ACTIVITAT MATEMÀTIQUES
TÍTOL DE L’ACTIVITAT
RECONEIXEMENT D'ELEMENTS GEOMÈTRICS
OBJECTIUS
 • Localitzar i descriure figures geomètriques a la realitat.
 • Localitzar i descriure figures geomètriques sobre figures tridimensionals.
 • Localitzar i descriure línies sobre superfícies.
 • Representar sobre una superfície plana un objecte tridimensional.
 • Identificar semblances i diferències entre diferents figures i cossos.
 • Classificar figures i cossos geomètrics segons diversos criteris.
 • Comparar angles de diferents amplituds.
 • Identificar i anomenar els polígons i políedres i els seus elements ( cares, vèrtexs, arestes, angles, diagonals...)
TEMPORITZACIÓ
 • 3 o 4 sessions.
ACTIVITATS
 • Activar els coneixements previs a partir d'un quadre-resum dels conceptes treballats anteriorment.
 • A partir de l'observació directa durant les sortides o visites anar fent progressivament un treball de reconeixement de les diferents figures lineals, planes i espacials.
 • A partir de les fotografies i dibuixos relacionar les formes i volums amb els diferents polígons, políedres, figures rodones, línies, angles... dibuixant-los, reseguint-los...
ALTRES
 • També podem ampliar-ho amb un treball sobre simetries.