Intervencions
Intervenciones
  Les intervencions s'introdueixen en versió original, sense modificació.
Todas las intervenciones se introducen en versión original, sin modificación alguna.

 
Alex, 16-03-2023:
La democràcia és una forma de govern que permet la participació activa dels ciutadans a la presa de decisions polítiques i l'elecció dels seus representants. És una forma de govern que es basa en la igualtat, la llibertat i el respecte pels drets humans. La democràcia és també un sistema que promou el diàleg i el debat, cosa que permet la discussió oberta i l'expressió de diferents opinions i perspectives.
Alex.cabrera@escolaarrels.com

 
Helena Fàbregas Alcaraz 4tE, 11-3-2021:
Sí ja que tothom té dret a una llibertat d'expresió després la gent ja pensara si això els hi conve o no ja que nosaltres votem, som els que decidim el nostre futur però no li podem treure a ningú la seva llibertat d'expressió Encara que s'ha de dir amb l'exemple d'Alemania no va ser per el vot de la gent sinó per el cop d'estat de Hitler, això ja no és llibertat d'expressió i ja no és tolerable.Aqui si que es tindrien que prendre mesures
hfabregas@iescarlesrahola.net
 
Anaïs,2-3-2021:
Jo penso que si que s'han de tolerar, ja que la democràcia consisteix en poder escollir cualsevol representant i tipus de govern, però hi han d'haver certes condicions obligatories que han de prometre cumplir, com ara: ?1- Han d'haver-los votat per el 80%de la població 2-Hi ha d'haver ?un temps delimitat per a poder revocar la decisió, si a el poble no li agrada més, com ara 8 anys 3- Han d'estar especificades clarament les intencions i tipus de govern del partit durant les eleccions 4- Hi ha d'haver un temps de marge per a la gent que vulgui sortir del país, sense ningún cost ni restricció 5- No s'han de permetre agressions ni discriminacions de part de l'autoritat ???cap a el poble, la fauna o la flora
aincoccia@iescarlesrahola.net
 
Adrià Planagumà,2-3-2021:
No s'ha de tolerar en el cas que es vegi molt clar que n'és un partit antidemocràtic que vulgui instaurar la dictadura a la regió, si no es veu tant clar si és un partit antidemocràtic se l' ha de deixar presentar-se a les eleccions.
aplanagum1@iescarlesrahola.net

 
Daniela villa,12-11-2020:
Esta pregunta es bastante complicada ya que la democracia tiene una base muy justificable como lo es la opinión e intervención de la ciudadanía entonces por ende eso debería de decidirse por votaciones, pero el partido no democrático debe ser presentado y bien planteado, pero en mi opinión personal el partido no democrático no debería ser planteado por qué no es un acto equitativo y las decisiones que se tomen ahí van a ser ejercidas por una persona en particular sin jurisdicción alguna y por este simple hecho no deben ser toleradas
dvillaperez393@gmail.com
 
oscar david rodriguez ,12-11-2020:
si, siempre depende del partido y de los que dirigen este partido, sobre todo las leyes que implementaran. tomando ejemplo de Alemania y argelia es claro el partido que mas prospero
keltondavid17@gmail.com
 
sofia, 22-10-2020:
El problema es que es un país democrático y la constitución es democrática ó sea con voto se elige, el pueblo elige por mayoría, si no, no pueden admitirse porque sería anticonstitucional. Es una contradicción, democracia es por elección, lo demás no es democracia.
lauris0481@gmail.com

 
Eva Ripoll, 2-6-2020:
Espanya com a sistema és un país democràtic. Un país democràtic crec que ha d'intentar igualar les classes i no crear una distància entre qui té diners i qui no en té, i en aquests moment crec que hi ha molta diferència entre els que tenen una classe social i econòmica privilegiada i els que no. És democràcia perquè és el que ha votat la gent, però des del meu punt de vista la gestió de diners no és correcta. Així que pense que sí s'ha de tolerar pero han de canviar coses per anar a millor el país.
evaripoll49@gmail.com

 
noah castell 4-c, 6-5-2019:
no deben tolerarse porque vivimos en un pais en democracia i los partidos no democraticos no pertenecen a la democracia asi que no.
nocas.castelliesvillena@gmail.com
 
marina 4c, 6-5-2019:
sí que se deberia que tolerar porque si nos basamos en las ideologías de diferentes personas,cada uno es un mundo, y habria que respetar la libertad de pensamiento y por lo que esta a favor esa persona,por mucho que una mayoria este a favor de partidos no democraticos,tambien hay que pensar que otra minoria esta a favor de este tipo de partidos.
deangelis.marina.16@iesvillena.com
 
mg 4c, 6-5-2019:
al ser democràcia si se debería dejar participar a los partdios no democráticos(si no, no sería democracia). Es un poco contradictorio, pero al fin y al cabo si acaban en el poder, es por que el pueblo los a elegido. no estaria bien ya que si salen acabarian con la democracia, también habria que valorar;la época, la situación que tenian en ese moment, los problemas... quiza prometieron al pueblo cosas que no cumplieron, y una vez en el poder hicieron lo que quisieron
mireyags2002.MGS@gmail.com
 
Al3x_GG, 6-5-2019:
Mi más sincera opinión ante este tema es muy sencilla la cosa esta en que una sociedad democratica por mucho que sea democratica si toleraran a los partidos no democraticos acabarian con la democracia y con todo lo que anteriormente hann conseguido.
guaita.alejandro.16@iesvillena.com
 
David García, 6-5-2019:
yo pienso que si, porque todos los partidos no democraticos y democraticos deben de tener derecho al voto como todos los partidos y si una democràcia no ejerce el derecho al voto a una partido democratico no seria una democracia.
garcía.david.16@iesvillena.com

