LA LLETRA AMB SOMNI ENTRA


1- FITXA TÈCNICA


Nivell: Educació Infantil i Cicle Inicial
Nombre de personatges: Trenta-tres
Durada aproximada: 30 minuts.

En aquesta obra poden participar fàcilment alumnes de nivells ben diferents. Està pensada per ser representada per l'alumnat comprès des de pàrvuls tres anys fins segon de cicle inicial, ambdós inclosos. El nombre de personatges es pot ampliar o reduir amb facilitat. De la mateixa manera, també es reduirà o ampliarà fàcilment la seva durada. En l'apartat 3 (personatges) s'amplien les explicacions.


2- ARGUMENT


Una mestra està farta de que els seus alumnes no vulguin aprendre a llegir i a escriure. Llavors entra en acció la Fada Lletrada que, amb l'ajuda d'uns bombons màgics, transporta els alumnes fins El País de les Lletres. Quan els nens les veuen desfilar davant d'ells, acompanyades d'objectes que contenen les diferents lletres, comproven que no són tant dolentes com semblen, que poden ser molt divertides.
Acabada la desfilada, demanen a la Fada Lletrada que els faci tornar a la classe per comunicar-li a la seva senyoreta que ara ja estan preparats per aprendre a llegir i a escriure.
La fada els fa tornar fent servir un altre bombó màgic. La senyoreta està molt contenta del canvi d'opinió dels seus alumnes.


3- PERSONATGES

Es poden dividir en tres grans grups:

- Els o les alumnes més grans. Poden fer de mestra (o de mestre), d'alumnat i de Fada Lletrada (o de Bruixot Saberut) ja que el seu diàleg és més extens. El nombre d'alumnes pot variar depenent dels actors i actrius de que es disposi.

- Les lletres. Poden estar representades per l'alumnat d'edat mitjana. Els seus diàlegs són curts però semblen embarbussaments, ja que cada lletra utilitza paraules que contenen el o els fonemes que representa. El seu nombre també pot variar amb facilitat.

- Els objectes. Poden estar representats per l'alumnat més petit. Els seus diàlegs també són curts i fàcils de aprendre. Poden variar amb facilitat, sempre d'acord amb les lletres del grup anterior.
Tal i com es presenta el guió d'aquesta obra els personatges queden distribuïts de la següent manera:

- Una mestra. També farà el paper de Reina de les Vocals, al tenir el paper més curt de tots els alumnes més grans. En cas de que sobri alguna nena es pot desdoblegar en dos personatges.

- Una fada.

- Cinc alumnes.

- Dotze lletres : (per ordre d'aparició ) F, B, G, S, R, D, C, L, N, P, T i M.

- Catorze objectes : (per ordre d'aparició) foc, baló, gerani, galeta, soldat, raïm, dau, cirera, capsa, lila, nena, papa, tomàquet i mamà.


4- DECORATS

Només fa falta un decorat per a tota l'obra. Pot representar una pissarra gegant amb les lletres que surten a l'obra dibuixades a sobre. Es pot pintar la pissarra amb temperes de color verd , fent servir una esponja i no pas un pinzell, ja que la superfície a pintar serà força extensa. Una vegada estigui seca es pintaran les lletres al damunt.

A més a més faran falta:

- Una taula i una cadira per a la mestra.
- Una taula i una cadira per a cada alumne.
- Una llibreta o un llibre per a cada alumne i un per a la mestra.
- Un pot amb llapis de colors per a la taula de la mestra.
- Una capseta amb dos bombons per a cada alumne (es poden fer servir
conguitos ).
- Un dòmino.
- Una maleta.
- Una nina
- Un micròfon perquè parlin de cara al públic les lletres i els objectes.

Durant l'acte I les cadires i les taules estaran ubicades tal i com indica el dibuix A de l'escenari. A l'acte II la fada i els alumnes col·locaran les taules i les cadires tal i com s'indica al dibuix B de l'escenari.
Al final del segon acte, abans de marxar la fada, tornaran les cadires i les taules al seu lloc inicial.

