Intervencions
Intervenciones
  Les intervencions s'introdueixen en versió original, sense modificació.
Todas las intervenciones se introducen en versión original, sin modificación alguna.

 
Hajar El Ouahabi, 22-04-2018:
En la meva opinió els valors són subjectius perquè creiem que el valor de cada cosa i cada situació el dóna cada persona. Ja que una cosa que té poc valor, per a una altra persona, té molt.
helouahabi@elpedro.cat
 
Carla Alsina, 21-04-2018:
Jo crec que una cosa no treu l'altre, ja que un valor serà considerat millor o pitjor depenent del context on es trobi, és a dir, dependrà de la societat i el lloc historic. Per això es podria dir que els valors son més subjectius.
calsina@elpedeo.cat
 
Irene Sánchez López, 20-04-2018:
Podríem dir que un valor és més elevat, superior o digne, depenent dels interessos de cada individu, és a dir, els ideals i objectius de cada persona ocuparan un lloc més elevat segons la seva importància i el valor que nosaltres mateixo l’hi afegim. En conclusio, des del meu punt de vista, considerem el grau del valor des d’una prespectiva subjectiva.
Isanchez@elpedro.cat
 
Izan Roca Sánchez, 20-04-2018:
Els valors són una mescla d'objectius i subjectes, és a dir, estan influïts per factors socioculturals i uns instints que desenvolupen un ordre i una jerarquia de valors. En resum, els valors compleixen una jerarquia natural (matar és pitjor que matar), però amb influències socioculturals (en algunes cultures la infidelitat és un delicte).
Iroca@elpedro.cat
 
Maria Subirà Fajula, 20-04-2018:
Em costa una mica respondre la pregunta perquè tinc molts problemes en entendre i creure en l'objectivitat. Per mi, fins i tot el científic més bo, els seus mètodes son provisionals, perquè una persona no pot ésser sinó subjectiva davant dels fets. Amb això vull dir que perquè un valor sigui elevat, superior i digne ha d'incorporar-se en l'objectivitat i acceptar la provisionalitat i la subjectivitat de forma casi bé irreversible. Per a mi, els valors tendeixen a unificar-se mitjançant l'harmonització d'allò que es defineix i es constitueix, d'allò que varia i s'inventa. Tot això, segons el meu punt de vista, és el que anomenen realitat humana i aquesta és també digne, elevada i superior... No solament és propi de la subjectivitat. Per exemple, el pas del mite i el logos, representa que és el moment en què l'home es planteja sobre la certesa dels seus relats mítics, veien que explicant la realitat en base a històries i relats comportava una sèrie d'incoherències..., d'aquí van néixer noves respostes de caire més lògic. Això que en diem el logos. Tot i així, jo crec que no es tracta d'una batalla de coneixements sinó un llaç entre l'un i l'altre, vull dir que el pas del mite al logos és el pas que no s'ha produït mai, entre ells es complementen i donen lloc a un coneixement més aproximat a la "veritat" i a la "realitat". Vull dir que la subjectivitat i la objectivitat sobre les coses es donen en una dimensió complementària i no excloent i, per tant, la resposta a la pregunta és: no, no necessàriament. També m'agradaria citar els filosofs Sòcrates i Wittgenstein; el que m'agradaria de saber què enten per valor i component ja que per a mi, si un valor elevat com la justícia o l'amor no és concreta es converteix en un principi metafísic dogmàtic, immobible i inquestionable... En definitiva, sense anar més enllà, no defenso que, necessàriament, els valors més elevats siguin els constituïts per components objectius, justament perquè els valors que considerem elevats, superiors i dignes, són els que indueixen a una visió molt més àmplia i no precisament rígida en nom "d'una raó pura" paralogista sinó una que accepti la objectivitat i la subjectivitat.
msubirà@elpedro.cat
 
Adrià Giró Ricart, 20-04-2018:
Jo crec que tot depen de la persona i de la seva manera d entendre i viure. Per a mi no té més valor el que més car sigui, sino el que més anhelis. Un objecte insignificant per a una persona pot tenir un valor molt gran i afegit per les memories que tens amb aquest.
agiro@elpedro.cat
 
Georgina Marcé, 20-04-2018:
Cada persona considera el grau de valor de les coses segons li sembli o depenent del seu estat d'ànim. La manera en la qual valorem les coses ens ve degut a la societat en la que vivim, la cultura en la qual ens hem criat, i quan ho fem, actua la nostra personalitat compmeta. Tot allò que ens envolta li atribuïm un valor.
gmarce@elpedro.cat
 
