La calor

Fes clic a la resposta correcta.

La Calor

La calor és l'energia que es transfereix dels cossos calents als cossos freds. Les fonts de calor poden ser naturals o artificials.
La temperatura es mesura amb els termòmetres. Hi ha diferents escales; les més comunes són la Celsius i la Fahrenheit.
Quan escalfem un cos el podem dilatar, és a dir augmenta de volum. Un altre efecte de l'augment de temperatura damunt dels cossos són els canvis d'estat: fusió, evaporació ...
Els metalls ( coure, ferro, alumini...) són els millors conductors de la calor.
La calor es pot transferir d'un cos a un altre de tres maneres: conducció, convecció i radiació.
foguera.jpg