Ets la visita número:

 

En aquest esquema es pot observar com està constituït l'enllaç Internet de que disposa el PIE.

Cal destacar que utilitza els recursos que li proporciona l'Anella Científica, gestionada per la Fundació Catalana per a la Recerca.

Els elements més destacats són:

 • Accés directe d'usuaris a través d'una bateria de 8 mòdems de 28.800 bps.
 • Accés d'usuarisa través de la xarxa Infovia de Telefònica.
 • L'enllaç actual amb la Torre de Collserola té una amplada de banda de 2 Mbps, encara que inicialment i fins fa unes setamanes era de 64 kbps.
 • L'anella Científica, per a la interconnexió directa entre els seus centres associats té un amplada de banda que oscil·la entre els 2 Mbps i 100 Mbps. Això permetrà que aquesta xarxa pugui admetre els serveis futurs com video conferència.

Si voleu obtenir més informació aneu al web de la Fundació Catalana per a la Recerca

Finalment observa aquest esquema capturat del Web de la Fundació, on observaràs quines són les institucions que utilitzen l'enllaç radioelèctric amb la torre de Collserola per tenir accés a l'Anella Científica.

 

 

Algunes qüestions importants

 • Per què les connexions tot i ser acceptades va molt lenta i no es pot accedir a recursos Internet?

 

 • La màquina servidora del nostre proveïdor ha acceptat la connexió donat que no té limitades el nombre de connexions a través d'Infovia, però el nombre d'usuaris supera l'amplada de banda, per tant és fàcil que esqitguem treballant amb una connexió real de 2400 bps o menys!
 • Hi ha casos que en canviar un mòdem de 14.400 bps a un de 28.800 o superior la cosa no millora en velocitat.
 • La resposta va també un mica com la de la pregunta anterior. Internet utilitza un protocol molt segur, dificilment la informació es perd però ha d'anar buscant el camí més òptim per passar i de vegades això representa donar voltes de mils de quilòmetres.
 • Es recomanbles en aquests casos fer servir la utilitat TRACERT que porta el windows en qualsevol de les seves version i observar els temps de respota que donen cada una de les màquines per les quals pasen les nostres connexions.
 • Les adreces IP que proporcionen els proveïdors, inclòs el PIE, poden permetre l'accés a aquest ordinador via mòdem?
 • Tot ordinador que està connectat a internet, encara que sigui per mòdem és una autèntica màquina Internet. Ara bé per poder accedir des de fora a aquesta màquina cal que aquesta tingui els programes adients per al servei que es vulgui utilitzar. Concretant, si instal·lo un servidor de FTP, la meva màquina permetrà ftp anònim, o bé un servidor de WWW, tothom veurà les meves pàgines.
 • Es necessari però saber la nostra IP temporal que tinguem assignada.

 

Nom:
Adreça E-mail:
Quina quüestió vols comentar?

 


 

Intranets

Una Intranet és una xarxa LAN configurada amb els protocols de necessitem però entre ell cal que estigui el TCI/IP, que és el mateix protocol emprat a Internet.

La tarja de xarxa del tipus ETHERNET, és el més extés per la seva bona relació preu i prestacions. A més de la seva fàcil configuració.

És la que ha escollit el Programa d´Informàtica Educativa. Va ser creada per Xerox Corporation. Utilitza un protocol CSMA/CD. L'estàndard és el "IEEE 802.3". Les dades es transmeten a una velocitat de 10Mbits per segon. Actualment hi ha al mercat l’anomenada Fast-Ethernet, que funciona a una velocitat de 100 Mbits per segon, és a dir, ha multiplicat per 10 la velocitat. També es troben plaques de xarxa duals, que permeten treballar a 10 o 100 Mbits.
A l'hora de comprar-les cal considerar dos aspectes:

Quina estructura ha de tenir una Intranet?

Les disposicions dels ordinadors dintre de la LAN poden ser diverses entre elles, la més senzilla és la que es mostra en el gràfic següent:

En aquesta disposició s'ha considerat un servidor de fitxers, que en principi no té les funcions de d'estació de treball. Aquest servidor és el que mitjançant un programa proxy, tal com Wingate o Open Sesame o Winproxy, ens permetrà la connexio dels ordinadors a Internet a través del Firewall que configuren aquests programes proxy.

