Portada
TÝtol /Editor
└rea/Nivell

 

Nivells inicials

Observacions
En principi està pensat per aprendre català els parlants d'anglès però els exercicis són prou bàsics perquè puguin fer-se servir amb els nivells inicials de formació d'adults. Hi ha exercicis de relacionar, resposta múltiple, omplir buits, ordenar frases, sopa de lletres i també es treballa amb so.
Suport
web
Portada
TÝtol /Editor
└rea/Nivell

Recursos per a l'Educació Bàsica de Persones adultes

http://www.xtec.es/~ivilater/

Diferents nivells de l'Etapa Instrumental, des de Alfabetització fins a Certificat

Observacions
Es poden obtenir aplicacions Clic per treballar lectura, escriptura i matemàtiques. Els exercicis són molt adequats (completar, relacionar, escriure, etc.) i els procediments amb l'ordinador resulten fàcils d'aprendre. També hi ha recursos per ensenyar a fer servir internet a l'aula.
Suport
web
Portada
TÝtol /Editor
└rea/Nivell


Nivell de Neolectores.

Observacions
Aquesta nova iniciativa del grup "Circulum" presenta quatre opcions: "Invitada", "Opinión", "Lecturas" y "Retrato". En la opció "Invitada", una alumna escriu una història personal i l'acompanya d'una foto. Les persones que ho llegeixin poden fer-li preguntes. En "Lecturas" hi ha un espai per publicar escrits de les alumnes. "Opinion" ofereix la possibilitat d'escriure allò que es pensa sobre el tema que plantegen i en "Retrato", es va sabent com és una alumna que s'ofereix com a voluntària a partir de les preguntes que se li fan i les seves respostes. També hi ha una secció anomenada "Foro" per intervenir més a nivell general.
Suport
web
Portada
TÝtol /Editor
└rea/Nivell


 

Observacions
Suport
CD
Portada
TÝtol /Editor
└rea/Nivell
Mas arriba

Per alumnes estrangers d'un nivell equivalent a l'Educació Bàsica.

Observacions
Un conjunt de lliçons de castellà per a estrangers. Es treballa el vocabulari sobre diversos temes bàsics: l'alimentació, la salut, les relacions de parentesc, els temps, les activitats quotidianes, etc. A més, hi ha exercicis gramaticals sobre verbs, preposicions, adjectius, etc. No es treballa amb arxius de so.
Suport
web
Portada
TÝtol /Editor
└rea/Nivell

 

Las Fracciones

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/fracciones/

Pàgina del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Nivell d'Educació Bàsica

Observacions
Pàgina realitzada amb Flash on es presenten sis unitats per aprendre el concepte de fracció, la seva utilitat i les seves operaciones. (1.para medir, 2. para comparar, 3. fracciones equivalentes, 4. ordenar fracciones, 5. suma y resta, 6. multiplicación y división). En cada unitat hi ha activitats, pràctiques i test. També hi ha pàgines preparades per imprimir amb més exercicis.
Suport
web

 

Llistat dels Top 10

EDUCACIË BÀSICA DE PERSONES ADULTES Vota en els Top 10

Aquest llistat ha estat fet tenint en compte les votacions rebudes als Top 10 i el propi criteri.

 

 

 

 

Portada
TÝtol /Editor
└rea/Nivell

Diàleg multimèdia. Curs de Català Bàsic http://www.cpnl.org/ensenyament/manuals.htm
Centre de Normalització Lingüística

Nivell d'Educació Bàsica

Observacions
Es poden treballar les quatre habilitats bàsiques: entendre, parlar, llegir i escriure amb exercicis interessants i variats. A més, dóna la possibilitat de treballar la fonètica i la pronunciació de manera individualitzada.
Suport
CD

 

 

 

 

 

 

Portada
TÝtol /Editor
└rea/Nivell

Lodisoft

Per alumnes estrangers d'un nivell equivalent a l'Educació Bàsica. (La part de comprensió oral i fonética es pot fer servir amb persones que no saben llegir i escriure)

Observacions
Versió en castellà del curs d'anglès "Tell me more". Cal com a mínim un Pentium II. És millor fer servir auriculars amb micròfon integrat. Des d'una pantalla inicial es poden escollir diferents temes a partir dels quals es treballa vocabulari, fonètica, estructura de frases, etc. També es pot decidir quines de les quatre habilitats bàsiques (escoltar, parlar, llegir o escriure) es volen treballar. Els diàlegs es presenten amb vídeos. Hi ha dos nivells: inicial i avançat. Es especialment interessant per treballar la pronunciació de manera individualitzada.
Suport
CD

 

 

 

 

 

 

Portada
TÝtol /Editor
└rea/Nivell

El profesor Multimedia

Nivell d'Educació Bàsica

Observacions
Es tracta d'un material amb el que es pot treballar l'ortografia castellana de manera individualitzada segons les dificultats específiques de l'alumnat. Un inconvenient és que el vocabulari que es treballa no està graduat per nivells.
Suport
CD