Com hi haurà tants alumnes representant lletres i objectes, és molt important organitzar bé les entrades i les sortides de l'escenari. Abans de començar a representar l'obra es col·locaran per ordre d'aparició (després d'assajar vàries vegades, és de preveure que cadascú sabrà davant i darrera de qui s'ha de situar). Quan vagin sortint de l'escenari aniran fent tres fileres, segons les edats, per sortir a saludar al públic, una vegada finalitzada l'obra.

Els nens i les nenes que formin part del cartell final faran una altra filera a banda per poder sortir ràpidament a l'escenari mentre parla la fada.

La Mestra/Reina de les Vocals haurà d'entrar i sortir pel mateix lloc, al contrari que els demés, ja que ha de recuperar la bata de mestra que es traurà per a fer de reina.

En cas de disposar únicament d'una entrada-sortida també es faran grups entre els que ja han actuat i els que encara no ho han fet. No sortirà ningú a l'escenari sense que els que acaben d'actuar estiguin al seu lloc.

Llistat orientatiu d'assignació de colors

- La F i el foc de color taronja.
- La B i el baló de color gris.
- La G, la galeta i el gerani de color groc.
- La S i el soldat de color blau fosc.
- La R i el raïm de color verd clar.
- La D i el dau de color negre.
- La C, la cirera i la capsa de color marró.
- La L i el lila de color lila.
- La N i la nena de color rosa.
. La P i el papà de color verd fosc.
- La T i el tomàquet de color roig.
- La M i la mamà de color blau cel.

Les lletres de les samarretes dels alumnes seran dels següents colors:

- La primera A de color taronja.
- La É de color rosa.
- La U de color verd clar.
- La segona A de color groc.
- La I de color roig.


Amb tot això un esquema de l'escenari podria ser el que s'indica en les pàgines següents.

5- VESTUARI


- Mestra-Reina de les Vocals: Un vestit llarg amb vocals de roba cosides o enganxades. Damunt una bata de mestra.

- Fada Lletrada: Un vestit llarg de fada, amb vareta i barret. Pot portar moltes lletres cosides o enganxades al vestit i al barret.

- Alumnes: Samarreta blanca amb una vocal minúscula cosida al davant i la mateixa en majúscula cosida al darrera (faran falta dues a, una é, una u i una i ), pantalons curts de color fosc, mitjons fins el turmell i sabates fosques. Damunt portaran la bata de classe. Poden anar amb les galtes pintades de roig i unes pigues negres.

- Les lletres : Brusa llarga blanca amb la lletra corresponent cosida al davant en minúscula i al darrera en majúscula. Aquestes lletres han de ser grans, han d'ocupar la major part de la samarreta perquè es vegin bé. A cada lletra se li assignarà un color diferent (que després es detallarà i que anirà en consonància amb l'objecte o els objectes que les acompanyen)
Portaran les mitges i els cordons de les sabatilles d'aquest mateix color. Les sabatilles seran blanques.
Les noies poden portar una diadema, un llaç,... del color corresponent. Aquesta idea es fa extensiva a les noies que vagin disfressades d'objectes.

- Els objectes : Per disfressar-los fa falta posar en marxa la imaginació. A continuació es donarà alguna idea per fer les disfresses que, en principi, semblen més complicades així com un llistat orientatiu de l'assignació dels colors.

* El baló, la cirera i el tomàquet: Aquestes tres disfresses poden tenir una elaboració similar. Caldrà fer servir una escuma fina i folrar-la amb roba del color adequat. Es cosirà de manera que quedi una esfera amb obertures pel cap, les cames i els braços del nen o de la nena.

