Associació/Relació de webs


A l'Associació/Relació de webs els alumnes hauran de localitzar dins d'una pŕgina web adequada respostes als interrogants formulats a classe.


Objectius d'aprenentatge: consolidar l'aprenentatge sobre el tema analitzat i fomentar actituds i habilitats relacionades amb cercar, identificar, analitzar i relacionar informació.   


Estratčgia:
s'hauran d'identificar de 10 a 15 pŕgines web que continguin informació essencial per a la comprensió del tema. 

Aquesta informació pot estar en forma de text, imatges, so, vídeos, etc.La informació per respondre a cadascuna de les qüestions formulades només es trobarŕ en una de les pŕgines web proposades.

Cal evitar plantejar preguntes de forma massa general. Cadascuna de les preguntes formulades ha de centrar-se en un únic aspecte del tema analitzat per tal que els alumnes puguin contestar-la amb precisió. 

D'aquesta manera, adquiriran un coneixement més profund del tema i unes nocions més clares sobre les dimensions d'allň que estan estudiant.

Per últim, es pot incloure la "Pregunta clau", la finalitat de la qual és que els alumnes sintetitzin tot allň que han aprčs i demostrin que ho han entčs.

Exemple d'Associació/Relació de webs: Black History Past to Present