Veles e Vents

Un poema d'Ausiàs March musicat per Raimon

Clica la icona i completa els buits amb les paraules que manquen. Prem el botó "comprova" per veures les respostes.

icon mus2.gif
Veles e vents han mos desigs complir
faent per la mar:
contra d’ells veig armar;
, los deuen subvenir,
ab llurs amics lo e lo ,
fent humils precs al
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen .

com la cassola en forn,
mudant color e l’estat natural,
e mostrarà voler tota res mal
que sobre si atur un punt .
Grans e pocs peixs a recors correran
e cercaran :
fugint al mar, on són nudrits e fets,
per gran remei .

Amor, de vós, jo en sent més que no en sé,
de què la part pitjor me’n romandrà,
e de vós sap lo qui sens vós està.
.

per no ser-vos absent,
perquè amor per mort és anul·lats,
mas jo no creu que mon voler sobrats
pusca esser per tal departiment.
de vostre escàs voler
que, jo morint, no meta mi en oblit.
Sol est pensar me tol del món ,
, nós vivint, no creu se pusca fer:

, d’amar perdau poder
e sia tost convertit.
E jo forçat d’aquest món ser eixit,
serà vós no veer.

Amor, de vós, jo en sent més que no en sé,
de què la part pitjor me’n romandrà,
e de vós sap lo qui sens vós està.
.