El llop ibèric
El llop et mira  Tipus: vertebrat
 Classe: mamífer
 Ordre: carnívors
 Família: cànids
 Gènere: Canis
 Espècie: Canis lupus
 Subespècie: Canis lupus signatus
llobatons

El llop és un dels animals més controvertits. Normalment desperta passions oposades: des dels que el veuen com una amenaça pels seus interessos econòmics, fins els que l'han convertit en l'heroi que es resisteix a desaparèixer d'aquesta societat cada cop més tecnològica i cosmopolita.

Actualment les seves poblacions es veuen reduïdes a unes poques contrades dins la península ibèrica, i malauradament fa molts anys que va desaparèixer del nostre territori. Però queden encara molts racons que ens recorden que en un passat no molt llunyà encara habitava entre nosaltres: el clot del llop (muntanyes de Prades), Cantallops, ....són noms que ara ens poden semblar fantàstics i irreals, però que reflexen l'antiga presència d'aquest magnífic animal.

El llop és el depredador per excel·lència de les zones temperades i fredes d'Europa, Àsia i Amèrica del Nord. L'àmplia àrea de distribució que ocupa ha afavorit l'aparició de nombroses subespècies que es diferencien tant per la coloració com per la mida. La subespècie ibèrica, endèmica d'Espanya i Portugal, es caracteritza per ser de mida petita i per les marques fosques que presenta a les seves extremitats.

Aquest carnívor s'organitza en petits grups jerarquitzats, la qual cosa li permet caçar grans herbívors als que un individu sol no podria capturar. També forma part de la seva dieta el bestiar domèstic, raó per la qual ha estat perseguit des de temps immemorials i exterminat d'àmplies zones, així com conills, micromamífers, carronya i fins i tot vegetals.

Torna a la pągina principal

al portal del llop