LES Olimpíades: UN RECURS PELS CONTINGUTS DEL Currículum, UN RECURS PER LA DIVERSITAT

Ponencia del congrés: " L'educació és la clau ". Barcelona. Abril 1999

AUTORA: Montserrat Cumellas Riera (Doctorando por el INEFC Barcelona)

Les olimpíades de Barcelona és un fet que permet explicar una part de la història i una part de la nostra realitat social.

Els jocs olímpics és un esdeveniment molt important i transcendeix en l'educació de tots els ciutadans i sobretot en aquells que formen part del país que l'organitza.

Era el curs escolar 1.995/96, estàvem en un any olímpic, els Jocs d'Atlanta recordaven als de Barcelona. El professorat de C.S de l'escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, alguns d'ells voluntaris de l'olimpíada i paraolimpíada de Barcelona, vam voler aprofundir en:

a) Explicar als nostres escolars de 5è i 6è de Primària, entre els quals hi havia una alumna amb paràlisi cerebral, la importància dels Jocs Olímpics i Paraolímpics, la seva història i la magnitud d'haver estat Barcelona organitzadora d'una de les millors olimpíades i paraolimpíades de la història i la transcendència que per a tots nosaltres va tenir l'esdeveniment.

b) Donar a conèixer les paraolimpíades amb l'objectiu de sensibilitzar als alumnes sobre les persones amb discapacitat

Les olimpíades un recurs important

El nostre objectiu era que l'alumnat conegués part de la nostra història i societat actual mitjançant l'esdeveniment de les olimpíades i paraolimpíades, fent d'ell un centre d'interès. Els Jocs Olímpics permetia estudiar continguts de ciències socials, llengua i educació física i les paraolimpíades ens permetia treballar i aprofundir actituds tolerants i de respecte a la diversitat .

Vam pensar en preparar una sèrie d'activitats com la de visitar i treballar el museu Olímpic de Barcelona, l'Estadi Olímpic i la instal·lació Sant Jordi.

Visita Museu Olímpic de Barcelona

En aquest museu no hi ha cap explicació per part de guies ni llibre d'activitats per l'alumnat. El professorat de cicle superior vam treballar per:

- Elaborar un dossier d'activitats que permetés fer un treball d'observació i recerca.

- Preparar la visita comentada amb l'assessorament i col·laboració d'un dels organitzadors i dissenyades del material esportiu de l'olimpíada i paraolimpíada de Barcelona, Manel Sánchez Aguilera.

OBJECTIUS

- Coneixement de l'esport com element cultural (Olimpíada de Barcelona'92).

- Conèixer els fets més importants i persones i esportistes rellevants durant les olimpíades i paraolimpíades de Barcelona.

- Identificar els esports de les olimpíades i paraolimpíades.

- Sensibilització pels drets i deures dels esportistes.

- Valorar l'esportivitat com actitud positiva a seguir.

- Valorar l'esport com a fet que proporciona benestar físic i mental.

- Valorar les capacitats de les persones amb discapacitat.

- Fomentar actituds de respecte a la diversitat.

- Importància per Barcelona i Catalunya de la celebració del Jocs Olímpics i Paralímpics.

METODOLOGIA

Abans de fer la sortida, a l'escola i en grups, l'alumnat havia indagat la història de les olimpíades, el moviment olímpic, l'olimpíada i paraolimpíada de Barcelona, la ciutat d'Atlanta com a propera seu...i l'havien exposat a classe.

Aquesta activitat va permetre informar-se (dades, fets, noms, esportistes i esports...) i transmetre aquesta als demés.

Conèixer la realitat de l'olimpisme mitjançant imatges, objectes, documentals del Museu Olímpic de Barcelona feia possible que els escolars poguessin analitzar i aprendre un aspecte més de la història. La sortida al museu estava preparada perquè l'alumnat potenciés l'observació, l'experimentació i la recerca:

- Grups de 25 alumnes: visita y explicació del museu per part del professorat.

- Treball individual al museu: respondre les preguntes del dossier fent sols el recorregut pel recinte observant i anotant tot allò que fos necessari.

