DEMOGRAFIA

www.arroscaldos.com/compara_v.asp
Web de Joan Orquín on podem trobar les dades demogràfiques des de 1975 fins a l'actualitat de tots els municipis del País Valencià, amb gràfiques i piràmides d'edats incloses. En les gràfiques hi ha l'opció de comparar poblacions entre elles.