Laura Gómez, 20-04-2018:
Hi ha gent que pensa que els valors poden ser objectius o subjectius. Qui pensa que són subjectius, es perque l’objecte que té un valor és perquè la persona ho creu, és a dir, no tothom troba valuoses les mateixes coses. En canvi, qui pensa que són objectius és perquè creu que u
cLgomez@elpedro.cat
 
Carla Espinosa, 20-04-2018:
Hi han valors objectius i subjectius, els subjectius són les coses que per nosaltres són importants i ens agraden i per tant donem un gran valor però que per una altre persona no té que tenir el mateix valor, i els valors objectius són les coses que per tota la gent té algun valor per les seves propietats.
cespinosa@elpedro.cat
 
Carlos Doornekamp, 20-04-2018:
No es pot jutjar un valor com a objectiu o subjectiu, ja que això depen del punt de vista de cadascú i del context en la societat.
cdoornekamp@elpedro.cat
 
Cidney, 20-04-2018:
L’incorporament d’elements objectius i universals dependrà dels valors que cadascú considera prioritaris o superiors. Com no existeixen valors que tothom consideri més dignes que d’altres, no tots tindrem en compte el mateix grau d’objectivitat en certs valors. Per tant, tothom considerarà de manera subjectiva quins valors han de tenir més components universals.
ccareaga@elpedro.cat
 
Lluc Herrera, 19-04-2018:
Em sembla una paradoxa que Max Scheler, un defensor de l'objectivisme utilitzi criteris subjectius per a defensar el seu posicionament.Així dóncs,puc entendre que la tendència sigui anar cap a una barreja de les dues postures, és a dir, els valors són subjectius, perquè hi ha un individu que interpreta i són objectius en tant que són compartits.
lherrera@elpedro.cat
 
Pau Cantós, 19-04-2018:
Personalment crec que el que li don a un valor se més elevat, superior o digne, depen de la persona de com ho veixi, i de com l'hagin inculcat, o com ha sigut la seva cultura, per exemple una persona d'una tribu de l'Amazones, no tindra els meteixos graus de valors que nosaltres. Per exemple, per nosaltres el mòvil pot ser molt important i que tingui un gran valor, però per ells no serveix per res. Per tant, jo considero que el grau de valor que li donem a tot, és d'una manera subjectiva.
pcantos@elpedro.cat
 
David Maestre, 19-04-2018:
L'importància que cadascú dona a un valor, és un acte subjectiu, on molta gent considerarà la teva decisió totalment equivocada. És a dir, un valor és quelcom subjectiu que no té grau d'importància. Això si, com més gran sigui el valor, més components objectius i universals incorpora
dmaestre@elpedro.cat
 
Mireia Puig, 18-04-2018:
Considero que quant més importants són els valors, més objectius també.Tot i que segons el diccionari, objectivitat vol dir que tracta els esdeveniments o els femòmens independentment de les reflexions o pensaments. Un valor també té un comportament subjectiu encara que aquest s’eleva a objectiu si té en compte els valors d’altres subjectes i en la meva escala de valors és així. A més, també pobria dir que la meva cultura això és així però això és subjectiu i no tinc en compte aspectes que influeixen. Subjectivitat en el diccionari és el que és relatiu o pertanyen al subjecte pensant.
Mpuig@elpedro.ca
 
Andrea Díaz, 17-04-2018:
Quan decidim que estem d'acord amb un valor i, a més, tenim més gent que comparteix la teva opinió, considerem aquest valor com a elevat, superior o digne ja que creiem que és el correcte perquè més gent ho diu també.
adiaz@elpedro.cat
 
Anabel Martín Lucas, 17-04-2018:
Cadascú li dona el valor que creu necessari a les coses, com les veu convenient i depen de la necessitat. Totes les coses tenen un valor, dins d'una escala on es valora el nivell, sigui alt o baix. Jo crec que depen de la cultura o manera de pensar el qual podem donar-li cert valor a les coses.
amartin@elpedro.cat
 
Bouchra Imoutguen, 17-04-2018:
Per a mi els valors no són ni subjectius i objectius, el valor de la cosa depèn de la persona, ja que cada persona és diferent i dóna valor a una cosa o l'altre.
bimoutguen@elpedro.cat
 
