Actualment el seminari es desenvolupa a travès del correo electrònic com a llista de distribució.

La intenció és posar a la WWW tota la informació i recursos generats o descoberts, per facilitar la seva difusió i accés.

Si vols col.laborar posa't en contacte amb mi.

Crèdits acadèmics de Psicología i Pedagogía.

Programari adaptatiu