Com es diuen? Clau dicotòmica.

Fes una clau d'identificació de totes les espècies seguint el procediment de l'apartat- Què hi hem trobat? No tots són peixos-

Fes servir les mateixes fotografies per fer els pilons.