Lidia López Escribano, 17-04-2018:
Primerament hi ha dos tipu de pensadors diferents, els objectius i els subjectius, aquets, els subjectivistes ens volen expresar que segons el nostre interès som nosaltres els que donem valor a les coses. Pel que fan els objectius ens fan raonar que és important l'essència i que les accions que de per si són dolentes no cal ningú per a justificar-ho perquè ja sabem que són dolentes.Tot allò que nosaltres desitgem ho tenim en un lloc més alt quan valorem.
llopez2@elpedro.cat
 
Blanca Méndez, 17-04-2018:
Cada persona considera més elevats, superiors o dignes els valors segons els seus interessos i prioritats. Llavors, podem dir que això es mesura de forma subjectiva, és a dir, varia segons la persona.
bmendez@elpedro.cat
 
Gemma Fernando Carreras, 17-04-2018:
Com a punt de vista personal, penso que, per molt que l'objectivisme tingui un valor més elevat, superior o digne, no incorpora més components, ja que cada persona té els seus coneixements i la seva forma de pensar; hi ha quelcom que pot dir que està d'acord amb l'objectivisme i no amb el subjectivisme o viceversa. En el meu cas, crec que els valors són les dues coses, tant objectius com subjectius, però jo li dono més importancia als valors subjectius. Hi ha materials o fets al meu voltant que aprecio més que altres.
gfernando@elpedro.cat
 
Emma Soler, 16-04-2018:
El meu punt de vista és que els valors no són ni objectius ni subjectius. Cadascú li posa valor o no a les coses.
esoler@elpedro.cat
 
Roger Puig, 11-04-2018:
Podríem dir que un valor és més elevat, superior o digne depenent del que consideri cadascú prioritari, per tant, considerarem el grau del valor de manera subjectiva.
rpuig@elpedro.cat
 
Guillem Garangou Pascual, 11-04-2018:
Jo crec que els valors no son ni objectius ni subjectius, això cadascú tria, ja que si tu ets d'una cultura o penses d'una manera determinada poden canviar els teus valors i els pensaments.
ggarangou@elpedro.catt
 
Mateu, 10-04-2018:
Jo crec que per mes elevat, superior o digne un valor no necessita que sigui mes objectiu que la resta. Es cert que hi ha valors que reconeixem superiors avui en dia que fa temps enrere no estaven reconeguts.
mcavalle@gmail.com
 
Marina Frigola, 10-04-2018:
Cada persona posa el valor que creu necessari a les coses. Tot té un valor
mfrigola2@elpedro.cat
 
Claudia, 10-04-2018:
L'objetivisme, en un extrem oposat, argumenta que els valors són descoberts, valor del qual no som nosaltres els que ho afegim. En canvi el subjectivisme, somo nosaltres que li posem el valor, per exemple una capseta de musica de la nostra infància, contra mes anys passin menys valor té, per nosaltres. No es el mateix que quan erem petits. Però al cap i a la fi és un valor que mai desaparecera.
Cscraba@gmail.com
 
Andrés Recamales Benítez, 10-04-2018:
Cuando un valor o aspecto que se quiere anhelar es superior o para nosotros tiene mas importancia hace que los objetivos giren entorno a este para poder hacerlo realidad, en cambio con los valores menos elevados, los que no tienen mucha importancia para nosotros son mas difíciles de realizar porque se quiere hacer realidad primero los superiores. Lo que mas se anhela es lo que se quiere conseguir primero. Quant un valor o aspecte que es vol aconseguir es superior o per a nosaltres té més importancia produeix que els objectius girin devant a haquets per poder-ho fer realitat,en canvi amb els valors menys elevats ,els que no tenen malta importancia per a nosaltres son més difícils de realizar perquè es volea fer realitat primer els superiors. El que més es vol aconseguir es el primer que es vol aconseguir.
arecamales@elpedro.cat
 
Guillem Garangou Pascual, 10-04-2018:
lEls valors poden ser objectius o subjectius depenent de cada persona i la cultura, són una mescla de les dues coses juntes. Un valor pot estar més o menys elevat depenent de la persona com l'analitzi i com el gestioni.
garangou@elpedro.cat

 
Pol González, 10-04-2018:
El meu punt de vista és que els valors són subjectius. Depenen de la relació que tenen amb la societat. No crec que sigui quelcom que ja tingui un objecte atribuït, sinó que els hi atribuïm nosaltres, per tant, depenen del context on es trobin.
pgonzalez@elpedro.cat


