Els blocs i la seva aplicació a l'aula
Guia del curs
ELS BLOCS I LA SEVA APLICACIÓ A L'AULA (curs virtual de 20 hores)
 
1. INTRODUCCIÓ
 

Aquest curs està pensat perquè el professorat de totes les especialitats, que estigui interessat en conèixer i aprofundir en els recursos TIC, pugui descobrir les característiques bàsiques dels blocs i les seves aplicacions didàctiques.

 El curs està distribuit en cinc mòduls:

MODUL 1: Què és un bloc? Els blocs educatius.

MODUL 2: Creació d’un bloc a Blogger. Les entrades (I)

MODUL 3: Creació d’un bloc a Blogger. Les entrades del bloc (II)

MODUL 4: Creació d'un bloc a Blogger: Els paràmetres de la plantilla

MODUL 5: La sindicació de continguts

El contingut dels mòduls és progressiu i està programat per ensenyar a crear un bloc i per exemplificar-ne les seves aplicacions didàctiques, per tal que el professorat explori les possibilitats d’incorporació d’aquest recurs a la seva pràctica docent.

2. OBJECTIUS

L’objectiu principal del curs és que els participants obrin un bloc amb finalitats educatives (portfoli, directori de recursos per a l’aula, agenda de classe...) i que realitzin totes les tasques en relació a l’objectiu pedagògic escollit.

 

OBJECTIUS
1. Conèixer què és un bloc,i quines són les seves característiques principals.
 
2. Analitzar diferents blocs educatius.
 
3. Crear i gestionar un blog a Blogger amb finalitats educatives
 
4. Sindicar continguts amb un lector de RSS.
 
 
3. CALENDARI
 
El curs té 20 hores i és de modalitat virtual. Els continugts i les pràctiques es desenvolupen a la Xarxa, en l'entorn de treball moodle.
 
1ª setmana (2-6 juliol)
 
2ª setmana (9-13 juliol)
     
dies 2-3: Què es un bloc? Els blocs educatius
 

dies 9-10: Creació d'un bloc a Blogger.
Els paràmetres de la plantilla

dies 4-5: Creació d'un bloc a Blogger.
Les entrades del bloc (I)

 
dies 11-12: La sindicació de continguts

dia 6: Creació d'un bloc a Blogger.
Les entrades del bloc (II)

 
dia 13: Avaluació del curs
 
Les dates de lliurament de les diferents activitats són orientatives. Això no obstant, tingueu present que la data de finalització del curs és el 13 de juliol.
 
4. AVALUACIÓ
 
L'avaluació del curs es farà a partir de:
- La participació en les activitats col·laboratives
- El lliurament de les tasques.
La valoració de les activitats es farà segons el criteri:
- ACTIVITAT REALITZADA / NO REALITZADA
Dues recomanacions:
En aquest curs, és molt important que intenteu treballar de manera regular i contínua, per tal que no se us acumuli la feina.

Veureu que algunes de les activitats es fan en els espais de comunicació (fòrums, consultes...) i si no hi participeu, perdran sentit. L'aula virtual és un punt de trobada i de participació.

 
5. REQUISITS TÈCNICS
 
Per seguir el curs cal:
- un ordinador amb connexió a internet
- un navegador (Firefox, Explorer o d'altres)
- Un processador de textos (OpenOffice Writer o MS Word)
- Un full de càlcul (OpenOffice Writer o MS Office)
- Acrobat Reader