el guarà
català

 

Ploreu, ploreu, ninetes,
que el ruc està malalt;
té mal a la poteta,
i el ventre li fa mal.

No pot menjar civada,
sinó pinyons pelats,
no pot dormir a l'estable
sinó amb coixins daurats.
              (Popular catalana)
 
 
 
 
 
 
 

autor: lluís fernández
 

 PRESENTACIÓ: 
"Qualsevol extinció o desaparició d'una espècie o raça, representa un irreemplaçable element de la diversitat de la vida que es perd"
                   (Mason, 1974)
"Les races domèstiques són recursos genètics que han d'ésser protegits com a part de l'herència mundial de la biodiversitat"
                         (Hall, 1993)
"El guarà català té les virtuts de la resistència i l'abnegació, cosa que va convertir-lo en un animal imprescindible per al camp català."
                          (Joan Gassó")

 
DADES D'INTERÈS: El procés de domesticació dels ases s'inicià entre 8.000 i 10.000 anys enrera, durant el peíode holocé, al nord-est d'Àfrica.
INFORMACIÓ
GERNAL
A l'era quaternària va existir al nostre país l'Equus asinus, possible antecessor de l'actiual ruc català.
Una de les característiques del ruc català són les tonalitats blanquinoses que es dibuixen en algunes parts del seu cos, com el morro, el ventre o el voltant dels ulls.
La revista americana The Farmer opinava el març de 1916 que Catalunya posseïa els millors guarans del món, els quals van se els  fundadors del ruc americà
inici
principal