El programa "Qualifica't" està pensat perquè les persones i les empreses trobin l'orientació, el reconeixement i la formació professional que millor s'adapta a les seves necessitats.

Totes les persones que participen en el programa poden obtenir una certificació parcial o total que es pot capitalitzar, si es disposa dels requisits acadèmics d'accés, per a l'obtenció d'un títol de formació professional.

Programa Qualifica't - INS Serrallarga

 

Orientació Programa Qualifica't

Presentació de les competències professionals

Àmbit 1

Oferta de formació de formació a col·lectius singulars

Àmbit 2

Validació de la formació impartida per empreses o entitats

Àmbit 3

 

Validació de l'experiència laboral 2012.1

Programa Qualifica't

Orientació i formació professional per a persones i empreses.

Documentació:

qualificatserrallarga@gmail.com