- Treball individual a casa: respondre i acabar el dossier completant la informació si fos necessari. Quan vàrem presentar el dossier, tinguérem molta cura em donar-lis pautes d'observació concretes que facilitessin què havien de fer i com. Hi havia activitats on els escolars havien de fer un anàlisi crític després de l'informació obtinguda (exercicis amb opinió personal, valoració d'un text).

Planificació

Abans de la sortida:

- Motivació: anècdotes personals, història olímpica, vídeos inauguració i cloenda de olimpíades i paraolimpíades de Barcelona... Motivar-los a partir de records olímpics de Barcelona i medalles d'or que es poden preveure a les olimpíades i paraolimpíades de Atlanta. Reflexionar sobre la competició esportiva, esportistes amb discapacitat, corrupció, guanyar, perdre...

Durant la sortida:

- Visita del museu Olímpic de Barcelona, Estadi Olímpic i instal·lació olímpica Sant Jordi:

Grup 5è A

10 a 10'30: vídeo museu olímpic

10'30 a 11'30: visita museu olímpic (Comenta prof.ed.física).

Respostes dossier.

11'30 a 12'15: esmorzen i juguen propers a l'entrada del museu

12'15 a 13'15: visiten l'Estadi Olímpic i el Sant Jordi

13'15 a 15'15: dinar i jocs als voltants de l'estadi olímpic

15'15: autocar i tornada escola.

Grup 5è B

10 a 10'30: veuen vídeo museu olímpic

10'30 a 10'45:juguen i esperen a l'entrada del museu

10'45 a ll'45: veuen museu olímpic (Comenta Manel Sánchez)

Respostes dossier.

11'45 a 12'15: esmorzen i juguen propers al museu.

12'15 a 13'15: visiten l'Estadi i el Sant Jordi

13'15 a 15'15: dinar i jocs al voltant de l'Estadi

15'15: autocar i tornada.

Grup 6è A

10 a 10'30: veuen vídeo del museu olímpic

10'30 a 11'15: esmorzen i juguen propers al museu.

11'15 a 12'15: veuen el museu (Comenta prof.edu.física).

Respostes dossier.

12'15 a 13'15: juguen propers al museu olímpic

13'15 a 14'15: visiten l'Estadi i el Sant Jordi

14'15 a 15'15: dinar i jocs.

15'15: autocar i tornada a l'escola.

Grup 6è B

10 a 10'30: veuen vídeo museu olímpic

10'30 a 11'30: esmorzen i juguen propers al museu olímpic.

11'30 a 12'30: veuen museu olímpic (Comenta Manel Sànchez).

Respostes dossier.

12'30 a 13'15: juguen propers a l'entrada del museu olímpic

13'15 a 14'15: visiten l'Estadi i el Sant Jordi

14'15 a 15'15: dinar i jocs.

15'15: autocar i tornada a l'escola.

Després de la sortida:

- Acabar de respondre i completar les preguntes del dossier.

- Lliurar el dossier.

- Comentar la visita a classe. Reflexionar sobre l'experiència viscuda (verbal, escrita amb redaccions, qüestionaris valoratius).

 

ACTIVITATS DOSSIER

Van ser dissenyades perquè l'alumnat les resolgués per sí sol, després d'haver escoltat l'explicació.

ACTIVITATS AL MUSEU OLIMPIC

1. Explica el lloc on està el nombre secret de l'objecte que més t'ha agradat de l'olimpíada i el número que és.

2. Quins són els aparells dissenyats per el Manel Sánchez?

3. Quantes medalles d'or va guanyar Espanya a l'Olimpíada?

4. Escriu els noms d'atletes que van guanyar medalles d'or a l'Olimpíada.

5. Quina posició va tenir Espanya en el medaller general de l' Olimpíada?

6. Explica quina dieta té un gimnasta.

7. Es variada la dieta del gimnasta? Per què?

8. Explica quina dieta té un atleta que fa l'esport de lluita

9. Es variada la dieta del lluitador? Per què?

10. Explica quines diferències hi ha entre la dieta del gimnasta i el lluitador.

11. Explica com es va encendre la flama del pebeter, a les olimpíades de Barcelona.

12. Explica com s'encenia la flama del pebeter a les altres olimpíades.

13. Com es diu l'home que va tirar la fletxa per encendre el pebeter olímpic de Barcelona'92?

14. Escriu el nom de tres instal·lacions olímpiques i explica quin esport es va fer a cadascuna d'elles.

15. Digues quin eren els colors dels vestits dels voluntaris i quin treball feia cada color.

16. Escriu el nom dels grups de teatre que van estar a la festa d'inauguració de les olimpíades i a la festa de la cloenda de les olimpíades.

