Introducció | Preguntes | Recursos | La gran pregunta | Avaluació |

Les 3 Lleis de Newton

 

Àrea: Física i Química

Nivell: 2n ESO

Autor: Joan TrillaINTRODUCCIÓ

T’agradaria anar amb skate fins a l’institut sense fer tanta força amb les cames? Per què ens hem de cordar el cinturó de seguretat del cotxe? Per viure a l'espai, dins l'estació internacional, cal tenir coneixements de Física?
Doncs, per a respondre correctament a aquestes preguntes, cal saber les 3 Lleis de Newton.

PREGUNTES

Respon a la llibreta les qüestions següents. Les respostes les trobaràs a les pàgines web de l'apartat "RECURSOS".

1) Què diu la 1ª Llei de Newton anomenada també Llei de la inèrcia?

2) Enuncia la 2ª Llei de Newton i expressa-la matemàticament amb la seva fórmula.

3) Enuncia la 3ª Llei de Newton anomenada també Principi d’Acció-Reacció.

4) Un cotxe esportiu té una massa de 2.000 Kg. Quina força ha de fer el motor perquè adquireixi una acceleració de 4 m/s2 ?

5) Què és la força de fricció o fregament?

 

RECURSOS

Has d'utilitzar les pàgines web següents per trobar les respostes a les preguntes anteriors.

a) Les Lleis de Newton a la wikipedia
b) Les Lleis de Newton a "Libros Vivos"
c) Simulació de forces damunt un coet espacial

d) Vídeo de les Lleis de Newton
e) Un altre vídeo sobre les Lleis de Newton

f) Vídeo sobre avantatges i desavantatges de la força de fricció

 

 

LA GRAN PREGUNTA

Imaginem que anem a l’institut en skate i amb un moviment rectilini i velocitat constant (MRU). Per a mantenir la velocitat ens impulsem amb la força de les nostres cames i ja sabem que si deixem d’empènyer anirem perdent velocitat fins que ens aturarem a causa de la força de fricció. Què podem fer per anar més estona sense empènyer l’skate i sense fer tanta força amb les cames? És a dir, què podem fer per a minimitzar la força de fricció?

AVALUACIÓ

S'avaluarà les respostes contestades correctament i el treball realitzat a classe.


Imprimir - Amunt

(Pàgina creada amb el generador la teva Cacera a la Xarxa - http://www.aula21.net/)