Biblionet és una guia interactiva de literatura catalana que vol posar a l'abast de l'usuari un seguit de textos literaris catalans, acompanyats de pautes de lectura i d'exercicis de comprensió. Tot i haver utilitzat un suport virtual, dotat d'un alt grau d'interactivitat, hem volgut mantenir alguns elements d'una biblioteca: prestatges, tauló d'anuncis...

Biblionet està adreçat a tothom, tot i que els textos i la metodologia de treball estan pensats específicament per estudiants de 12 a 18 anys. Algunes lectures hi són pel fet de ser obligatòries en els estudis de Batxillerat.

D'altres, es poden relacionar amb continguts i objectius dels currículums de llengua i literatura, i fins d'algunes matèries properes. Per tant, la tria de lectures no obeeix només a criteris qualitatius i evidentment no pretén ser un compendi de les millors obres de la literatura catalana. Poc a poc, i esperem que amb la vostra col·laboració, s'aniran afegint autors, textos i exercicis.

Cada lectura ve acompanyada de tot un material de suport encaminat a tutoritzar l'usuari en el procés de lectura. Aquests exercicis tenen presents qüestions tan immediates com solucionar problemes de lèxic, com també menar el lector cap a reflexions més profundes que tenen a veure amb el contingut i el tema tractat, passant per qüestions més tècniques d'estil o de gramàtica textual.

Hem d'agrair a molta gent el suport que ens ha dispensat. Especialment, hem de citar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ha fet possible la materialització d'aquest projecte a través d'una llicència d'Estudis concedida per al curs 2001-2002.

Ens agradaria créixer i millorar amb vosaltres i gràcies a vosaltres. Per això serà benvingut qualsevol comentari, observació o crítica. La vostra signatura en el nostre llibre de visites Signa al llibre de visitesens estimularà a seguir endavant amb aquest projecte.

Gràcies i benvinguts.

Lluís RIUS OLIVA
editor de BIBLIONET

 

 

 

 

Volem fer un especial agraïment a tots els que ens han cedit imatges i textos de forma desinteressada. Amb finalitats exclusivament educatives, s'han utilitzat imatges d'altres fonts. El seu ús no lucratiu està emparat en l'article 32 de la llei de la Propietat Intel·lectual.