 
Mayi Garcia Isasi, 26-06-2017:
Me parece correcto, yo creo que a mayor conocimiento de algo mayor valor le tenemos y mayor valor mayor poder y mayor poder es el resultado de lo anhelado.. Lo que más anhela un ser humano.. es un valor.. y lo que más cuesta es lo que más se valora.. y creo que las cosas fáciles son efímeras, las difíciles són eternas y eso le da valor. Buenas noches. Mayi.Sofia
mvgisasi@outlook.com

 
Gabriel Avila León, 10-05-2017:
la postura subjetiva refleja el valor añadido por las personas y en este sentido cada objeto o cosa obtiene un valor mayor o menor.
pealeon@universidadsalesiana.edu.mx


 
Agustín Fernández, 21-10-2013:
Si la objetividad se considera con un enfoque estadístico, sí. Es decir: Mientras más personas consideren a un valor como tal, más objetivo es ese valor, es decir: más gente coincide en que ese valor es un valor. Si esto coincide con la calificación de superior o elevado, eso ya es cosa más personal y en ese sentido más subjetiva.
desarrollo@intelicomp.com.mx


 
Alvaro Muñoz Fuentes, 3-05-2013:
Al decir consideramos, se refiere a una expresión o sentir colectivo, y de hecho, cualquier señalamiento que se haga desde esa perspectiva, aumenta la importancia del mismo, por ser el pronunciamiento de una subjetividad colectiva. por lo tanto, una estimacion (valor) entre más tenga individuos que la comporta, mayor es el peso ecumenico.
almufuentes@hotmail.com


 
Osman Viera, 20-02-2013:
Ayudenme si estoy equivocado. Yo me inclino por el objetivismo. Bien, el agua es valiosa porque la desean o la desean porque es valiosa; yo creo que lo segundo. Otra, la vida es valiosa porque la deseo o la deseo porque es valiosa. Insisto la segunda, por qué, bien; usted desee o no desee la vida es valiosa, incluso cuando muera su vida seguira siendo valiosa, los elementos que componen el cuerpo humano siguen vivos en el flujo de la vida. así que la desee o no es valiosa. Otra. El arbol es valioso por que lo quiero o lo quiero porque es valioso. insisto una vez más, lo segundo, quiera, desee, aprecie, ame o no un arbol es valioso, su valor trasciende los deseos de cualquiera, por qué, pues porque no esta ahí simplemente por estar ahí, el arbol cumple una función, pequeña o grande la cumple. El hecho no es que sea un arbol nada más, si no, todos los arboles del mundo son valiosos porque culmplen una funcion importante no es que nosotros le demos un valor y asi sera valioso, es innegable.
osmanviera3@yahoo.com


 
andrea, 16-10-2012:
El objetivismo, en un extremo opuesto, argumenta que los valores son descubiertos, no atribuidos por nosotros a las cosas. El diamante siempre será más valioso que el grafito por sus propiedades objetivas de dureza, brillo y transparencia. El hombre puede descubrir la esencia de los valores del mismo modo que puede aislar un color del espectro; es indiferente a su esencia que una persona los realice en ella o los descubra ya que los valores no resultan afectados por las vicisitudes humanas: son absolutos y objetivos. Pese a nadie juzgase que el asesinato es malo, el asesinato seguiría siendo malo.
arbol_fruta@hotmail.com
 
nely rodriguez, 24-09-2012:
cosidero un valor mas superior el valor subjetivo porque es uno mismo quien le da el valor a las cosas y es depende de la importancia que tenga para nosotros asi la ubicamos en la escala de valores
nelyrodriguez@unitec.edu
 
claudia, 21-08-2012:
debemos ser ojetivos para despues ser subjetivos
l.1445@hotmail.com
 
