La mesura

Omple tots els forats, després pitja "Comprovar" per comprovar les teves respostes. Vés alerta!

NOTES

NOTA 1: A l'hora d'escriure els resultats numèrics, recorda de separar amb un punt la xifra dels milers de la de centenes i amb una coma les unitats de les dècimes.
Per exemple:
"tres mil cinc-cents coma quatre" l'escriurem 3.500,4

NOTA 2: Els múltiples i submúltiples segueixen el sistema decimal, és a dir, van de 10 en 10.

MÚLTIPLES I SUBMÚLTIPLES DE LONGITUD.
<···· :10
Km hm dam metre dm cm mm
····> x10

MÚLTIPLES I SUBMÚLTIPLES DE MASSA.
<···· :10
Kg hg dag gram dg cg mg
····> x10
Completa les equivalències de longitud i massa. Fixa't en l'exemple de la primera fila.
3.500 m=3,5 Km=350.000 cm
5 Km= m= cm
2.000 m= Km= cm
150 dm= m= cm
500 hm= Km= m
3 Kg= g= cg
14 g= mg= Kg
500 g= Kg= mg