Columna Trajana

DOCUMENTACIÓ I LOCALITZACIÓ

AUTOR APOL·LODOR de Damasc
CRONOLOGIA 113-117 d. C
Dintre de l'ètapa Imperial, l'època trajana correspon al moment de màxima expansió de l'imperi romà. Per commemorar les seves victòries a la Dàcia (avui Romania), l'emperador fa construir aquesta columna al centre del seu fòrum.
UBICACIÓ INICIAL Fòrum Trajà

UBICACIÓ ACTUAL

Idem
DESCRIPCIÓ  
Columna dòrica romana embolicada amb una cinta amb relleus. A l'interior té una petita cambra mortuòria i una escala que puja a la part superior

FORMES

TIPOLOGIA I SUPORTAT  
Columna exempta. Es dòrica pel capitell, però té peu que es recolza en un pedestal. La gran successió de relleus es mou entre l'alt relleu i el baix relleu.
MATERIAL Marbre, segurament de Carrara.
TÈCNICA Talla DIMENSIONS 38x3'7m. Cinta=200 m..
COMPOSICIÓ Segons la base, el fust i el capitell

Base.- Té forma de corona de llaurer. El pedestal és decorat amb relleus d'armes.

Fust.- Ës format per dotze tambors embolicats per la cinta helicoidal. Ës un relleu historiat, on es presenta una sequència narrativa de les dues batalles que necessità Trajà per conquerir la Dàcia. La part inferior correspon a la primera d'aquestes batalles, mentre que la part superior correspon a la segona. Els personatges principals surten més grans i més vegades, així Trajà surt 70 vegades. Dóna profunditat a la composició pel tamany dels volumns i personatges i té en compte la posició de l'observador a la part inferior de la columna, ja que a mida que es puja les imatges són cada cop més grans. A més representa amb tota mena de detalls el paisatge, ja que Apol·lodor va viatjar amb Trajà per la Dàcia. En total hi ha 2500 figures i 155 imatges.

Capitell.- Dòric, de formes geomètriques. Acabava en una estàtua de l'emperador que va desaparèixer a l'Edat Medieval.

(Extret d'Heurisko School Server)

http://www.chch.school.nz/mbc/trajanco.htm

CROMATISME Policroma
LLUM
La llum incideix en els
relleus més grans i ombreja els més prims, redaltant les figures i moments principals.
RITME Moviment frenètic de lluita i conquesta que augmenta com a sensació al seguir la cinta de baix a dalt.
ESTIL Romà imperial
Tot i representar moments històrics, el relleu no havia representat mai l'evolució del temps històric fins aquest moment. Un altre element a considerar és el realisme amb que s'explica la Hª.

INTERPRETACIÓ

ICONOGRAFIA I SIGNIFICACIÓ Són personatges reals exposats de manera heroica.

El mateix emperador va al davant. Representa fidelment el patiment dels vençuts i el dolor dels moribunds. La significació és de glorificació de Roma i del seu emperador, tal com expressa la Victòria amb els dos trofeus a la part superior de la columna. Els edificis commemoratius de victòries eren corrents a Roma, especialment en forma d'arcs de triomf. Trajà introdueix la columna entre aquests símbols; Antoni Pius i Marc Aureli, el seguiran. Miquel Àngel i Rafael trobaren en els seus relleus motiu d'inspiració i Napoleó els imità amb la columna de la Place Vendôme de París

FUNCIÓ

Commemorativa, funerària, propagandística i, fins i tot, geogràfica, ja que el fòrum trajà és al cim d'un turonet i la columna marca el pint més alt

LINKS

http://www.chch.school.nz/mbc/trajanco.htm

http://rubens.anu.edu.au/htdocs/laserdisk/classical/Part34.html

http://members.fortunecity.es/manolo3/roma/romaind.html

TORNAR A L'INDEX