Estudiem un equinoderm: L'eriçó de mar
  • Anatomia externa

Aspecte general (garota de roca)

 

El nom d’equinoderms ve del grec "equino" que vol dir espines i "derma" que vol dir pell.
Els cos és globós una mica aplanat, rígid i cobert d’espines de color negre. Entre les espines s'hi veuen els peus ambulacrals quan l'animal és viu.
La boca s’obre en la cara inferior (oral) i l’anus a la superior o aboral.

 

garota de roca
Fes l'activitat

Estudiem una espina

Les espines s’articulen a la base amb un tubercle arrodonit d’una placa calcària. Poden moure’s gràcies a uns muscles.

 

 
Estudiem l’esquelet (garota lila)

L’esquelet de color rosat, rígid.

És format per 10 rengleres de plaques calcàries soldades entre elles, semblant a com es disposen els monjos d’una mandarina.
Hi ha: 5 fileres dobles de plaques ambulacrals o radials que tenen tubercles on s’hi articulen les espines i porus ambulacrals d'on surten els peus ambulacrals. I 5 fileres dobles de plaques interambulacrals o interradials que només tenen tubercles.
Al voltant de l’anus s’observen 5 plaques de posició radial, les ocel·lars (petites), i 5 més interradials o genitals, pentagonals més grans amb un forat anomenat gonòpor o porus genital que representa la sortida de les glàndules genitals. Una d’aquestes plaques té molts porus, els hidròpors, que permeten el pas d’aigua de mar a l’aparell ambulacral i s’anomena madreporita o placa madrepòrica.
Fixa’t que pots dividir el cos en dues meitats 5 vegades per això es diu que tenen simetria pentaradiada.

garota lila
  • Anatomia interna

Amb les tisores fem un petit forat a la closca i després la tallem amb dues meitats,deixem sense tallar el radi situat a la dreta de la madreporita que actuarà de xarnera, per a observar-ne els òrgans interns:

- L'aparell mastegador, llanterna d’ Aristòtil format per 20 peces esquelètiques dures unides per una musculatura.

- La boca es continua amb l’esòfag i un tub digestiu sinuós que acaba a l’anus.

- El sistema aqüífer, format per la placa madrepòrica, amb molts forats o hidròpors, que permet el pas de l’aigua de mar i es perllonga pel canal petri de parets calcificades fins a un anell ambulacral al voltant de l’esòfag. De l’anell parteixen 5 conductes radials o tubs ambulacrals. En aquests, es disposen per parelles els peus ambulacrals acabats en una ventosa que surten pels porus de les plaques ambulacrals.
El moviment d’aquests peus és regulat pels canvis de pressió interna de les vesícules que es troben a la seva base. L’acció coordinada dels peus ambulacrals permet el desplaçament de l’eriçó. Les espines tenen funció defensiva.

- Òrgans genitals. Són 5 gònades que presenten una posició interradial a l'hemisferi aboral i van a desembocar als porus genitals situats en les plaques interradials del voltant de l’anus. Una d’aquestes plaques és la madreporita. En la femella les gònades són de color taronja i granuloses i en els mascles grogues i fines.

 

Fes l'activitat