Més informació sobre els flamencs


pes 1,9-4,1 kg
llargària 120-150 cm
envergadura  140-165 cm
nombre d'ous 1, rarament 2
longevitat  fins a 50 anys
incubació 27-31 dies

        Distribució geogràficaRetorn a descripció dels  flamencs