EL  CONTE  DE  LA  DIVERSITAT

El  Per què d'aquest material
 
 
1.-EL TEMA ÉS ÀRID I DIFÍCIL D'INTRODUIR; A MÉS SOVINT NO ÉS BEN ENTÈS.

        Partim de la base que quan s'entra en el tema hi cal una implicació emocional, crear un sentiment d'adhesió. El conte intenta això, tant si en parlem amb grups de pares com si ho fem amb grups de mestres.

2.-ÉS BO DE PARLAR  DE  DIVERSITAT  NO  NOMÉS REFERIDA  A ALUMNES SINÓ TAMBÉ  REFERIDA  A  CENTRES,  PARES,  MESTRES

        Això flexibilitza els "rols" i les relacions. 
        Així, per exemple, un pare pot pensar també que no hi ha actituds dela pares que són bones i actituds que de per sí són dolentes, ...  Pot aleshores sentir-se més predisposat al diàleg i a la cooperació i no tant a la por de ser menystingut o no prou acceptat per part dels mestres o per part d'altres pares. 
        Igualment entre mestres d'un Cicle o d'un Claustre amb maneres de ser i d'actuar ben diferents i que potser, d'entrada, pensen que això ja és determinant per no treballar eficaçment en equip; aquests també poden flexibilitzar posicions, tant sobre les actituds i formes de pensar dels altres, com sobre la pròpia visió de l'ensenyament.

3.-PER TRENCAR LA DINÀMICA D'ESCOLA SELECTIVA, AFAVORIDORA DELS            MILLORS
 
         Quan ens trobem davant pares de nens ben dotats i amb èxit acadèmic cal vigilar molt perquè no se sentin cridats cap a una posició més radical d'escola selectiva. Per prevenir aquestes situacions, cal parlar també dels nens superdotats - com a part d'aquesta diversitat, tal com intenta el conte - i de la resposta educativa a donar-hi; per exemple, l'avançament de curs o les moltes possibilitats que tenen d'aprendre molt més sòlidament els continguts o del molt que poden assolir a través del treball cooperatiu, ...
        Tanmateix alguns mestres segueixen pensant que l'escola ha de preparar nomésper a la universitat; així diuen que els millors alumnes queden marginats i que es perd qualitat amb el model comprensiu. A partir del conte es pot encetar amb claustres i grups de mestres un diàleg enriquidor en aquest sentit i que porti a qüestionar en els nivells obligatoris de l'educació l'escola selectiva que potser alguns enyoren.
Josep Mª Soler i Prats
E.A.P.  del  Baix  Empordà
Amb la intenció que us pugui ser una eina útil per tal d'introduir el tema ja sigui per la seva exposició o per al debat amb grups de pares o amb grups de mestres. Tota millora o adpatació que en pugueu fer, us agraïríem molt que ens la féssiu arribar a:
Josep Mª Soler
o a l'equip: E.A.P. Baix Empordà. C/Almogàvers, s/n, 17230 Palamós                       El conte de la diversitat