17. Escriu el nom de cinc esports que es van fer a les Paraolimpíades.

18. Escriu el nom de tres esportistes Paralímpics.

19. Amb quin transport es portava la torxa amb la flama olímpica per tot Espanya?

20. Que és el que deien els diaris de tot el món de l'Olimpíada de l.992, quan va acabar?

21. Escriu el nom de la cançó que parlava de l'amistat i que va ser tot un "himne" a les olimpíades i paraolimpíades i el nom de les cantants.

22. Dibuixa i pinta la Petra, la mascota de les Paraolimpíades.

23. Anota al full, les característiques del cartell olímpic que t' ha agradat més dels que no es van fer servir per l'Olimpíada del l.992.(forma, colors, dibuixos,...)

ACTIVITATS A CASA

1. Amb les característiques que has apuntat a la pregunta 23, descriu com és el cartell olímpic que t'ha agradat més, dels que no es van fer servir mai per les olimpíades de l.992.

2. Llegeix el següent text del museu:

L'esforç individual i col·lectiu. La lluita contra el temps i contra l'espai.

La competició, superar al rival amb la tècnica i la intel·ligència i la millor preparació.

Lluitar per guanyar: l'alegria del triomf, l'honor dels campions.

L'amargor de la derrota: només la venç la satisfacció de ser-hi, de participar-hi, d'haver-ho intentat.

Els esportistes, autèntics protagonistes dels Jocs Olímpics.

a) Explica una mica , amb les teves paraules el que vol dir el text.

b) Què opines tu d'aquest text?

3. Fes una d'aquestes dues opcions:

a) Inventat un conte on el protagonista sigui el Cobi i la Petra.

b) Inventat una entrevista amb el Cobi.

c) Fes una petita auca explicant i dibuixant la sortida de tot un dia a les instal·lacions olímpiques.

4. Fes de periodista i pregunta i investiga a la teva família com recorden l'Olimpíada I paraolimpíada de Barcelona i escriu les preguntes i les seves respostes.

5. Fes un grup de quatre persones i busca un voluntari olímpic. Fes el mateix que a la pregunta nº 4.

CONCLUSIONS

Hi va haver una actitud favorable per part de l'alumnat.

Amb les activitats treballades a classe van prendre consciència de la importància de les olimpíades a la nostra cultura i esport. Es va crear un interès per conèixer el fet històric de l'olimpíada de Barcelona. Plantejaven preguntes sobre el moviment olímpic.

L'alumnat va prendre consciència de la realitat i limitacions que té un esportista discapacitat.

Després d'haver fet la sortida, vam detectar el fet de que valoressin l'esportivitat com element vertebrador de les olimpíades i que aquest és un fet que fa possible la relació, pau, cooperació i solidaritat entre tots els pobles del món.

PROPOSTA D'ALTRES ACTIVITATS A FER

Es pot relacionar la sortida amb la visita a altres instal·lacions olímpiques properes al museu i l'estadi olímpic:

- INEFC Barcelona: institut d'estudis educació física.

- Piscines Picornell.

- Piscines Montjuïc. Ajuntament de Barcelona.

- Visita a la Vila Olímpica i jocs a la platja.

A l'escola és pot concluir el tema organitzant unes olimpíades a nivell de Centre, en les que hi hagi algunes proves amb jocs sensibilitzadors i esports adaptats.

BIBLIOGRAFIA

Cursos de formació de voluntaris'92

Comitè Organitzador dels XXVns Jocs Olímpics

RIVIERE, M. Programa de la cerimònia d'inauguració dels IXns

Jocs Paraolímpics de Barcelona'92. Barcelona. COOB'92

Paralympics 1.992.