DESCOBRIM EL MÓN DELS ANIMALS

1lloro     2camell     3tortuga      4aranya      5tauró      6tigre

El lloro

 • Com neix? El lloro és un animal ovípar perquè neix de l'ou.
 • Què menja? És un animal herbívor perquè menja plantes, herba o altres vegetals.
 • On viu ? És un animal aeri perquè viu a l'aire.
 • Com és? És un animal vertebrat i és una au.

El camell

 • Com neix? El camell és un animal vivípar perquè neix del ventre de la mare.
 • Què menja? És un animal herbívor perquè menja herba.
 • On viu? Viu al desert i és un animal terrestre.
 • Com és? El camell és un ésser viu i és un animal vertebrat. És un mamífer.

La Tortuga

 • Com neix? La tortuga és un animal ovípar perquè neix d'ous.
 • Què menja? És un animal herbívor perquè menja plantes altres vegetals.
 • On viu? És un animal aquàtica.
 • Com és? La tortuga és un animal vertebrat. És un réptil.

 

L'aranya

 • Com neix? L'aranya és un insecte ovípar perquè neix dels ous.
 • Què menja? Les aranyes mengen insectes; algunes són perilloses i són carnívores.
 • On viu? És un animal terrestre perquè viu al terra.
 • Com és? És un animal invertebrat.

 

El tauró

 • Com neix? El tauró és un animal vivípar.
 • Què menja? És un animal carnívor perquè menja carn d'altres animals.
 • On viu? És un animal aquàtic.
 • Com és? És  un animal vertebrat.

 

El tigre

 • Com neix? El tigre és un animal vivípar perquè neix del ventre de la mare.
 • Què menja? És un animal carnívor perquè menja altres animals.
 • On viu? És un animal terrestre i viu a la selva.
 • Com és? És un ésser viu vertebrat. És un mamífer.

 

Anima't i fes la proposta de treball !.