En aquesta web trobareu un recull d’enllaços d’internet, d’informació sobre videos i de bibliografia per treballar la història i la geografia dels Països Catalans a l’ESO.

 

Preferentment hi trobareu materials per a l’alumnat, però també hi hem afegit materials que poden servir de referència al professorat. En tots els casos hem defugit els materials que tracten aspectes excessivament locals per donar preferència als que són d’interès des de qualsevol punt dels Països Catalans.