PROPOSTES 
 

 
 
 
 
 
NOMBRES NATURALS
 
 
Treballem amb l':
 la moneda del futur