UN DIA A LA NEU

NIVELL A partir de cicle mig de primària.
LLOC La Massella
DURADA 1 dia
OBJECTIUS Gaudir de les activitats recreatives en el medi natural.

Experimentar formes de desplaçament diferents de les habituals.

Experimentar els moviments bàsics de l'esquí alpí: cunya, girs.

Mantenir l'equilibri dinàmic tot lliscant sobre la neu.

CONTINGUTS Ús de la contracció i la relaxació en les activitats físiques.

Coneixament de les tècniques de l'esquí alpí.

Adopció d'una postura equilibrada i económica.

RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES SOCIALS: El relleu: El riu Llobregat. Els Pirineus.

NATURALS: L'aigua. Ecosistemes. Vegetació

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

 

Amb aquests esquís tant llargs haig d'esquiar?

Com que estem una mica lluny del Pirineus, se'ns presenta un gran inconvenient, l'hora de la sortida ha de ser molt aviat ( com a molt les 7 del matí ) i la de tornada es molt tard ( entre les 8 i les 9 de la nit ). Això fa que aquesta sortida s'hagi de fer necessàriament en divendres.

Hi ha moltes empreses que ofereixen aquesta sortida, nosaltres n'hem triat una amb la qual ja portem treballant força temps i ens sembla molt adeqüada: Uns dies abans de la sortida venen a l'escola a prendre mida dels peus i la talla de tots els que venen i el dia de la sortida ja tenim els esquis i les botes preparades i amb el nom de cadascú. Això fa que no es perdi gaire temps en agafar el material.

Un cop a les pistes l'alumnat té un monitor per a cada 10 a 15 alumnes, i fan tres hores de classe, dues pel matí i una per la tarda. Normalment les primeres classes, un cop col.locat el material i distribuits els alumnes comença cap a les 11, a la 1, es fa una aturada per menjar d'una hora i després , cap a les 2 es fa la classe de la tarda amb els monitors. Després disposen d'un temps, fins que tanquen les pistes a les 5 de la tarda per practicar pel seu compte el que han aprés durant la jornada. Per repartir els grups, es té en compte el nivell de cadascú per esquiar. Clar que la primera vegada que s'hi va tenen quasi tots el mateix nivell.

VALORACIÓ

Alguns ja s'atreveixen amb el telesky

Considerem que és una activitat molt positiva, ja que els alumnes, a més d'aprendre un nou esport, comparteixen entre ells una nova experiència molt agradable que normalment no poden gaudir d'una altra manera.Pel general, és la sortida que els agrada més de totes les que fan durant el curs.

El gran inconvenient que té és el preu, que es dispara per l'ús del material, forfait i autobús, ja que costa aproximadament unes 5000 pts.per alumne.

Per altra banda, creiem que les mateixes pistes podrien incloure algun programa de promoció de l'esquí, destinat a les escoles, ja que els nens i nenes d'avui son els seus clients potencials del demà.

Una foto pel record abans de començar