Coneguem-los? Descripció

Feu una presentació amb el Power Point descrivint 2 animals de grups diferents.
Poseu-vos d'acord entre els companys per fer tots els animals.
La descripció s'ha de fer, si és possible, amb l'animal "in situ".

Cal que utilitzeu les pràctiques realitzades al laboratori. També podeu consultar les següents adreces electròniques:
http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/espesca/cespes07.htm http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/espesca/cespes08.htm
http://www.xtec.net/~malos/temes.htm
http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/espesca/cespes04.htm http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/espesca/cespes05.htm

Seguiu el següent esquema:

Foto

 

 

 

 

 

 

Nom vulgar:
Nom científic:
Descripció:

Mesura
Forma i consistència del cos.
Característiques del cap: mida dels ulls, posició de la boca...
Altres característiques com núm aletes, apèndixs...
Color del cos.
Un cop feta la presentació l'exposeu a la resta dels companys. Podeu utilitzar el canó de projecció.