* La capsa i el dau : Es faran servir dues capses. La del dau es pintarà o es folrarà de color blanc i se li pintaran o enganxaran rodones de color negre. La capsa es pot folrar amb paper de regal i cordar-la amb un llaç de regal ben gros. Es faran forats per treure el cap, les cames i els braços.

* El foc : Es pot fer amb una brusa llarga de color fosc i damunt cosir roba roja, taronja i groga que en forma de flames.

* El gerani : En una samarreta de color verd es cusen flors i fulles de gerani artificial. Per completar la disfressa es pot omplir una diadema de les mateixes fulles i flors i col·locar-la al cap.

* La galeta : Es fan dos rectangles d'escuma fina i es folren amb roba de color marró. Després s'uneixen amb unes cintes fines de manera que el nen o la nena porti un rectangle al davant i un altre al darrera que li arribin fins els genolls. Les voreres dels rectangles es poden fer en forma d'ones per donar més idea de galeta.
* El raïm : Damunt d'una samarreta blanca es cus en diagonal la "tija" del raïm feta amb roba de color verd fosc o marró. Els grans de raïm es poden fer amb globus petits de color verd (no gaire inflats) cosits a banda i banda del tronxo .

* El soldat : Farà falta una jaqueta i un pantaló blau marí. Als costats del pantaló es cus una tira de roba groga que vagi des de la cintura fins el turmell. Es pot complementar amb un barret i una espasa.

* El color lila : Només caldrà confeccionar una brusa llarga de color lila o vestir-lo amb una samarreta llarga d'aquest color.


6- MÚSICA

Cadascú podrà triar aquella música que li sembli més adient. Les dues cançons que s'especifiquen a continuació són força adequades per a aquesta obra ja que es tracta d'una cançó de salutació i d'una de comiat.

- Al començament de l'obra : Cançó "Va Superfiu" de la cinta del mateix nom, del "Club Súper Tres".

- Al finalitzar l'obra : Cançó "Adéu, adéu-siau" de la cinta "Va Superfiu", del "Club Súper Tres".

 

7- GUIÓ DE L'OBRA

 

( Música de salutació. Al moment i amb el teló tancat sortiran tres alumnes dels més grans i cadascú recitarà de les següents estrofes )


Pels mestres ensenyar
Han de tenir molta paciència.
Que no tot és ciència
I ho anem a comprovar.

Uns nens es van quedar adormits
Sense ser encara de nit
A un país llunyà van viatjar
Sense haver-se de marejar

De tant be com s'ho van passar
Van tornar molt eixerits
Això de dependre per ells
Era com veure volar ocells.
De cop i volta els va agradar
Llegir, escriure i estudiar.


( Es torna a ficar la mateixa música i s'obri el teló)ACTE I

( La mestra tot sola a la classe. Després apareix la Fada)

MESTRA : (Passejant per l'escenari) Oh!. Què farta que estic!. No hi ha manera
De que aquests nens aprenguin a llegir. Només pensen en jugar i fer
dolenteries. Què podria fer?.

(Entra la fada amb la capsa dels bombons a la mà)

FADA: No pateixis. Jo et donaré la solució.

MESTRA: I tu qui ets?. Què fas aquí?.

FADA: Jo sóc la Fada Lletrada.

MESTRA: Tant de gust (Es donen la mà) I què penses fer?.

FADA: Jo no res. Ho faràs tu mateixa. Pren aquestos bombons màgics. Dóna-li
als teus alumnes demà mateix. Ja veuràs els resultats.

MESTRA: No els passarà res de dolent, oi?

FADA : Si vols que acabin els teus problemes confia amb mi.

MESTRA : Pes provar que no quedi. Dona me'ls (Agafa la capsa dels bombons).

(Marxa la Fada. Entren els alumnes i es col·loca cadascú a la seva taula.
També es pot tancar el teló i tornar-lo a obrir quan cada alumne ocupi el
seu lloc)

ACTE II

(La mestra amb els cinc alumnes a la classe)
(El diàleg dels cinc alumnes està escrit de manera que sempre parlen
per ordre, és a dir, després de l'alumne número 1 sempre parlarà el
número 2 i així successivament)

MESTRA: Mireu nens: avui, com que us heu portat molt be, he pensat donar-vos
un bombó a cadascú.