 
Tristan Le Gaffric Molto, 12-06-2017:
En la meua opinio segint el principi de la democracia, per el fet de que qualsevol grup de persones poden conformar un partit politic de qualsevol ideologia pel simple fet de respectar la llibertat de pensament i expressió, es deuria tolerar l'existencia de partits politics no democratics. Aço seria en la teoria pero en la practica els partits no democratic mai no han sigut compatibles en la democracia perque han vullgut exercir ell soles el poder. Els programes dels partits no democratics s'allunyen dels programes democratics, on no hi ha un poder absolut i aon els ciudadans tenen el poder de decidir.
lolessanjuan@iesserramariola.es

 
Sabina Jordà, 11-06-2017:
La pregunta està mal plantejada, la pregunta correcta seria: En una democràcia s'haurien permetre elements no demòcrates? Com per exemple simbols franquistes. En el text se'ns posa dos exemples que si bé és cert, no són demòcrates. Però no per això tots els elements no democratras són dolents, no caiguem en el ad consequentiam, pel qual si A és B, B és igual a A. Sabem que és fals, no obstant això sembla que s'intente manipular a la joventut lectora mitjançant l'ús d'una fal·làcia o que no s'hagen adonat. S'ha prostituït de tal manera la democràcia, que avui dia a qualsevol tipus de govern amb un mínim de participació ciutadana, se'l considera demòcrata. Pot ser que haguem venut la democràcia al millor postor? Pot ser que se'ns inculque des de petits que la democràcia és el millor sistema de govern? Tan poca confiança tenen els governants amb el seu poble, que necessiten canviar el corrent natural de la filosofia? Perqué la primera pregunta no hauria de ser, és la democràcia el millor per als ciutadans? El fet que hagi costat implementar la democràcia la converteix en el millor? Es posa l'exemple d'integrisme Islamic en un partit democràtic. S'esta realitzant integrisme democràtic amb textos com aquest?
sabinajorda@alu.iesserramariola.es

 
Roberta, 8-06-2017:
En la meva opinió i tot el respecte del món pense personalment que no s'hauria de tolerar partits no democràtics,ja que crec que tota la història ens ha donat suficients raons com per a no fer-ho. Pense així perquè ja que al no ser democràtics no demanarien l'opinió de ningú, no ens deixarien ser lliures i elegirien per nosaltres mateixos tot el que decidiren fer.Pense que la democràcia és necessària per a viure, per a que hi haja respecte entre tots i finalment es decidisca fer el que la majoria de gent prenga la decisió. Així que si elegiren per nosaltres mateixos la nostra societat i petita comunitat deixaria de ser tot el que ha segut fins ara, però la cosa és que l'estat també tindria que autoprotegir-se ,la qual cosa fa que cree una paradoxa que em fa dubtar si els partits no democràtics srien bons per a la societat o no.
no-reply@classroom.google.com

 
Chaema Ajayhi El Azzaoui, 1-06-2015:
Jo pensé que una societat democràtica no deuri tolerar per cap lloc partits no democràtics ja que si es fa nombrar democràcia es perquè es una forma de governar en la que un grup de persones que la composen tenen el mateix dret de intervenir en les decissions que vaigen a prendres, aquest factor fa que no tinguen que tolerar els partits no-democràtics ja que anirien en camì de la destrucció de la democràcia construïda en un passat clar està que també hem de diversificar un poc però en aquest cas es elegir blanc o negre i fins on sé la democràcia amb tolerància de partits no-democràtics és en una de les pitjors situacions en que s'ha trobat un partit.
chaema31@gmail.com

 
nely rodriguez, 24-9-2012:
no se deben tolerar los partidos no democraticos ya que causan mucha violencia tomando en cuenta que la democracia como bien lo dice es un valor fragil y debil que se puede perder.
nelyrodriguez@unitec.edu
 
Andrea, 15-3-2012:
No, ja que que al ser no democràtics no demanarien opinió i elegirien per nosaltres i la nostra societat deixaria de ser el que es però l\'estat també tindria que autoprotegir-se, cosa que crea una paradoxa que et fa dubtar si els partits no democràtics son bons per la societat o no.
baldrich.andrea@iesjaume1.cat
 
Andrea, 15-3-2012:
No, ja que que al ser no democràtics no demanarien opinió i elegirien per nosaltres i la nostra societat deixaria de ser el que es però l\'estat també tindria que autoprotegir-se, cosa que crea una paradoxa que et fa dubtar si els partits no democràtics son bons per la societat o no.
baldrich.andrea@iesjaume1.cat
 
Óscar Luna Pagán, 5-3-2012:
La meva opinió personal sobre això és que no. Bàsicament perquè els partits no democràtics no tenen, diguem-ne dret per a prendre decisió. Aleshores com no tenen dret a opinar sobre res, jo crec que no s'haurien de tolerar els partits democràtics. Ja que la democràcia és una forma d\'organització de grups de persones, i la característica predominant és que la titularitat del poder resideix en la totalitat dels seus membres. Es a dir, que tothom té el dret a opinar, per tant aquests partits que no son democràtics jo crec que no tindrien que ser considerats, perquè no se\'ls hi dona oportunitat a opinar entre totes les persones.
guerrero.jesus@iesjaume1.cat
 
Jesus, 1-3-2012:
No,perquè un partit no democràtic, perquè vol presentar-se a un govern si ho que farà es manar en una democràcia. Jo no veig ve que la gent no democràtica participi en partits no democràtics i després vulguin manar en un país democràtic,no esta molt be vist, perquè quan es presenten partits tenen que ser democràtics,perquè després ens queixem i no ens agrada els partits que presenten, llavors abans de presentar-se es te que veure les condicions.
guerrero.jesus@iesjaume1.cat
 
Alberto Giménez Gómez, 1-3-2012:
No, jo crec que la història ens ha donat suficients raons com per a no fer-ho. Tot i que aniria en contra de la democràcia si en un país democràtic el poble -potser en una busca d'un canvi social- votés a un partit no-democràtic estaríem perdent el que fa anys va costar de aconseguir i aniríem en contra de la democràcia. En aquest cas jo crec que l'estat hauria de sobrepassar-se (només en aquest cas) i exercir una auto-protecció sobre si mateix i sobre el poble que no es conscient del que fa, perquè òbviament un regim no democràtic mai a donat la felicitat a tot un estat i menys encara ha creat cap estat del benestar on es respectessin els drets fonamentals de la persona.
gimenez.alberto@iesjaume1.cat
 