Miguel Ángel Hernandez Camacho, 15-05-2012:
¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? Podemos establecer dos tipos de cosas: Las cosas materiales, son deseadas porque representan utilidad o interés para los sujetos. Hay también cosas no materiales como la idea de Democracia que también representa utilidad para la sociedad. A una misma cosa la podemos asociar con un valor superior o con uno inferior, por ejemplo, si la cosa es el concepto de democracia tendremos entonces que una sociedad democratica es buena porque la participación de los ciudadanos promueve cambios positivos. Por el contrario una sociedad no democratica es mala. El valor "bueno" es superior y el valor malo es inferior, pero ¿cúal es la estructura de un valor? ¿cúales son sus componentes? Para Robert S. Hartman (1959), en su libro La Estructura del Valor, el concepto de lo bueno es el siguiente: “la bondad de una cosa depende únicamente de las propiedades que definen al concepto de la cosa”, es decir de su concepto comprehensivo, de manera que de acuerdo a este autor, el problema de la ética se convierte así en un problema de lógica. Por ejemplo, "un cajero honrado seria un buen cajero, pero un bandido honrado seria malo como bandido pues la honradez no forma parte del concepto bandido" (Molina, 1986). Saludos
mahcamacho@hotmail.com
 
felix hidalgo, 13-05-2012:
excelente, hablar de valor nos sirve de guias para orientar la vida de cada individuo, el docente actualmente debe estar diariamente fortaleciendo, esa guia a traves de la comunicacion diaria con sus alumnos antes que los valores se conviertan en antivalores...
felix-hidalgo@hotmail.com
 
Natalia de Jesus Moctezuma Sanchez, 11-02-2012:
Son costumbres buenas que se pierden con el paso del tiempo y valores enserrados en ellos que nunca mas se dejan volver a ver.son tus pensamientos y sentimientos al projimo a tu sociedad a tu mundo y a todo a quello que te rrodea .¿cuanto te amas y los amas? sabemos que es lo bueno y lo malo que nos daña y que no.
loca_hermosa5@hotmail.com


 
Roberto Montolio, 20-5-2011:
De lo que he leído y aprendido, uno de los mayores méritos de Platón es haber haber dicho que las cosas tienen una verdad intrínseca, que los hombres solo pueden intentar descubrir. Platón fue adversario de los sofistas, profesores que daban clases pagadas de elocuencia, en las cuales enseñaban a ganar un debate tanto si defendían la posición débil como si defendían la posición fuerte. Se reconoce que los sofistas entran en la explicación de la derrota de Atenas frente a Esparta. Aplicando las ideas anteriores, antes que subjetividad y objetividad, está la apariencia y el ser en si. No es subjetividad ver movimiento en una película, es apariencia. La exposición de esta página al menos protege los valores más elevados del error de la apariencia, que aprovechaban los sofistas para ganar debates. Entiendo que la idea de Platón es uno de los más importantes pilares de la civilización occidental, un baluarte para evitar ruina similar a la que llevaron a Atenas las "subjetividades". Curiosamente, la idea de Platón está bien capturada por un comic, Los Felinos Cósmicos. Allí, Leono dice "Espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente". Tal vez exista un ámbito para la subjetividad, pero no es el que se expone en este apartado. La teoría de la cognición parece más adecuada para explicar porqué una persona drena una acción o idea, mientras otra drena otra muy distinta. Pero la filosofía, cuyo ámbito es el que bien describe Filópolis en Gilmamel, debe ir a la esencia, y esa fue la que Platón defendió y que derrotó a los sofistas. El sofismo nunca ha sido derrotado, porque es útil para triunfar desde la "posición débil", que muchas veces es engaño y obtención de beneficios por medio de las malas artes. De hecho, los sofistas se establecieron en Atenas luego que desaparecieron los reyes y el acceso a la máxima magistratura se conseguía ganando el voto de los ciudadanos. El sofismo permitía ganar el voto sin limitaciones de ninguna especie
rmontolio@vtr.net
 
Lluís Camps i Comas, 8-5-2011:
Las referencias que hace el articulista, son a mi modo de ver suficientes para explicar los dos puntos de vista, yo creo que los dos forman parte de un mismo concepto, variable en función de la orilla en que nuestros sentimientos o intereses se encuentren.
virolaiosona@gmail.com
 
Cristian, 22-02-2011:
En rigor, hay que distinguir valor de valioso para mí, como también para un conjunto de personas. Es pertinente pensar que muchos de los valores que existen han tenido un origen subjetivo y luego han pasado a ser valores en cierta medida objetivos.Cuando ocurre esto el ámbito en el que hay que discutir es en el de los valores y no en el de lo valioso, es decir, si discuto lo tengo que hacer siempre en orden a los valores, pues de otro modo el problema quedaría resuelto con la más absurda de las sentencias, como ejemplo: "sobre gustos no hay nada escrito, "todo valor es relativo y depende del orden subjetivo", etc. Es ahí donde me resulta interesante plantear los valores en orden a que determinado objeto o hecho sea de características elementales o complejas, y que los valores sean sometidos a esa norma.
egoego702@gmail.com