NENS : Oh!. Què bo!.

MESTRA : Però us l'heu de menjar ara mateix.

AL. 1 : Cap problema, senyoreta.

( Dóna un bombó a cadascú i se'l mengen. Poc a poc es van quedant
adormits sobre la taula. Al moment marxa la mestra . Els nens es desperten
poc a poc)

AL. 2 : On som?.

AL. 3 : A la classe. Però em trobo una mica estrany.

AL. 4 : Què ha passat al menjar el bombó? (Entra la fada)

AL. 5 : Mireu qui ve per allà (Assenyalant la fada) Sembla una fada.

FADA : Efectivament. Sóc la fada del País de les Lletres i em dic Fada Lletrada.

AL. 1 : I què penses fer amb nosaltres ?.

FADA : Doncs ensenyar-vos que les lletres no són tan dolentes, que poden ser
molt divertides . Però deixem de xerrar que comença la desfilada.
Ajudeu-me (Aparten les taules i fiquen les cadires en filera de cara al
públic. La fada al mig dels alumnes) ( S'aixeca i crida) Lletres!
Endavant! (Torna a seure a la seva cadira).

(Quan desfilin les lletres i els objectes és més important que parlin cara al
públic que cara als nens i a la fada. S'aturaran davant del micròfon, diran
el seu diàleg i marxaran dient adéu amb la mà fins que desapareguin de
l'escenari. Els alumnes i la fada correspondran a la salutació )
(Surt la lletra al mig i un objecte a cada costat)

LLETRA G : Hola nens. Jo sóc la lletra G i amb mi poden existir aquest gerani
(assenyala el gerani ) i aquesta galeta (assenyala la galeta).

GERANI : A mi m'agrada molt ser un gerani.

GALETA : I a mi m'encanta ser una galeta.

LLETRA G : Adéu nens. Marxem a la granja a jugar amb els gossos i les gallines.
(Marxen)

( Surt la lletra C, la capsa i amagada darrera d'ella la cirera)

LLETRA C : Calleu, calleu, que ja correm!. Cirera, no t'amaguis darrera de la
capsa! (Agafa la cirera i la col·loca al seu costat) Crec que us tindria
que contar el conte del cavall covard i de les cent cintes.

CIRERA: No li feu cas, aquesta lletra no calla mai.

CAPSA : Sempre conta contes. Però nosaltres ja ens hem acostumat. I quan
ens cansem ens mengem una coca.

LLETRA C : Adéu cinc nens. Anem a cordar-nos els cabells amb cintes. (Marxen)
(La lletra D surt fent de campana, balancejant-se d'un costat a l'altre.
El dau ha de portar el dòmino a la mà)

LLETRA D : Ding, dong, ding, dong. Dau, dóna ´m el dit!.

DAU : No puc que porto el dòmino.

LLETRA D : Doncs, deixa ´l allà a la dreta.

DAU : (El deixa a terra, a la dreta) Ets una dominant!.

LLETRA D : Deuríem anar a dormir que prompte seran les deu. Adéu a tots!.
(Marxen)

FADA : Què, com va ? (Mirant a dreta i esquerra)

AL. 2 : Aquestes lletres són molt simpàtiques.

AL. 3 : Què no hi ha més?

AL. 4 : M'ho estic passant d'allò més bé.

AL. 5 : Apa fada, que vinguin més lletres.

AL. 1 : Això mateix.

FADA : Tranquils, tranquils, que ja arriben.

(Entren la lletra S i el soldat marcant el pas. La lletra S parla amb
autoritat)


LLETRA S : Saluda soldat, que som a l'escenari!