Jesus, 23-2-2012:
La meva opinió es de que tota democràcia ha de tenir els partits democràtics, i en cas de que no siguin que no es presentin, perquè volen presentar-se gent que no es democràtica a un partit que es democràtic. La meva opinió es de que tots els partits tenen que ser democràtics.
guerrero.jesus@iesjaume1.cat
 
Ana Belen Lopez Cozar, 23-2-2012:
No ho tinc molt clar ja que es una paradoxa molt estranya, per que si accepten, és com si acceptessin una destrucció, però si no accepten, seria como si no fossin demòcrates.
gutierrez.jesus@iesjaume1.cat
 
florencia, 22-2-2012:
Jo crec que no s'han de tolerar, perquè la societat mana, la societat es la que conviu amb les lleis i les obligacions. Els partits que no són democràtics no han avançat gens, sembla un mètode antic i massa egocèntric per l'actualitat.
montiel.florenciaagustin@iesjaume1.cat

 
Rocio, 22-1-2011:
No, ja que ens podrien treuen la llibertat d'opinió. Que han passat molts sofriments i molts sacrificis per a arribar fins a la situació actual.
gomez.rocio@iesjaume1.cat
 
lidia manzanarez, 30-11-2011:
No creo que una sociedad deberia de tolerar partidos no democraticos pues todos los seres humanos podemos opinar y decir lo que nosotros queramos
lidia_manzanarez2005@yahoo.com
 
LLuís Camps i Comas, 8-05-2011:
A mi modo de ver, no, rotundamente no, siempre esto si que tengamos claro, que aquello que no se tolera, tiene las " garantias" claras i exactas de que es un partido " no democratico", un error sería un perjuicio tremendo para la sociedad.
virolaiosona@gmail.com
 
Pablo Mata, 28-11-2010:
Se dice que puede existir el Estado de derecho sin régimen democrático, pero que una democracia no puede serlo si no es dentro del marco del Derecho. Sí esto es cierto, un partido no democrático sería aquel que no respetara la legalidad vigente y, en general, los principios de un Estado de derecho entre los que se encuentran, la igualdad de todo ciudadano ante la ley, la separación de poderes, o la existencia de libertades individuales. Aquellos partidos que quieran salirse de ese marco que necesita un Estado de derecho para existir o que pretendan saltarse la legalidad vigente serán a todas luces no solo intolerables dentro de la democracia si no también (y sobre todo) ilegales.
lordmata@hotmail.com

 
Manuel López, 19-07-2010:
La democracia debe aceptar todas aquellas ideas o ideologías que no atenten contra la libertad de expresión de otras ideas e ideologías, por este motivo no me parece "no democrático" rechazar ideologías que en sí mismas "no son democráticas".
renubeirufurniellu@hotmail.com
 
Emma, 25-05-2010:
Penso que s'han d'escoltar les opinions de tots dos bàndols per poder escollir que és el que en realitat ens convé i ens interessa. Potser califiquem els partits no democràtics com a simples dictadures, com a simples poders polítics que no busquen res més que el poder i no pensen en el poble. Igualment, califiquem la democràcia com l'únic mètode de participació ciutadana i, és cert. No obstant, en aquests moments ens hauríem de plantejar si la democràcia que nosaltres coneixem és realment una democràcia, una democràcia al nostre gust. Potser són tan mentirosos els d'un cantó com l'altre, però, igualment, els no democràtics pretenen no enganyar, pretenen aconseguir el seu propòsit ensenyant al poble el que volen. En canvi, si la democràcia el que vol és afavorir al poble, perquè ens enganyen?
emmafloal@gmail.com
 
Pol, 25-05-2010:
Doncs com es veu clar en els exemples, un partit no democràtic desencadena molta violència, sigui permés o no. Per tant jo crec que s\'hauria de tolerar, perquè no fer-ho seria, en part, una contradicció per als demòcrates i el resultat seria, probablement, el mateix.
psanlo@gmail.com
 
Laura Giménez, 24-05-2010:
Primerament s’ha de definir què és la democràcia; entenent per democràcia la doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l'elecció dels governants. Una vegada definida la paraula, crec que democràticament si que s’han de permetre els partits no democràtics, ja que una democràcia es basa en què el poble elegeixi els seus representants, i si aquests volen que els representi un partit no democràtic, s’haurà d’acceptar i respectar, encara que hi haurà una minoria que no hi els agradi, però com en tota democràcia, si la majoria està favor, s’ha d’assumir. Ara, personalment, no estic d’acord en què els partits no democràtics s’hagin de tolerar; és a dir, sí que s’ha d’acceptar que n’hi ha persones que estan a favor dels partits no democràtics però si tenim una mica de sentit comú, veurem que aquests partits el que volen és empitjorar la societat de mica en mica, i per tant, no se'ls pot permetre que arribin al poder, però sí que donin la seva opinió. Per tant, com a democràcia hem de respectar totes les idees encara que no siguin compartides.
laurags1993@hotmail.com
 
adry, 23-05-2010:
yo creo que si que se an de tolerar por que igualemte son partidos y es escogido por el pueblo si una mayoria del pueblo prefiere un partido democratico es la mayoria igual que si fuera al reves. por que el poder esta en el pueblo!
adry_16_bcn@hotmail.com
 