 
Irvin Lanza, 9-10-2010:
Tengo como valores personales la gratitud, respeto, honestidad, solidaridad, como puedo hacer para priorizarlos y determinar cual es el mas importante y cual le precede, me alegraria mucho me ayudasen a comprender como hacerlo. Saludos,
irvinlanza@hotmail.com
 
Ana de Mendez, 17-05-2010:
esque acaso se puede jerarquizar los valores universales? no sera q todos estan en el mismo nivel y mas aun uno es dependiente del otro, xq si se rompe alguno seguramente los demas tambien? si alguien mata, deja de ser honesto, deja de amar, deja de tener virtud, deja de ser bueno, deja de ser justo...
mayanayt@yahoo.com
 
Kakarotto, 13-05-2010:
Yo pienso que los valores son una mezcla subjetiva y objetiva. Creo que cuando más componentes objetivos tenga, más elevado es su valor.
they.call.me.circe@gmail.com
 
Juan Pedro, 13-05-2010:
Buenos días. Yo opino que siempre que un valor sea mayor y más justo con todos, llegará a más gente y abarcará más posibilidades. Porque para cada tipo de persona, un valor puede ser justo o no, pero siendo universal, sí llegará.
familiagarciagarrido@gmail.com
 
Dani Borja y Selene , 13-05-2010:
Nosotros pensamos que los valores tienen un poco de objetivismo y de subjetivismo. Pero principalmente un valor se lo da cada persona, ya que un cuadro puede tener valor para alguien pero otro puede pensar que no es bonito y no le gusta.Por lo tanto, pensamos que dar los valores por objetivos es bastante relativo pues cada persona tiene sus gustos y dependiendo de ellos da mas o menos valor.
borja41293@hotamil.com
 
Teresa y Moises, 13-05-2010:
Los valores en nuestra opinion son subjetivos porque creemos que el valor de cada cosa y cada situacion lo da cada persona. Ya que una cosa que tiene poco valor, para otra persona, tiene mucho. pero tambien creemos que cuando alomejor se mata a alguien ese \"valor\" es objetivo porque es universal, esta mal para todos.
pampam@hotmail.com
 
Jorge Cordero Casquero, 13-05-2010:
Francamente una forma muy instructiva de poder ver como algo es subjetivo u objetivo son los números y los algorimos matemáticos scripts, es decir se les da el valor que uno quiere, se ve lo que se quiere... ¿qué es un 1?, lo que se quiera, es subjetivo. Así pues ocurre con los valores, son subjetivos, ya que se denomina objetivo a los valores universales por excelencia determinados de forma imparcial por la sociedad. Sin embargo siempre habrá directrices no impuestas por la mayoría y que saldrán de los estereotipos marcados, a estos sujetos es lo que llamamos subjetividad moral. Un psicópata entra dentro de la sociedad, sin embargo núnca entrará dentro de los esteriotipos, ya que siempre será rechazado por la sociedad, y para este matar será subjetivo. (Perdonen el extremismo pero tan solo así puede comprenderse algo tan complejo). En un camino hacia el cadalso es ! cuando nos damos cuenta que de que todo lo moral es subjetivo y que todo lo que apreciamos no es más que una mera ilusión de todo lo esteriotipizado por la humanidad, de forma que aquellos que discrepan y disgregan... núnca entrarán dentro de una moralidad objetiva.
jorgecorderocasquero@gmail.com
 
Elminico, 13-05-2010:
Yo pienso que está todo muy bien, seguid así y que opinen mas personas Nosotros le damos el valor a los objetos, ya que los objetos no tienen valor por sí mismos, los objetos son objetos y ellos no se valoran a si mismos ni nos valoran, el valor se lo damos nosotros y por lo tanto parece que son mas valiosos cuanta más gentes los quiera.
ELMDeneir@gmail.com
 
Rocío y Yasmina, 13-05-2010:
Los valores pueden ser objetivos y otros subjetivos según el valor.(Rocío). Los valores son subjetivos porque siempre depende de la persona cada una tiene un valor que otras no tienen(Yasmina)
yasmina__52@hotmail.com
 
