DEBATS VIRTUALS

Dins del programa de FILOSOFIA AL CARRER té una importància cabdal la comunicació entre els alumnes i els professors de diferentes centres: és un estímul didàctic i apropa l´escola a la realitat social i política.

Cal establir unes premisses prèvies per tal que la interactivitat sigui efectiva i tingui una qualitat:

BS00865A.gif (2933 bytes)
Debats sobre temes ètics:

La justícia

Plantejament platònic

L'utilitarisme

Nietzsche nega la possibilitat de fonamentar

l'ètica

 

1. Preparar el tema a debatre

2. Elegir els interlocutors

3. Establir les condicions de la connexió: dia, hora, servidor, canal entre els participants, idioma

4. Difondre la celebració del debat o discussió

file:///C:/MIRC/Mirc.exe Connexió CHAT

Servidor: irc.arrakis.es

Canal: #FILOSOFIA

 

Ho sento, aquesta pàgina s'està construint...

Sorry, this page is under constructi

 Aneu a   Índex general Aneu a publicacions