10è aniversari
de Filòpolis
 
 
 
 


Bertrand Russell (1872-1970) és un dels pensadors més fecunds i universals del segle XX: matemàtic, lògic, autor polifacètic, premi Nobel de Literatura i influent filòsof. Un pensador gens convencional que recomanava "no renunciar mai a mirar les coses des de més d'un punt de vista".

Seguint les passes del seu predecessor David Hume, qüestiona el valor epistemològic del mètode inductiu. Els procediments o mètodes deductius atorguen garanties a les conclusions obtingudes, és a dir, el que és vàlid per a tots, també ho és per una part. Però els procediments o argumentacions inductives extreuen conclusions universals a partir de dades o observacions particulars, és a dir, del vàlid per una part, més o menys representativa, es salta al vàlid pel tot. Quan argumentem inductivament, insinua l'al·legoria, ens comportem com els pollastres?

 
 
   
It is obvious that if we asked why we believe that the sun will rise tomorrow, we shall naturally answer, "Because it always has risen every day." We have a firm belief that it will rise in the future, because it has risen in the past. If we are challenged as to why we believe that it will continue to rise as heretofore, we may appeal to the laws of motion. […]

Experience has shown us that, hitherto, the frequent repetition of some uniform succession or coexistence has been a cause of our expecting the same succession or coexistence on the next occasion. Food that has a certain appearance generally has a certain taste, and it is a severe shock to our expectations when the familiar appearance is found to be associated with an unusual taste. […]


A horse which has been often driven along a certain road resists the attempt to drive him in a different direction. Domestic animals expect food when they see the person who usually feeds them. We know that all these rather crude expectations of uniformity are liable to be misleading. The man who has fed the chicken every day throughout its life at last wrings its neck instead, showing that more refined views as to the uniformity of nature would have been useful to the chicken.But in spite of the misleadingness of such expectations, they nevertheless exist. The mere fact that something has happened a certain number of times causes animals and men to expect that it will happen aggain.Thus our instincts certainly cause us to believe that the sun will rise tomorrow, but we may be in no better a position than the chicken which unexpectedly has its neck wrung. We have therefore to distinguish the fact that past uniformities cause expectations as to the future, from the question whether there is any reasonable ground for giving weight to such expectations after the question of their validity had been raised.
RUSSELL. Problems of Philosophy
 
 
  En la nostra vida quotidiana tots fem ús de la inducció; els animals, també. La inducció ens dóna seguretat psicològica; però no seguretat lògica. El pollastre inductivista anava incrementant la seva seguretat: cada vegada que se li portava menjar obtenia una nova confirmació de la seva convicció.

La inducció sol fonamentar-se en la uniformitat o regularitat de la natura: la natura no és capriciosa comportant-se ara d'una manera ara d'una altra. Però, com es sosté aquesta uniformitat? Constatant que en el passat o en un nombre finit de casos ha estat uniforme o regular i que, per tant (induïm), ho serà sempre. Així, doncs, es justifica el procediment inductiu fent ús d'un procediment inductiu; aquesta fal·làcia lògica s'anomena petició de principi.

Malgrat tot, la inducció ajuda a avançar en el nostre coneixement de la natura. Les afirmacions universals que no es podem mantenir inductivament, les podem proposar en termes probabilístics. Si havent observat deu cignes hem d'abandonar la nostra afirmació "tots els cignes són blancs" ja que n'hem trobat un de negre, podem afirmar que la probabilitat de què un futur cigne sigui blanc és de 0,9.