Què hi hem trobat? No tot són peixos!
Amb l’ajuda de la clau dicotòmica escriu a sota de cada fotografia segons sigui:
crustaci,
peix, mol·lusc o equinoderm.
 
CLAU DICOTÒMICA
1 Animal amb un cos segmentat, potes articulades i un esquelet extern dur. TIPUS ARTRÒPODES. CLASSE CRUSTACIS
Sense el cos segmentat, ni potes articulades. 2
2


Extremitats en forma d’aletes.TIPUS CORDATS. CLASSE PEIXOS
Extremitats sense forma d’aletes. 3

3 Cos dur cobert d’espines.TIPUS EQUINODERMS
Cos tou, protegit o no por una closca que pot ser externa o interna.TIPUS MOL·LUSCS