U.D.: Tinc ritme al cos Cicle: Mig Curs: 3r

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Mantenir un ritme constant a les curses llargues.

- Elaborar respostes motrius que requereixen la prèvia diferenciació de velocitats.

 

T'

EXERCICI

ORG.
5'
- Carrera contínua. Grup classe
35'

- Sobre una successió de 8 cercles, passa'ls:

Caminant.
A peu coix ( Una vegada amb cada peu )
Amb els peus junts.
Trepitjant 1 vegada els imparells i dues vegades els parells.
Trepitjant 1 vegada el 1r, 2 vegades el 2n, 3 vegades el 3r, 2 vegades el 4t, 1 vegada el 5è, 2 vegades el 6è, 3 vegades el 7è i 2 vegades el 8è.
Posant els peus a dins dels imparells i a fora dels parells.
Igual que l'anterior, però quan estan els peus junts, els braços també estan enganxats al cos i quan estan oberts, els braços també s'obren.
Igual que l'anterior, però quan els peus estan junts, els braços estan oberts i quan els peus estan oberts, els braços estan tancats.

 
5'
- Joc: Les estàtues.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

16 cercles ( per fer 2 files ).

 

 

SESSIÓ 2

- Elaborar respostes motrius que requereixen la prèvia diferenciació de velocitats.

- Reconèixer la diferència entre duracions buides i plenes.

 

T'
EXERCICI
ORG.
8'
- Desplaçar-se al ritme que marqui el professor amb una pandereta. Grup classe
32'

- Llançar la pilota a l'aire i recollir-la abans no toqui el terra, seguint el ritme marcat pel professor amb una pandereta.

- Botar la pilota, seguint el ritme marcat pel professor amb una pandereta:

Amb la mà dreta.
Amb la mà esquerra.
Amb les 2 mans a la vegada.

- Tirar la pilota contra la paret i recollir-la abans no toqui el terra, seguint el ritme marcat pel professor amb una pandereta.

- El professor fa una seqüència rítmica senzilla, de 4 temps, amb la pandereta i els alumnes la repeteixen fent botar la pilota. ( Després de fer-ne unes quantes s'introdueixen també els silencis )

 
5'
- Joc: Les estàtues: Traslladar-se botant la pilota al ritme que marqui el professor amb la pandereta i aturar-se quan aquest deixi de tocar.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pandereta.

1 pilota multiús ( o de bàsquet ) per a cada un.

 

 

SESSIÓ 3

- Reconèixer la diferència entre duracions buides i plenes.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Seguint un ordre determinat prèviament, aguantar un globus a l'aire donant-li cops amb la mà.

- El mateix, però el professor eliminarà un nombre, i per tant quan li toqui a aquest no el podrà donar.

Grups de 4 - 6
30'

- Sobre una successió de 8 cercles, passa'ls:

Posant els peus a dins dels imparells i a fora dels parells.
Igual que l'anterior, però quan estan els peus junts, els braços també estan enganxats al cos i quan estan oberts, els braços també s'obren.
Igual que l'anterior, però quan els peus estan junts, els braços estan oberts i quan els peus estan oberts, els braços estan tancats.

- Repetir els 3 anteriors, seguint el ritme (un_ós_gran i_gros_barra_bis barra_bós ).

- A peu coix, saltant dins de tots els cercles excepte dels que digui el professor.

2 grups
5'
- Asseguts en fila i agafats a la panxa del de davant, desplaçar-se seguint el ritme que marca el professor amb una pandereta. Grups de 4 - 6
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 globus per cada 4.

16 cercles ( per fer 2 files ).

1 pandereta.

 

 

SESSIÓ 4

- Identificar les diferents velocitats per elaborar una resposta motriu.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Córrer al ritme que marqui el professor amb una pandereta ( Fer freqüents canvis de ritme ). Grup classe
30'

- Un fa una seqüència rítmica senzilla de 4 temps, picant de mans, i l'altre la reprodueix amb saltets.

- Perseguir al company, que canvia freqüentment de velocitat, tot mantenint la distància que el separa.

- Escoltar les 4 primeres cançons de la cinta Rítmica I de l'Institut Llongueres i desplaçar-se seguint el ritme marcat.

Parelles

 

 

Grup classe

10'
- Joc: Les cadires ( o cercles ).  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pandereta.

Cassette Rítmica I.

1 cadira ( o cercle ) per a cada un.

 

 

SESSIÓ 5

- Identificar ritmes i respondre amb moviments.

- Utilitzar seqüències musicals senzilles per efectuar moviments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Escoltar un tema musical senzill i el professor proposa la coreografia. ( Ex: Hooky, luky de la cinta Snoopy disco ) Grup classe
25'
- Ballar el tema escoltat anteriorment.Primer el professor porta la coreografia.Després de 3 ó 4 vegades, porta la coreografia un alumne que li surti bé.  
10'
- Escoltar una cançó, preparar una coreografia i ballar-la Grups de 4 -5
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Cassette i cinta " Snoopy disco "

 

 

AVALUACIÓ

 

3r

Tinc ritme al cos

 

NOM

Corre durant 5' a un ritme constant Bota la pilota al ritme marcat pel professor Adapta la velocitat de desplaçament al ritme marcat Balla amb inhibició
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6