La Mesura

Fes clic a la resposta correcta.

NOTES

NOTA 1: A l'hora d'escriure els resultats numèrics, recorda de separar amb un punt la xifra dels milers de la de centenes i amb una coma les unitats de les dècimes.
Per exemple:
"tres mil cinc-cents coma quatre" l'escriurem 3.500,4

NOTA 2: Els múltiples i submúltiples segueixen el sistema decimal, és a dir, van de 10 en 10.
Fes clic per veure els múltiples i submúltiples de la LONGITUD.

Fes clic per veure els múltiples i submúltiples de la MASSA.

instruments_mesura.jpg