Exercicis d'Escales

En un plànol en el qual hi ha dibuixada una porta, aquesta en el dibuix mesura 1,6 cm i en la realitat en mesura 80 cm. A quina escala està dibuixat el plànol?
En un dibuix a escala 1:200. Has de representar una paret de 15 m de llargària. Quina mida ha de fer en el dibuix?
En un dibuix a escala 1:50 hi ha representada una paret que en el dibuix mesura 12 cm. Quina mida fa en la realitat?