Orientacions didàctiques per fer servir les guies de redacció escrivint amb l'ordinador

 

Els avantatges d'escriure redaccions amb l'ordinador són diverses, però en destacaré les següents:

 • Es poden fer rectificacions i diversos esborranys sense haver de tornar a escriure tot el text. Segons Cassany (2001) aquest procés d'escriptura és més proper al que fan servir les persones expertes.
 • El professorat pot ajudar de manera més individualitzada a cada alumne amb la qual cosa l'aprenentatge és més significatiu.
 • La correcció ortogràfica la fa el mateix alumnat a partir del corrector ortogràfic amb la qual cosa pren consciència de les pròpies errades i l'aprenentatge és molt més actiu.
 • El resultat final és molt millor i més net i, per tant, reforça l'èxit i l'autoestima.

 

Suggeriments

 1. En primer lloc, és important parlar lliurement sobre el tema que s'hagi escollit. Si no surt la conversa espontàniament es poden fer servir les preguntes del guió que presentem. En un moment donat, es pot demanar que concretin què podrien escriure d'allò que s'ha parlat.

 2. En funció dels punts que vagin apareixent es pot modificar el guió que proposem o si els temes que han sortit són molt diferents anar fent un altre.

 3. Si el nivell de l'alumnat és molt baix, és millor que no escriguin consultant el guió perquè els resulta difícil fer-ho servir. En aquest cas es pot mantenir "ocult", és a dir, només el té el professor o professora i planteja l'estructura dient: "En primer lloc, escriurem sobre x, després de y i finalment de z". A mida que acaben un punt i diuen que no saben què més explicar anirem recordant-los els diferents enunciats del guió.

 4. Si el nivell de l'alumnat és més alt, els podem ensenyar a fer servir el guió. Caldrà llavors ensenyar a minimitzar la finestra on apareix el guió i només l'ampliaran en el moment que vulguin consultar-lo per saber quin punt han de desenvolupar a continuació.

 5. Es convenient plantejar estructures de redaccions senzilles: esdeveniments previs, nus, i esdeveniments posteriors; abans i ara; a favor i en contra; inconvenients i avantatges, etc.

 6. Cal anar aportant ajuts durant la realització de la redacció:
 • Quan calgui, ajudarem a "traduir" les frases del llenguatge oral a l'escrit (quan ens demanen: "I això, com ho puc dir?").
 • Si tenen por de no recordar una idea o la manera com han expressat una idea, els podem fer de secretària: agafem amb rapidesa allò que diuen i després els ho podem anar dictant.
 • Si tenim activat el corrector ortogràfic podem oferir ajudes quan als dubtes ortogràfics no quedin resolts pel mateix corrector o anar corregint mentre van escribint.