Sergi Martínez, 22-05-2010:
Des del meu punt de vista, el punt en el que més trontolla la democràcia és quan s'ha d'ésser tolerant amb altres creences. Com podem ser capaços de tolerar qualsevol creença que imfravalori la democràcia i al mateix temps, considerar-nos democràtics? Si el poble escull un partit no-democràtic, aquest partit ja s'ha contradit, i la gent també. No podem considerar no-democràtic a un partit que dóna la possibilitat d'escollir, de la mateixa manera que no podem considerar democràtic un sistema que deixa escollir ideals que contradiuen la seva màxima principal. Aquest és un dels motius pel qual considero que la democràcia sempre acaba beneficiant a un sol colectiu, i que molt han de canviar les coses perquè tothom pugui ser feliç en societat.
minamor_sergio_m_m_2@hotmail.com
 
Samuel Escobar Castrillón, 15-04-2010:
Un cuerpo aliviado se aparta de los gérmenes dañinos o enfermizos. Un proceso exitoso de toda causa que lo detenga o extinga. El dulce y el vinagre se envasan separados. Imposible conjugar y combinar la luz y la oscuridad, la noche y el día; la rectitud y la deshonestidad. En fin, diría que no debe la sociedad democrática ceder su espacio y abrazando a su destructor. El veneno jamás robustece ni pasa inadvertido sino que deja sus irremediables huellas.
jusamesco@hotmail.com
 
Joshua, 15-7-2009:
La democràcia, esta basada en un sistema en que tothom pot decidir individualment quin grup polític li escau més amb les seves pròpies idees, si no es deixes als partits no democràtics prendre part dintre de la vida política i la societat, estariem deixant de banda la veu d'un grup de gent que pugui ser afí a aquella ideología, trencant per tant el principi basic de la democràcia que és el dret de tothom ha decidir qui vol que el representi
joshua_1991@hotmail.com
 
Irene Antúnez, 14-6-2009:
No. La democracia es un poder que tenemos todos los cuidadanos, porque perderlo? Pienso que en una democracia no se han de permitir partidos no democraticos para no perder en ningun momento el control del pueblo sobre el estado. A lo largo del tiempo puede ser que el partido democratico no es o mas adecuado pero un partido no democratico lo es mucho menos, fueron elegidos porque supieron como aprovecharse del momento y conducir al pueblo a un camino inadecuado. Por ello yo pienso que no es correcto que hayan partidos no democraticos.
lokilla_zf@hotmail.com
 
alba y carla, 11-6-2009:
Estem d'acord amb tu Daniela, per que pensem igual que tu quan dius que s'han de posar limits. Cada persona és lliure, si una persona no vol votar esta en el seu dret.
carla_644@hotmail.com
 
Eduardo Bernal, 9-6-2009:
Aceptar los partidos que niegan la democracia significa ir en contra de la misma democracia. Constituye un principio de negación del bien que se quiere hacer prevalecer, en último término: la libertad, ententida como bien común.
nervaluna@hotmail.com
 
ana daniela, 5-2-2009:
deben tolerarse pero hay que ponerles limites no muy duros , y si el pueblo elige no elegir se puede hacer despues de que se le siga respetando igual que antes. lastimosamente somos seres humanos y el poder corrompe por eso debemos vivir como iguales y asi no hallamos elegido elegir debemos hacerlo para garantizar nuestra condicion de seres racionales .... mucha tolerancia pero tambien respeto a los principios fundamentales y unos limites bien claros eso es lo que se debe hacer frente a estos partidos
clasfilo-ana.logica_vdh@hotmail.com
 
roberto, 27-12-2008:
En la cuestion alemana la eleccion de un partido no democratico creo no es cierto porque fue elegido de forma totalmente democratica por la mayoria que despues se transforme en no democratico por sus hechos es otra cosa creo que en democracia ocurre esto encuviertamente viviendo en democracia pero ante decisiones totalitarias por las instituciones
viro_axarca@hotmail.com
 
Ramon, 9-11-2008:
Des del meu punt de vista el verb tolerar i l'adj. tolerant només tenen sentit si existeix el verb intolerar i l'adj. intolerant. La democràcia és com un joc amb unes normes ben definides i els partits no democràtics no estan per acomplir-les. Es per això que crec que hem de ser tolerants amb els partits no democràtics però intolerants en permetre que arribin al poder i que puguin prendre desicions que vagin en contra de la democràcia.
6tema@yahoo.com
 
Lluís Castañer De Santiago, 31-10-2008:
La resposta és díficil ja que si es consenteixen els partits no democràtics, seria un perill per a la democràcia ja que poden fer-la caure tal i com va fer Adolf Hitler quan el seu partit aconseguir majoria al parlament suprimint la democràcia a Alemanya , però si no es consenteix a un partit polític llavors aquets alegaran que no és una democràcia ja que en aquesta s'ha d'acceptar la llibertat de pensament de tothom. En la meva opinió considero que en un estat democràtic si es presneta un partit no democràtic amb la intenció de enderrocar la democràcia quan tinguin el poder, crec que no sel's tindria que deixar participar en el joc democràtic.I no és que aquest gest sigui antidemocràtic sinó que crec que és ser coherent no perquè s'hagi de respectar la llibertat de pensament de tothom s'hagi de consentir aquesta, un exemple és el partit il.legalitzat que van presentar al tribunal constitucional i aquest no va permetre aquest partit no es va presentar perquè el constucional va considerar que no condemnava al terrorisme nacional, llavors ells van al.legar que no es respectava el joc democràtic, per aixó crec que no s'han de tolerar els partits no democràtics.
luis_castaner@hotmail.com
 
ricardo suárez, 9-9-2008:
Pues si no los tolera, se convertiría en lo que ellos son, es decir, al tratar de ocultar otro punto de vista estaría convirtiéndose en eso, que va en contra de ella y así sería una hermosa democracia tiránica o totalitarista.
rip1868@gmail.com
 