Beatriz Bravo, 31-03-2010:
Por supuesto que sí. Pero yo diría "cuanto más elevado, superior y digno sea un valor", no "consideramos un valor", más objetivo es. Los valores son como refiere Frondizi "cualidades estructurales" de los objetos de conocimiento o valoración de los humanos y no opiniones o estimaciones. En la medida en que los bienes tengan las cualidades de ser universales, eternos, absolutos en esa misma medida tiene más componentes objetivos. Los valores ético-morales, por eejmplo, son objetivos mientras que los afectivos tienen más carga de subjetividad.
neuzyb10@gmail.com
 
maria obandos, 21-02-2010:
Hay que establecer que cada cabeza es un mundo lo que objetivo para mi o un valor objetivo como la responsabilidad para otros puede ser subjetivos porque no existen parametros para medir que es objetivo y que valor es subjetivo
azricam11@hotmail.com


 
Rafael Ramos, 23-12-2009:
Para que algo tenga valor se requiere que haya un depositario sino, no hay valor. Cada quien le pone o no valor a las cosas, espero sus comentarios. Saludos.
rafael_ramos_n@yahoo.com.mx
 
Selenne, 22-5-2009:
Comparto q al ser los valores mas elevados es necesario buscar universalidad e incluso objetividad y aspiro a q los valores sean objetivos, pero vivo en un momento historico en el q todo se custiona y sobre todo los valores mas jerarquicos, entonces como fundamentar la objetividad q necesito tenga el valor para no caer en un relativismo? aparentemente todo desemboca en el sujeto y en la historia. agradeceria la recomendacion de algun texto.
marcoral_@hotmail.com


 
Yanirellida G, 4-4-2008:
claro, no es igual un valor objetivo, universal que el hombre lo descubre y no puede cambiarlos sino que tiene que adaptar su actividad a estos,porque de lo contrario es un antivalor.Es así como la valoración o conciencia del sujeto decide su actuación de acuerdo a su interés,motivación,pero si ha ocurrido una socialización (familia,escuela,medios de comunicación, entre otros)de esos valores objetivos,que tienen su origen en las cualidades o propiedades de la cosa,fenómeno,esa escala de valores tenderá a colocar en lo más alto los valores éticos.Pensemos en el valor rsponsabilidad,tiene una definición cognitiva,que es igual para cualquier ciudadano del mundo,no la podemos cambiar a nuestros intereses y motivaciones porque sería lo opuesto, irresponsabilidad.
yanirellida6927@yahoo.es
 
Ladislao Roque Baldeón, 9-10-2008:
Bien por este debate. En primer lugar, los valores son conceptos que en cuanto entendidos y practicados otorgan satisfacción personal, calidad de vida, enaltecen a la persona así como facilitan y ennoblecen la convivencia humana. Por tanto, pueden jerarquizarse según las aspiraciones personales y permiten hacer una evaluación o revisión de vida personal para reforzar o corregir actitudes. En mi opinión, los valores son y estan ahí de siempre, y estamos llamados a practicarlos puesto que no vivimos aislados sino en una sociedad, la misma que es según seamos cada uno de nosotros. Ejm : Si soy un corrupto, estaré haciendo una sociedad corrupta. Un valor no puede ser mas o menos elevado, mas o menos digno. Son nuestras actitudes o el cómo lo practicamos lo que nos hace ver ciertos matices. Así, uno es honrado o no lo es, uno es veraz o no es, uno es puntual o no lo es. Lo que pasa es que a veces buscamos \"medias tintas\" para tranquilizar nuestra conciencia. Finalmente, la práctica de los valores, cuando existe la voluntad de hacerlo, implica un proceso que termina cuando termina la existencia de la persona, sin negar que en ese camino habrán caidas y vueltas a empezar con el propósito de ser cada día mejor. Gracias.
laroba@hotmail.com
 
luis, 13-9-2008:
los componentes objetivos son los que utilizamos normalmente,como la responsabilidad y muchos mas.
nestor_atacado@live.com.mx
 
