Com obtenen els seus nutrients les plantes?
Li cal energia. Què es forma? On es fabrica?

 

Durant la fotosíntesi com a producte també es forma oxigen.
Cal que comproveu si la planta allibera aquest gas.
Em sembla que els experiments del científic Priestley us poden ésser de gran ajuda.

BLOC 2
 
Per a fer aquesta activitat necessiteu el document 10.

Joseph Priestley (1733-1804), químic anglès, va realitzar un seguit d'experiments relacionats amb els gasos produïts en la combustió i en els éssers vius. Ben segur que coneixeu un dels seus experiments.

Per què s'apaga l'espelma?
En aquesta simulació reproduïm l'experiment que va fer Priestley fa més de dos segles. Volia esbrinar quin gas produïen les plantes mentre estaven exposades a la llum, és a dir, mentre feien la fotosíntesi (en el seu temps encara no s' havia sentit a parlar mai de la fotosíntesi)

Fixeu-vos en el muntatge

Composició de l'aire del pot a l'inici de l'experiment:78% nitrogen; 21% d'oxigen; 1% diòxid de carboni, vapor d'aigua, ...

Anoteu tot el que necessita aquesta planta per fer la fotosíntesi. Us sembla que ho té tot? En cas negatiu, digueu el que li manca.

Observeu la simulació, fixeu-vos que fa i per què ho fa . Una vegada hàgiu observat haureu de contestar unes preguntes.
Observeu la simulació

1r.- Encén l'espelma . Al cap de menys d'un minut s'apaga . Per què s'apaga?

Per què us sembla que s'encén l'espelma i espera que s'apagui? De què es vol assegurar?
2n.- Posa el muntatge tres dies al sol. Què espera que passi?
3r.- Torna a encendre l'espelma (ho fa amb l'interruptor per evitar que entri aire de fora)
L'espelma s'encén. Això vol dir que i que l'ha produït la planta durant el procés

L'espelma es torna apagar. Per què s'apaga?

4t Posa el muntatge a les fosques. Per què?
Què espera que passi?

Voleu dir que calia que fes aquesta experiència a les fosques? Justifica la resposta.

Al cap de tres dies, treu el muntatge de les fosques i prem l'interruptor.
L'espelma no s'encén. Per què?

Quina conclusió traieu d'aquest experiment?
Ara ja sabem que les plantes sintetitzen midó, Però, per què li serveixen aquests sucres?
Abans, posa't a prova!