Jumi, 5-6-2008:
Jo crec que la política és un fracàs més, que rebel·la la incompetència humana davant dels problemes que presenta una societat.
jaisegaleo_30@hotmail.com
 
amaru, 22-5-2008:
si nosotros no toleramos a los demas partidos dejariamos de ser una sociedad democratica! pero a la vez todos deberiamos tener la misma posibilidad de participacion,por lo tanto no comparto con la existencia de partidos no democraticos!
amaruorlando@hotmail.com
 
yenhyl, 21-5-2008:
no porque no seriamos democraticos si los tolerariamos,debemos contribuir a que eso no suceda a que la gente tome conciencia de la gravedad de la situacion.
yololipop@hotmail.com
 
Martí Nadal, 21-5-2008:
Si, representa que en una democràcia el qui governa és el poble, i si aquest decideix que un partit de caràcter antidemocràtic és l'adequat per a la situació que està visquent el país, aquesta decisió s'ha de respectar ja que si no es fa, els propis defensors de la democràcia estarien carregant contra ella no acceptant una decisió de la majoria. És per això que malgrat que un règim antidemocràtic pugi arribar al poder s'ha de respectar per què és la totalitat de la població qui ho decideix i no pas una minoria.
marti_np@hotmail.com
 
cata, 15-4-2008:
yo pienso q no cada pais necesita una democracia y me parece q los partidos no democraticos lo q hacen es dañar lo q sse llama democracia en los paises o lo q se llama politica.
melosita34@hotmail.com
 
Esther Sanz Pascual, 15-2-2008:
No deben tolerarse porque si se hiciera,estos partidos no democráticos intentarian imponer un sistema no democrático,pero de todas formas cada persona es libre de elegir,ya que los principios de la democracia se basan en la libre opinión y elección,la dignidad personal y la autonomía del individuo,pero aun así no se deberían tolerar.
mramos@cesalcazaren.com
 
Manuel Caride Álvarez , 13-1-2008:
En mi opinión, en una democracia no se debe tolerar la existencia de partidos políticos no democráticos ya que estes debilitarían la democracia. Se debe permitir la libertad de expresión de una ideología pese a que no sea democrática pero no la participación política si la ideología del partido no tiene unos principios democráticos básicos. Si el partido no es democrático no debería tener los derechos democráticos de participación electoral, representación política... En conclusión opino que el grupo de personas que persigue una ideología no democrática no podría formar un partido político, sí expresar su forma de pensar ya que la libertad de expresión es un principio democrático fundamental independientemente de la ideología de cada individuo.
Manucaride@hotmail.com
 
Amoedo , 8-1-2008:
Cualquier ciudadano deberia estar a favor de la democracia ya que garantiza la libertad individual que da derecho al individuo a decidir y lo responsabiliza de sus trayectorias,garantiza la igualdad ante la ley y el sufragio universal; pero hay gente antidemocratica porque obtiene beneficios al tener a otros oprimidos bajo su mando, a los que conduce y explota,son normalment empresarios y dirigentes de partidos politicos de derechas.
amoedoisonfire@hotmail.com
 
Rubén , 7-1-2008:
Mi respuesta ante esto es no.Además pienso que no hay ningún problema a la hora de identificar a esos partidos no democraticos , ya que para mi esos partidos son los mismos que buscan complacer solamente los deseos objetos de su interés aun dañando a la sociedad donde participan. A la que no respetan y ni siquiera se sienten identificados con ella ni con sus instituciones,siendo esta sociedad un mero camino hacia sus intereses.
rubenfuf@hotmail.com
 
Paola Parodi , 7-1-2008:
La democracia se basa en la igualdad del todos las personas para elegir como quieren ser governadas. Si la sociedad decide que un determinado partido govierne, sea este democrático o no, debería permitirse, con la escepción de que este partido no respetase los derechos humanos. En este último caso no deberia permitirse que el partido se presentase a las elecciones, debido a que lo más importante para una sociedad es que esta respete los derechos básicos de sus ciudadanos.
natashagc89@hotmail.com
 
pablo garcia , 7-1-2008:
yo creo que si que se deberian permirit porque en el caso de que salieran ganadores seria por que la mayoria de la poblacion les voto y no por otra cosa asi que si la poblacion prefiere ha este partido tendria que ser el que gobernase pero en ese casa deberia de proseguir la opcion de elecciones cada cierto tiempo aunque en su ideologia no se contemple eso. viendo los dos ejemplos historicos es difil decidirse en el caso de argelia lo musulman siempre es complicado pero en ese caso hubiera sido mejor que hubiesen continuado las elecciones ya que es lo que prefiere el pueblo pero ves el caso de alemania con los nazis y esta claro que eso no debe volver a pasar pero en los dos casos el fin es la violencia y eso es lo que no pueden permitir. en conclusion en mi opinion deberian tolerarse solo por el dato de que es lo que elije la poblacion.
patxi_garciavelasco@hotmail.com
 
Pablo Insua , 4-1-2008:
La democracia no es solo un metodo de eleccion, sino que, como bien dice el texto, son unos principios, unos valores que hay que defender, pero no se puede tolerar un partido no democratico, ya que lo primero quer hay que defender es este sistema. A partir de la democracia se extienden unos valores los cuales hay que defender, como la tolerancia, pero por defenfer estos valores no puedes sacrificar el sistema; es decir, ¿de que sirve defender una rama si lo que se esta talando es el tronco? Si se cae el arbol se cae tambien la rama. Por eso no se pueden tolerar partidos que vayan a acabar con lo que hoy en dia es el sistema de gobierno mas justo. Ya que la democracia tambien defiende la justicia, y segun esto, tolerar partidos no democraticos seria atentar contra la justicia, lo cual no seria justo, y por lo tanto, no se deben de tolerar estos partidos.
vagogallego@hotmail.com
 
Oscar LLamas Lodeiro , 6-1-2008:
Desde mi punto de vista considero que los partídos no democráticos no deben ser tolerados desde el punto de vista participativo, esto es, a un partido que se sustenta en una defensa del totalitarismo, uso de la violencia para conseguir sus aspiraciones y que rechaza la democracia como representación no se le debe permitir la participación política,es decir,permitirle presentarse a elecciones políticas; tolerarlo desde un punto de vista meramente organizativo y representativo de un grupo social,si, ya que puede ser una forma de controlar a estos grupos que pueden acabar con la democracia.
arn_magnusson_folkung@hotmail.com
 