Mariona Clarà, 21-5-2008:
Segons el diccionari objectivitat vol dir que tracta els esdeveniments o els fenòmens independentment de les reflexions o pensaments, en canvi, la subjectivitat és el que és relatiu o pertanyent al subjecte pensant; no fonamentat sinó en apreciacions personals. Així la bellesa és subjectiva perquè no està predeterminada, sinó que cadascú la interpreta diferent. Si que hi ha una part objectiva, com són els estereotips que està dictant la societat, però tot i així la bellesa és subjectiva. Per exemple, per molt que diguin que un quadre és molt bo, potser hi va una persona i no li agrada perquè el seu punt de vista és diferent, per tant això demostra el meu argument a favor de la subjectivitat.
nonaxum@hotmail.com
 
maria perez garcia , 22-2-2008:
definitivamente no, incluso los valores objetivos están determinados por el medio cultural, social e ideológico en el que se desarrollan.
mar.de.noche@hotmail.com


 
Aldo Jimenez, 24-11-2007:
Creo que ambos terminos son demasiados complejos como para intentar profundizar en ellos. pero considero que dentro de lo objetivo y subjetivo, hay una importantísima parte que hasta el dia de hoy no ha sido considerada dentro del margen que separa éstos conceptos. éste eslabón de la cadena se llama "colectividad". sabemos que en áfrica las personas pueden perfectamente deamnbular por lugares cercanos a sus propias casas , siendo que en nuestra civilizacion consideramos éstas practicas generalmente cómo sentido de libertinaje, lo que , por consecuencia es "colectividad" de cada region o frontera. quizas éste termino de "colectividad" prodriamos tambien llamarlo "sentido común".
shit_daily_-@hotmal.com
 
Eugeni Córcoles Blay, 10-1-2003:
Crec sincerament que no és cert. Penso que un exemple clar de valor elevat o superior és el somni, el teu desig, la teva raó de viure.., i penso que això té molts més components subjectius que objectius tot i la clara influència d'una societat de valors objectius i universals. S' hauria de matissar que potser sí, en general els valors d'escala jeràrquica més alta tinguin més components objectius peròque s'han de tenir en compte els valors íntims que podrien ser l'excepció.
pepablay@hotmail.com
 
Gaspar Ventura Fàbregas, 8-5-2000:
No té perque. Jo estic d'acord amb l'axiologia contemporània, perquè hi ha coses que poden tenir un valor subjectiu, n'hi ha que el tenen objeciu o pot ésser que tinguin els dos tipus de valors: una moneda de 100pts per una persona que va a comprar tindrà un valor objectiu, però per un coleccionista de monedes tindrà un valor subjectiu.
jherrer3@xtec.es
 
Àlex Sala, 20-3-2000:
Jo considero que el fet de que un valor sigui més elevat no implica necessàriament que sigui més objectiu. Especialment amb els valors ètics, hi ha hagut èpoques on valors que ara reconeixem com elevats, superors i dignes (com el dret a la llibertat, o la igualtat de drets home-dona)no eren reconeguts per la gran majoria de la societat. Aleshores podia semblar que els valors objectius i universals podien ser, per exemple, el racisme o l'esclavatge institucional (pensem en el mercat d'esclaus que ha funcionat fins no fa gaire) o la discriminació per raons de sexe (pensem en els països islàmics). Valors que a nosaltres ens semblen totalment subjectius i parcials, a un altre lloc poden semblar universals simplement perquè els exerceix el poder establert i els assumeix la majoria de la població. Pel que fa a valors estètics, hi ha poblacions senceres que poden ser capaces de no valorar la novena simfonia de Beethoven... és una questió de culturalitat. Jo crec que tots els valors són subjectius, és el fet el que determina el dret. Per això cal defensar els valors que considerem justos amb una certa "força" de fet (institucions, lleis), altrament només caldria esperar a que els altres els "descobríssin" la qual cosa pot no succeir mai.
asala@pie.xtec.es
 
Encarnación Rubio Barroso, 8-3-2000:
Personalment considero que els valors, quan més grans se´ls considera, són més objectius. Un valor pot tenir un component subjectiu, o més d'un, però s'eleva a la categoria d' objectiu si té en compte els valors d'altres subjectes i ens serveix com a refèrencia i respecte per a la conviència amb els altres. Al respecte, jo puc afirmar que una cosa és així perquè en la meva escala de valors és així i també puc anar més enllà i dir que en la meva cultura això és d'aquesta manera i punt, però seria molt subjectiva i dexaria de banda altres punts de vista, altres afeccions culturals. És important, com he dit, que un valor sigui objectiu, perquè quan més objectiu sigui més consensuat i més considerat i digne de ser respetar serà per a tots els membres de la societat i de la humanitat en el seu conjunt.
jjimen18@pie.xtec.es