10è aniversari
de Filòpolis
 
 
 
 


Etnocèntrics tendim a ser tots els humans. L'etnocentrisme és l'actitud de considerar un grup propi -sovint el grup cultural, racial o nacional- com a superior, i els grups aliens o perifèrics com a inferiors. Manifestem un etnocentrisme suau quan afirmem que com a casa no hi ha res; però manifestem un etnocentrisme hostil quan menyspreem o odiem el que és diferent o estranger (xenofòbia).

En la cosmovisió dels indis Cherokees de les muntanyes Great Smoky d'Amèrica del Nord es mostra, com en la majoria de mites i visions del món, una actitud etnocèntrica. L'obra perfecta de la creació no són els blancs, ni els negres, sinó els propis indis, ni individus pàl·lids ni individus carbonitzats.

 
 
   
 


Pels indis Cherokees de les muntanyes Great Smoky d'Amèrica del Nord, com per a moltes altres cultures, l'ésser humà és l'obra més perfecta del Creador. Aquest va crear els blancs, els negres i, per suposat, els indis de pell morena. Els va crear construint primer un forn i preparant una massa adequada. Amb aquesta, va donar forma a tres figures humanes. Col·locà les figures en el forn i va esperar a que es coguessin.
Però la seva impaciència per veure el resultat del seu experiment, que coronava la seva obra de creació era tan gran, que va retirar una figura excessivament aviat. Estava a mig coure, pàl·lida, de color desagradable. Però bona o dolenta, ja estava feta, d'ella descendeix el tipus d'home blanc. La seva segona figura va sortir bé, en el temps just, i de la forma com ell l'havia pensat. Molt morena, li agradava en tots els aspectes, i aquesta figura va ser l'avantpassat dels indis. Tant la va contemplar, que es va oblidar de treure del forn la tercera forma, fins que va olorar que s'estava torrant. Va obrir la porta del forn ràpidament i va trobar la seva última figura carbonitzada i negra. Va ser lamentable, però no ni havia ja res a fer; aquest va ser el primer home negre.
HERKOVITS, El hombre y sus obras

 
 
  Més que de la cultura, hem de parlar de cultures en plural, de la mateixa manera que no és adequat parlar de la societat sinó de les societats. Si comparem la societat amb una orquestra, la partitura que interpreten seria la cultura; és a dir, la cultura seria el conjunt, més o menys integrat, d'idees i visions del món, de valors, actituds i normes, de modes de vida i recursos tecnològics d'una societat.

La diversitat cultural és un valor, però no implica que les diferents cultures no tinguin trets millorables, i no tots els trets culturals valen igual. El relativisme cultural és el punt de vista segons el qual els elements que constitueixen una cultura depenen del lloc on es troba, de les necessitats de la seva població, de la seva història, etc. Ara bé, el respecte al relativisme cultural no impossibilita considerar preferibles uns trets culturals respecte d'altres. No és preferible la llibertat a l'esclavitud?