una línia situada a uns 25 metres i tornar.

- Joc: La mosca: Dos es passen la pilota i el tercer ( la mosca ) ha de tocar-la. Si la toca o la pilota es cau a terra, la mosca es canvia per l'últim que l'hagi tocada.

- Joc: Tocar i parar amb una pilota de bàsquet. Afegir-n'hi d'una en una fins arribar a 4 pilotes.

 

 

 

 

 

TriosGrup classe

5'
- Carrera suau per la pista.  
10'
Recollida de material i neteja personal Grup classe

Material:

1 pilota de bàsquet per a cada 4.

 

 

SESSIÓ 8

- Botar correctament una pilota de bàsquet.

- Coordinar la carrera amb el salt i el llançament.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Botar la pilota lliurament i passar-la al company. Parelles
35'

- Quiets en el lloc, fer diferents tipus de bot:

Amb una mà.
Amb l'altra mà.
Donant la volta a tot el cos.
Per sota les cames.

- 1 contra 1.

- 2 contra 2.

- Joc: Les 5 passades: En un espai limitat de 20 x 20 metres, es col·loquen els dos equips. El que té la pilota se la passen mentre els altres intenten evitar-ho. Per cada 5 passis ben fets, s'anoten 1 punt. No es pot agafar la pilota de les mans ni tocar als participants, si es fa es perd el control de la pilota.

- Partit de bàsquet.

 

 

 

 

 


2 equips

5'
- Xerrada sobre els diferents esports treballats a la unitat. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de bàsquet per a cada 2.

 

 

AVALUACIÓ

 

3r

Els esports

 

NOM

Fa el circuit de la sessió 2 sense por. Agafa correctament un stick. Canvia ràpidament de velocitat i direcció en els jocs. Bota una pilota de bàsquet amb la mà dominant.
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6