Benazir, 30-12-2007:
Un partido no democrático puede hacernos retroceder a una situación de barbarie apenas conocida por quienes jalean sus consignas sin mayor reflexión que la que se le puede atribuir a un asno mientras "decide" de cual de los dos montenes de heno se alimentará...! Afortunadamente el ser humano es algo más que un asno... y aquellos que se mueven por necesidades suelen equivocarse siempre a medio y largo plazo! Benazir Bhutto es el último ejemplo de la barbarie espero que su muerte no se olvide como pretenden quienes buscan el poder a cualquier precio y por cualquier camino: el capital internacional y los clérigos fundamentalistas se dan la mano para matar la justicia y la verdad... Pinki no te olvidaremos nunca !
pinki@pakistan.com
 
Romy González Álvarez, 1-12-2007:
Yo creo que si ya que si es una democracia significa que debemos tolerar todas las opiniones y el resultado lo dará la mayoria.
label17_6@hotmail.com
 
Carmen, 24-09-2007:
Jo crec que no.Ës com una cosa antinatura.Si hem guanyat la democràcia cosa que no ha sigut gens fàcil,el primer requisit per presentar-se un partit ha de ser precisament que sigui democràtic.
mcorcoy2@xtec.net
 
Gabriel B, 16-VII-2007:
La Democracia, como sistema, debe defender su soberanía sobre agentes enemigos. Cualquier sistema debe luchar por su supremacía.
glaukon777@yahoo.com.ar
 
Antoni Fiol Gomila, 1-VII-2002:
Si s'educan en llibertat, l'home/la dona es fan forts, no tenen que tenir per això cap por a tolerar partits no democràtics. La democràcia guanyarà per raó.
afiol@msn.com
 
Joan, àlies "FloiT", 21-VII-2001:
Crec que sí.
En resposta a l'interessant missatge d'en Saül, voldria dir unes quantes coses. Ell argumenta que per sobre la democràcia i les lleis hi ha la ètica. No ho veig pas així, jo. Si fos així, ¿per què seviria la democràcia? Els governants només haurien de ser honrats, justos, ètics, savis,... No és pas aquest l'objectiu de la democràcia, com ben sabem i ho demostra el nostre món; la democràcia sembla més bé una lluita entre el dualisme "bo" (esquerres) i el "dolent" (dretes) de l'home. Els de dretes no hi estaran d'acord, és clar. Però les esquerres són això: el bé comú per sobre de tot, una societat justa, equilibrada, igualitària, ecològica, pacífica, solidària, tolerant i totes aquestes paraules tan maques. I les dretes no: fomenten l'individualisme, la competivitat, el capitalisme,...
Semblaré radical, però jo no sé perquè no s'ha de tolerar un partit nazi, si se'n tolera un d'unes dretes més moderades, com el de l'Aznar (per posar un exemple a l'atzar :) ). Amb l'Aznar l'educació, la sanitat es va privatitzant,... Ningú es pot queixar, és el que han triat els espanyols, és la democràcia.
Com els alemanys del 1933... els humans no tenim memòria, si en tinguéssim, potser sí la democràcia aniria lligada amb l'ètica. Com a demostració, tan sols hem de mirar què fan els descendents dels jueus de l'holocaust, i el seu Ariel Sharon, elegit democràticament.
canpla@wanadoo.es
 
José Miguel Navarro, 29-IV-2001:
No. Aquests partits s'aprofiten de la democràcia i les llibertats per difondre la seva ideologia, però sense creure en ella i acabarien amb ella en quant tinguessin l'ocassió. Així que, per instint de conservació la democràcia ha de rebutjar-los, encara que amb això contradigui els seus principis.
Exemple: tu pots ser un gran defensor dels animals, però si un gos t'ataca per matar-te tu miras de defensar-te, no et quedes creuat de braços i et deixes mastegar per no anar contra les teves creences.
marialuisaapar@eresmas.com
 
