Seminari Permanent d'atenció a la DiVerSItAt

Perdoneu, però aquestes pàgines estan actualment en obres.


Aquest seminari pretén posar en contacte els diferentes professionals (mestres i professors, especialistes, psicòlegs, pedagogs...) que intervenim en aquesta atenció en les diferents etapes educatives, des de l'Educació Infantil fins l'Educació Secudària Obligatoria; i afavorir i facilitar la distribució d'informacions (experiències, projectes, bibliografia, casuística...) i materials específics (proves de nivell, tests, didàctics...) per tenir una major comprensió del fet i obtenir un rendiment més alt gràcies a les col.laboracions dels partipants.