OBSERVACIÓ  METEOROLÒGICA
 
 
Aquesta activitat tracta de recollir informació sobre meteorologia i, gràcies a ella, fer una gràfica de pluges i temperatures des del processador de textes (Word, AmiPro, ....).  L'activitat d'exemple tractarà sobre La Bisbal d'Empordà, però es pot aplicar a qualsevol poble de Catalunya. Es poden recollir les dades diàriament a l'escola (si es té estació meteorològica) i després contrastar-les a la pàgina web de meteorologia de la Generalitat. Aquest seria un treball de camp, així només caldrà recollir les dades en una fitxa, diàriament, durant un mes (pot ser més o menys). La fitxa s'inclou en format Word o Amipro. I a partir d'aquestes dades recollides diariament es farà una gràfica amb dades d'un mes concret.   
Si no es té estació meteorològica es poden recollir les dades diàriament, en temps real,  a Internet. I també es pot fer la gràfica buscant dades passades , també a Internet i fer-la mensual o anual.


 
 
 Fitxa en format Word
 Fitxa en format AmiPro
Simbologia
Dades recollides i  Gràfica
Links temàtiques