Saül Martínez Horta, 8-4-2001:
Entenguent la democràcia com un predomini de l´opinió popular sobre la governamental, junt amb una acceptació i representació de tota opinió política, seria absurd pretendre que la democràcia es rebaixes tant, en relació a partits no democràtics, com per no acceptar-los en ella, doncs si no ho fes, la seva capacitat democràtica es posaria en dubte, en tant que si la majoritaria opinió del poble que representa la democracia o fa en vot a la democràcia hauriem d´entendre que les aspiracions dels partits no democràtics son minims. Per tant, sense por podem acceptar el no democratic en la democràcia, doncs no tindrà suficient representació com per resultar problema dins aquesta.
Posteriorment a aquest punt apareix el conflicte entre les ideies que exposen alguns dels partits no democràtics. Així, en una societat on la democracia ben entesa predomina, es farà dificil acceptar opinions ideologiques tant negadores del que és democratic com és el nacional-socialisme, el feixisme,...però encara aquí, això no hauria de ser problema en la democracia ben portada, doncs com deia abans, si es fruit de la represetnació popular això farà que no existeixi un suport suficient dirigit als no democratics.
Aleshores aquí és on poden apareixer les dues fonts de problema que, a opinió personal, són les úniques que poden "legitimar" l´anulació d´un partit dins una democràcia. Expose´m-ho: Mentres l´ideal del partit no democràtic no deixi de ser un ideal, per molt que aquest sigui eticament inacceptable i democràticament incorrecte, podrà ser criticat, discrepat, però no il·legalitzat o condemnat, doncs nomes seran opinions polítiques dels qui a hores d´ara no tenen cap possibilitat de represetnarles. Però quan aquestes idees passen a ser el motiu d´acció de persones que sí que legitimen els ideals dels no democràtics i paralelament a això, el partit no democràtic no condemna tals accions, aquí és on es pot començar a discutir sobre la continuitat de tal partit dins una democracia. Perque els qui cometen les accions, ja per això actuen infringint la llei i d´això ningu duibtarà que se n´ha de succeir una condemna. Però els qui no la condemnen es troben en una situació mes complexa. Aquests, mantenint-se al marge dels qui actuen sota el seu ideal, cometen un acte que hauria de ser igualment condemnable, doncs per sobre de tota opinió política, ideal,religió,... ha d´haber-hi una "llei" no imposada, però preestablerta, que ja en la seva essencia es determina com a justa i verdadera. Aquesta "llei" ha de ser l´ètica.Hem d´etnendre que els qui dictaren la constitució, el codi penal,... ho feren sota els seus principis, uns principis generalitzats, però principis. Per tant poden ser subjectius i del que es tracta és de no condemnar a partir de la subjectivitat. Ara be, per sobre de tot principi personal amb possibilitat de sobjectivitat hi ha una norma preestablerta, que és com anteriorment l´he anomentat amb el nom d´ètica. Per lo tant, entenguent que aquesta ètica es troba per sobre del que dictaren uns quants, semblaria raonable que l´aplicació d´aquesta en revisió del subjectivament establert hauria de ser raonable. Així doncs, tornant al tema que tocavem, els qui no condemnen les accions en nom dels seus ideals -entenguent tals idelas com a postures feixistes, totalitaries,...- cometen un crim ja no contra la democracia o la constitució, sinò un crim sobre el que és indubtablement correcte, comeelemental del dret a la vida, cometen un crim contà l´ètica i això els ha de fer condemnables.
Per altre banda deia que eren dos coses les que podien passar quan un partit no democratic fos acceptat. La primera ja l´he exposat i la segona ho fare a continuació. La segona possibilitat es que a raó de l´acceptació de partits no democràtics aquests guanyin força suficient com per tindre represetnació o acabar governant (com és el cas del Nacional-Socialisme abans de la 2a G. Mundial).
Quan això passes, desde una visió purament política hauria de ser acceptat en tant que dins la democracia, aquest partit ha guanyat democraticament. i que? aixòs implica que ara puguin eliminar la democracia i imposar la seva llei ja que els ideals que aquests transmeten han estat acceptats i recolzats pel poble? Doncs no! doncs no per les mateixes raons que he exposat anteriorment. Per sobre del que signifiques tota representació popular en suport a aquest parit, per molt que sigifiques legalitat el acceptar aquest parit com a guanyador, això no li donaria el dret a actuar com vulgui, doncs com he dit abans, per sobre de tota opinió política i de llei preestablerta hi ha una ètica elemntal i inamobible aplicable a aquestes situacions, i en tant que aquest parit actuaria en contra del que és correcte hauria de ser condemnat.
Però a quina ètica em refereixo a llarg de tot el discurs? doncs a aquella que no necessita ser dubtada ni raonada per veure que per si sola es demostra coma lo correcte per tots, sense que del bé d´uns en surgeixi el mal d´uns altres. Aquest és el codi ètic que hauria de ser aplicat per sobre de totes les opinions i possibilitats que de la política s´esdevenen. Una ètica que no dongues lloc a preguntes sobre si s´actua correctament. una ètica que per si sola demostres quan s´actua i quan no s´actua eticament.
Llastima però que hagi de mantenir aquesta opinió desde una visíó utòpica al respecte.
luas81@hotmail.com
 
Josep Ma Partegàs Mas, 23-12-2000:
Aquest dilema es podria complementar amb un altre de recíproc: Si no combreguessis amb els principis democràtics, tindries dret a utilitzar els mètodes desmocràtics per assolir el poder o aplicar d'alguna manera les teves regles a la societat? Si em plantegés aquesta pregunta no dubtaria a contestar afirmativament. Fins i tot aquells grups que opten per mètodes no democràtics reclamen les seves garanties jurídiques i els drets cívics davant la repressió que la societat exerceix per defensar-se'n. Potser hem sacralitzat la distinció entre democràtic i no democràtic, com si hi hagués humans totalment bons i d'altres de dolents. No em sembla estrany que la gent conscientment democràtica opti per defensar la democràcia amb mètodes que poden ser semblants als d'un totalitarisme: censura, prohibició, exclusió, persecució, fins i tot guerra bruta. Si tinguéssim una confiança il·limitada en els valors positius de l'ésser humà no caldrien lleis penals. De la mateixa manera, si poguéssim confiar àmpliament en els valors integradors de la societat i la convivència podríem tolerar qualsevol acció social organitzada, però sabem que hi ha amplis sectors de la societat que pels motius que siguin, d'edat, de formació etc. són vulnerables, i d'altra banda mitjans poderosos de manipulació. Podem tolerar partits no democràtics com més plenament democràtics siguem, i per ser més democràtics hauríem de poder confiar plenament en la nostra societat. El vertader perill arribaria quan el poder no polític, que en el present és el gran capital, es veiés amenaçat per la democràcia. Llavors podria utilitzar els feixistes per enfonsar-la. El més important és, al meu entendre, vetllar per l'educació i els mitjans de comunicació per tal d'excloure l'agitació de les passions irracionals, com fa La Linterna de la COPE i fomentar la maduresa i els valors cívics.
jpartega@pie.xtec.es
 
Laia Castro Mates, 2-10-2000:
Jo crec que si. Ja que, si el que volem pretendre és viure en una societat amb democràcia on tothom té dret a donar el seu punt de vista en tots els aspectes sense cap mena de despreci, doncs vol dir que no ens neguem a que els altres tinguin la seva pròpia opinió. Però alhora també penso que no s'haurien de tolerar perquè aquests partits el que fan o pretenen és empitjorar la societat pas a pas. Per això dintre nostre hem de tenir una gran part de sentit comú i ser sempre tolerant per davant de tot encara que no estiguem del tot d'acord amb el que potser pensen els altres. Actualment aquesta societat que volem arribar a aconseguir costarà encara d'arribar-hi perquè entre tots no hi posem gaire de la nostra part.
laia.castro@teleline.es
 
