La Mesura

Fes clic a la resposta correcta.

NOTA

A l'hora d'escriure els resultats numèrics, recorda de separar amb un punt la xifra dels milers de la de centenes i amb una coma les unitats de les dècimes.
Per exemple:
"tres mil cinc-cents coma quatre" l'escriurem 3.500,4

multiples_superficie02.JPG