OBSERVACIONS

Les dades són de lliure circulació (s'han obtingut amb aparells subvencionats amb fons públics). Cal tenir instal·lat el full de càlcul Excel de Microsoft o algun de programari lliure compatible.

Les dades estan elaborades, i lliures d'errors . L'interval de mesura és de 30 minuts, per tant hi ha 48 registres diaris de 34 variables i uns 1450 mensuals,  inclosos els de radiació solar, UV, evapotranspiració i variables derivades. Les dades estan completes des de les 19 h del dia 21 de març del 2004 i cada fitxer Excel ocupa entre 200 i 250 kb. Presentem també resums mensuals ,on hi ha les dades diàries bàsiques del mes en format NOAA  . També podeu baixar tot un any sencer amb resums mensuals. En aquest cas el fitxer Excel té 12 fulls, un per cada mes.

El CdA disposa també de dades diàries de Barruera des de l' 1 de gener de 1961 fins avui. Fins a 1988, corresponen a ENHER (avui privatitzada a dins d'Endesa). Entre 1988 i 1995 disposàvem de les dades del CdA i les de ENHER (el solapament va ser crucial per establir les petites diferències entre les dades de la central de ENHER i les del CdA, distànciades en uns 500 m i per un desnivell d'uns 15 m). Des de 1996 totes les dades de Barruera corresponen al CdA. Endesa va deixar d'enregistrar dades meteorològiques a Barruera el 1996. Poseu-vos en contacte amb nosaltres si us interessen dades d'algun any en concret (jms).

  2004 resum 2005  resum 2006 resum 2007 resum 2008resum 2009resum 2010 resum 2011 resum 2012 resum  
          gener          gener       gener         gener       gener      gener      gener      gener   
          febrer          febrer       febrer  

     febrer  

     febrer       febrer        febrer       febrer    
       març          març           març         març   

     març   

     març       març        març       
       abril          abril              abril        abril        abril       abril       abril      abril     
       maig          maig           maig         maig        maig         maig        maig        maig       
       juny           juny            juny          juny        juny          juny         juny         juny        
       juliol          juliol            juliol         juliol       juliol         juliol        juliol        juliol       
       agost         agost           agost         agost         agost        agost        agost        agost       
       setem         setem          setem        setem         setem       setem       setem       setem      
       octub          octub            octub          octub        octub        octub     octub     octub    
       novem        novem         novem       novem     novem       novem      novem      novem     
       desem        desem         desem       desem        desem       desem      desem      desem     

 

índex mèteo