Lara Cahisa Roca, 18-9-2000:
El país és democràtic i això implica la llibertat i el dret d'expressió,els partits no democràtics tenen una altra ideologia, podem jutjar nosaltres quina opinió és la més bona?, ningú no poseeix la veritat al 100%.
En el passat els partits no-democràtics , a l'estar al poder, van causar moltes guerres o períodes de pau, però això mateix va passar amb els altres partits.
A qui li hem de donar la culpa? potser a la societat, el govern és un reflex d'ella mateixa.
Però això també va passar amb els partits democràtics.
15323mcm@comb.es
 
Toni, 18-9-2000:
Penso que dins d´una veritable democràcia s´han de tolerar els partits no democràtics. Altra cosa es reflexionar al voltant de si existeixen democràcies de veritat. Penso que la democràcia es una mica com un mite, un estat idoni que no existeix per complet a cap nació, tot i que unes s´hi aproximen més que altres; i aquest es el motiu que dins d´estats democràtics puguin creixer les circumstàncies que fan possible el naixement de partits no democràtics.
Crec que tindriem que fernos moltes preguntes, pero que la més important és: ¿Quines són les causes de descontent poupular que fan que aquestes ideologies absolutistes arrelin dins d´una comunitat?
Un exemple d´això ho podem observar dins del nostre país amb el terrorisme d´ETA. Crec que el terrorisme està fen molt de mal al poble espanyol, i que tindriem que reflexionar més per comprendre d´on ve aquest monstre, qui l´ha creat, perqué es manté. Condemnar una situació, tot i que sigui condemnable, no es suficient per posar-li fi.
recobeni@teleline.es
 
Armand Sorribes, 20-6-2000:
La democràcia és respectar les lleis i tolerar tot el que les lleis tolerin. Que això falli és un risc que cal assumir.
rmir4@pie.xtec.es
 
David Guàrdia i Mascó, 23-3-2000:
Sí. En cas contrari, podem trobar-nos que només ACCEPTEM aquells que pensen com nosaltres. Justament, és l'inconvenient d'altres sistemes de govern que hem desestimat per "poc democràtics", i a més a més, llavors quin és l'avantatge de la democràcia?? Doncs que estar en democràcia sigui fruit de la voluntat del poble, i calgui convèncer, debatre, fer participar i raonar, etc. per tal que una majoria de nosaltres vulgui seguir caminant cap a democràcia (ja que encara no estem en plena democràcia, doncs s'ha de continuar completant, canviant, perfeccionant i evolucionant continuament). Així la democràcia (com a mètode i mitja) ens fa estar en MÉS democràcia (contingut ideològic), tot assumint el risc que anem en sentit contrari. I que això no sigui així és la feina que hem de fer tots a tothora. Aquesta és justament la riquesa i la "gràcia" de la democràcia, que ens permeti discutir (i després, a través de la democràcia, decidir) si la mateixa democràcia hauria de permetre els no-democràtics participar-hi. Ara mateix estem realitzant, per tant, una preciosa (i necessària) tasca a favor de la democràcia.
dguardia@wol.es
 
Marian Sanchiz Rego, 21-3-2000:
Els demòcrates han de jugar amb unes regles determinades i han de ser conseqüents amb el seu sistema. Ens hem d'implicar tots (això va per la Bet)perquè nosaltres no seríem aquí, escrivint les nostres opinions si no hagués estat per una gent que va lluitar per ser conseqüent amb la democràcia. Fins i tot els no-demòcrates fan servir la democràcia al llarg de la seva vida. El fet de triar ser no-demòcrata ja és una decisió i això implica una reflexió i un ús de la democràcia per un mateix. És impossible que un ésser humà sigui no-demòcrata, només per la seva definició de persona ja implica la llibertat. Els partits no-demòcrates no es poden definir ni com a partits ja que no poden entrar en la regla del joc de "partit" si no creuen en la democràcia.
falcosanchiz@andorra.ad
 
Bet, 6-3-2000:
No penso que les meves reflexions sobre el tema puguin ni tan sols acostar-se a tot això que he llegit fins ara. Realment és un tema complicat i paradoxal i, com acabo de llegir, tant la situació de tolerància com la d'intolerància davant aquest tipus de partits pot portar a un desastre. Em sap greu no ser capaç d'implicar-me més en aquest tema, sobretot en un moment on sembla que a Europa s'estigui vivint una reviscuda del suport a aquest tipus de partits. Però què es pot fer? si, per exemple, a Austria, s'hagués prohibit la ultradreta de Haider potser no hauria significat pel pais una crisi profunda per la democràcia però, el que a mi em sembla més greu, no hi hauria la possibilitat de saber el que realment pensa la població. Ara, almenys, podem veure com està la situació, només falta acabar-ne d'aclarir les causes i, a partir d'aqui, intentar millorar les coses. Quin camí més fàcil, no?
crobichaud@mail.wesleyan.edu
 
Amparo V., 1-3-2000:
Si la democràcia és això com no hem de tolerar els partits no democràtics, fins i que no ens agradin?
calvare5@pie.xtec.es
 
Pere de la Fuente, 29-2-2000:
No es por ser tolerant amb la intolerància. El problema és qui determina que un partit no és democràtic. Un partit feminista que no accepta homes entre els seus membres, és un partit democràtic?
ramondelaf@teleline.es
 
José Luis Jiménez del Pino, 26-2-2000:
Penso que els partits no democràtics són els únics que no es poden tolerar en una democràcia. Qualsevol ideologia política o religiosa té cabuda en una democràcia llevat d'aquelles que atenten contra els principis de la convivència humana. En una democràcia, posats a escollir, s'ha d'optar pel sentit de democràcia com a conjunt de principis, quan aquests es veuen en perill en donar-se la paradoxa d'haver de respectar el sentit de democràcia com a mètode.
jjimen18@pie.xtec.es