SOLDAT : (Saluda a l'estil militar) Sí senyora S. Siguin tots saludats. Saludi
vostè als nens i a la fada.

LLETRA S : Salut nens , salut fada. Oi que semblo una serp de la selva?.

NENES I FADA : I tant, i tant.

LLETRA S : Es diu sí ! Doncs a la selva me'n vaig amb els salvatges. Adéu siau.
Anem soldat!

SOLDAT : Sí senyora S. Sempre al vostre servei (Saluda a l'estil militar) (Marxen
marcant el pas)

(Entren la lletra R i el raïm. La lletra duu una mà damunt del cap del
raïm mentre aquest va girant sobre sí mateix)

LLETRA R : Roda, roda raïm, que ja arribem. (Arriben al micròfon i el raïm deixa
de donar voltes)

RAÏM : Aquesta lletra cada dia és més rotllera.

LLETRA R : No siguis ridícul. Jo sóc molt romàntica i rodona.

RAÏM : Anem a carregar el carro del Robert?.

LLETRA R : Tens raó. A reveure. (Marxen com han arribat)


(Arriben la lletra B i el baló. El baló va botant fins arribar al micròfon)

LLETRA B : No botis tant baló!. No sé per què no he portat el bou o el bombó.
Que n'és de belluguí aquest baló !.

BALÓ : (Botant) Jo boto i boto. És la meva vida.

LLETRA B : Anem, que he de ballar amb la baldufa de la Berta.

BALÓ : I jo em banyaré a la bassa d'en Bernat. (Marxen igual que han entrat)

(Entren la lletra F i el foc. La lletra F parla cridant, assenyalant amb el dit
molt enfadada)

LLETRA F : Foc, fes fum !

FOC : No, per favor, que farem marxar a la fada.

LLETRA F : Aquesta no és la Fada Fumada. Sembla un fideu (Es dirigeix als
nens i a la fada) Què feu aquí?. Això no és una fira!.

FADA : Cada vegada et veig més fofa i enfadada.

LLETRA F : No em facis enfadar, fada fadeta.

FOC : Anem a jugar amb les foques abans que ens facin un forat al cap.

LLETRA F. : D'acord, però que no fumi ningú. (Marxen)

AL. 2 : Aquesta lletra sí que estava enfadada, oi fada?.

FADA : No li facis cas. Sempre està així.


(Entra la Reina de les vocals donant voltes sobre sí mateixa i dient a, e, i, o,
u,...)

REINA VOCALS : A, e, i , o, u !. Un moment, que ara arribo jo. Sóc la Reina
de les Vocals. Sense elles no es pot parlar ni escriure.
Ajuden a unir les altres lletres i per això són tant importants.
Doncs ara que ja ho sabeu me'n vaig a ficar ordre al meu
regne. Fins aviat nens.

(Si és la mateixa nena que fa de mestra haurà de marxar pel mateix lloc
que ha entrat i ficar-se la bata de mestra damunt del vestit de Reina de
les Vocals)

(Entren la lletra L i el color lila. La lletra L va cantant i porta de la mà al
color lila)

LLETRA L : La, la, la ! La Lola la, la ,la. Lila, apa, que sembla que et falti oli!.

LILA : La L sempre canta.

LLETRA L : Sóc una cantant fenomenal. Anem lila. Sento el telèfon i deu ser la
Lali. (Marxen)

(Entren la lletra N i la nena amb una nina al braç)

LLETRA N : Nena, la nina té nonon.

NENA : No té nonon, té neu al nas.

LLETRA N: No, no i no. Té nonon. Anem a buscar a la Neus i menjarem una nou.
(Marxen)

(Entren la lletra P i el papà)

LLETRA P : Papa, apaga la pipa que em fas patir.

PAPÀ : No puc. Si no pares et pegaré un pic de mans.