Una consideració final. En el moment de configurar el protocol TCI/IP és necessari assignar a cada ordinador una IP diferent i dintre del rang que la IANA (Internet Assigned Number Authority) permet assignar a les LAN's privades:

Quin sistema operatiu serà mecessari?

Cal distingir entre màquines clients i màquines servidores. Si es tracta de màquines iguals, i no volem connectar a Internet, poden fer servir qualsevol sistema: Windows 3.11, Windows 95 o Windows NT, tant la versió 3.51, o la nova 4.0. Si volem navegar per Internet amb un proxy caldrà instal·lar Windows 95 o NT en aquesta màquina. La versió d'NT n'hi ha prou amb la versió Workstation, que és la mateixa que la versió server, només canvia en dues línies que cal modificar del fitxer de registre i que jo per raons ètiques no us diré. Si voleu saber més sobre les diferències d'aquests dos sistemes operatius baixeu-vos aquest document en format Word comprimit.

Altres opcions poden ser UNIX, amb la seva variant de domini públic: LINUX, però té el problema de que cal tenir un nivell de coneixements que escapa de les possibilitats d'un usuari poc experimentat. Porta totes les aplicacions i protocols necessaris per a configurar una Intranet.

OS2, i en concret la seva versió connect, té també molt bones possibilitats però està molt limitat per la manca d'aplicacions.

 


 

Connexió mòdem versus XDSI

En els últims temps, i gràcies a una forta campanya d'ofertes de Telefònica, s'ha posat bastant de moda la XDSI, (Xarxa Digital de Serveis Integrats). Però realment què és i quines aventatges presenta respecte del mòdem tradicional.

Aventatges de la XDSI:

Inconvenients

Si vols saber més sobre la XDSI segueix aquest enllaç http://www.geocities.com/SiliconValley/Heights/5770

Finalment una senzilla advertència: No en canvien la línia física que tenim ara, senzillament a la central ens connecten a la linia digital que arriba, i obviament canvia el protocol de comunicació que circula per la nostra línia.

No valen els telèfons ni altres aparells analògics que tenim ara actualment. Haurem de demanar a Telefònica que ens instal·la-li una connexió suplementària que permet connectar aquest aparells analògics. Això té un sobre preu de 800 ptes. aproximadament.

Una alternativa que cada cop va agafant més cos la de la norma X2, que promouen pel seu compte US ROBOTICS i MOTAROLA. Aquesta norma permet rebre informació en certes condicions de una velocitat de 56.000 bps (bits per segons NO bauds per segon). Les condicions necessàries són que la connexió entre el mòdem que emet i el que rep només hi ha hagi un sol tram de línia de tipus analògic. És a dir el mòdem al qual nosaltres connectem ha d'estar connectat directament a una línia digital. Un exemple d'això seria Infovia, que el mòdem que ens contesta està enganxat directament a la línia digital que porta al Centre de Servei d'Infovia.

Vista la situació, ara com ara l'opció més bona és la de instal·lar un mòdem de marca a una velocitat de 33.600 bps. En el futur serà possible actualitzar aquest mòdem a la nova norma de 57.000 bps. fàcilment.

Si estàs cercant proveïdor, i no saps per quin decidir-te mira't les pàgines de Dios Proveerà

Taula resum

Per asaber més de la nova norma X2
Conèixer preus, característiques dels serveis i condicions de contractament de la XDSI
Trobar informació sobre els millors fabricants: MOTAROLA, US ROBOTICS, ZYXEL...

 


Índex d'utilitats

Informació general i Navegadors

Gràfics

Nous llenguatges

Servidors

Programes de correu

"Sockets"

Editors d'HTML, et faran la vida més fàcil

Windows95

Atenció, hi ha programes dels aquí esmentats que són gratuïts, freewere i shareware, el registre i la seva utilització queda totalment sota responsabilitat de l'usuari. Alguns enllaços no estan actualitzats, de tota manera els programes es poden trobar en diversos llocs, jo et recomano TUCOWS, que té diversos mirrors, jo te n'indico un, però facilment en trobaràs més llocs.

Si treballes ams win95, pots mirar també a www.windows95.com, que a més de programes (no tants com tucows) té diversos documents i consells per a l'optimització dels programes i aplicacions.

 


Actualitzat el 25 de març de 1997