LLETRA P : Para, para, que hi ha persones. Podríem pensar en passejar per
passar l'estona. Adéu públic. (Marxen)

(Entren la lletra T i el tomàquet)

LLETRA T : (Assenyala el tomàquet amb les dues mans) Mireu quin tros de
tomàquet que tenim aquí !

TOMÀQUET : (Aixecant un braç per damunt del cap) No m'atabalis!

LLETRA T : Tindrem que trucar d'aquí una estona a la Tània per anar a fer un
tomb.

TOMÀQUET : I tant que sí. (Marxen)

(Arriben la lletra M i la mamà. La lletra M porta una maleta a la mà)

LLETRA M : Mamà, la maleta fa mal a la mà.

MAMÀ : Et fa mal?

LLETRA M : Sí. Dintre hi ha molt menjar. Anem a menjar-lo a la meva mansió.
(Marxen)

FADA : Crec nois que això ja s'ha acabat. No venen més lletres.

AL. 3 : Ara que li havia agafat el gust.

AL. 4 : Estan com un llum aquestes lletres!.

AL. 5 : Però són molt divertides.

AL. 1 : I no poden passar les unes sense les altres.

AL. 2 : Jo ja tinc ganes de tornar a classe i dependre a llegir.

ALTRES : I jo!.

FADA : Doncs ara és el moment. Anem a ficar les cadires al seu lloc. (Fiquen les
cadires darrera de les taules i seuen com al principi. La fada agafa la
capsa dels bombons i dona un a cadascú) Preneu un altre bombó i
tornareu a la vostra classe que la senyoreta us estarà esperant.

AL. 3. : I tu què faràs?.

FADA : Aniré a buscar altres nens que no vulguin dependre a llegir i els portaré
cap aquí. Ja us podeu menjar el bombó. Adéu nois! (Se'n va lentament)

TOTS : Adéu fada i moltes gràcies.

( Es mengen el bombó , s'adormen, entra la mestra i es tornen a
despertar)

AL. 4 : Oh!. Ja tornem a ser a la classe!.

AL. 5: Què bé. Ja tenia ganes!.

AL. 1 : Senyoreta!. Quina alegria de tornar-te a veure!.

AL. 2: No creuràs el que ens ha passat.

MESTRA: Conteu, conteu.

AL. 3 : Hem viatjat a un país molt estrany.

AL. 4 : Al País de les Lletres.

MESTRA : No serà veritat això !

AL. 5 : I tant que sí.

MESTRA : I com ha anat el viatge ?

AL. 1 : Molt bé, perquè hem après una cosa molt important.

MESTRA : I quina és si es pot saber?

AL. 2 : Que conèixer les lletres i dependre a llegir és molt divertit ...

AL. 3 : ... i molt necessari.

AL. 4 : Ara sí que estem preparats perquè ens ensenyis a llegir.

MESTRA : Ai!. Quina sorpresa més agradable!. No m'ho puc creure. I tot gràcies a
la Fada Lletrada i als bombons màgics. ( Mira al cel). Gràcies allà on
estiguis.

( Es tanca el teló. Els alumnes es treuen ràpidament la bata i, amb els/les
alumnes que porten les lletres D, M, C i S formen les paraules ADÉU
AMICS al mig de l'escenari. Estaran d'esquena al públic)


FADA : (Davant del teló i lentament per donar temps als demés) . Ja ho sabeu
nens i nenes : si apreneu a llegir podeu viure aventures meravelloses
com els nens i les nenes d'aquesta història. Ara me'n vaig a buscar altres
nens i nenes que no vulguin dependre a llegir i a escriure. (Dient adéu
amb la mà) Fins un altre dia ! (S'amaga darrera del teló).

(S'obri el teló, sona la música de comiat i apareix el missatge ADÉU
AMICS en majúscules i després es giraran de cara al públic i apareixerà el
mateix missatge en minúscules. Al cap d'un moment comencen a desfilar
els altres actors i actrius que han participat en l'obra. Saluden i es tanca
definitivament el teló)


F I D E L ´O B R A