10è aniversari
de Filòpolis
 
 
 
 


Zhuang zi (Mestre Zhuang, també Zhuang Zhou), filòsof xinès taoista del segle -IV, es considerat autor de bona part del llibre que porta el seu nom Zhuang zi. És una obra plena de relats al·legòrics i d'observacions exemplars sobre la natura, meravellant-se de la multiplicitat de formes i maneres de vida que la constitueixen.

Ara bé, totes aquestes formes o diferenciacions naturals són només una manifestació de la perfecta identitat de tot l'univers: des de la perspectiva superior del tao, els contraris coincideixen i les oposicions desapareixen. Com en el conjunt de la filosofia xinesa, el principi de no contradicció és ignorat, superant-se la dicotomia lògica entre ésser i no-ésser.

 
 
    Una nit Zhuang Zhou somniava que era una papallona: una papallona plena de joia que voleiava com si res, sense sospitar que era Zhuang Zhou. Tot d'una, es despertà i veié, sorprès, que era el Zhuang Zhou de sempre. Però, ¿Zhou havia somniat que era una papallona? ¿O era una papallona que estava ara somniant que era Zhou? Entre Zhou i la papallona hi havia, sens dubte, una diferència. És el que anomenen la transmutació de l'ésser.
ZHUANG ZI. "Maestro Zhuang". Barcelona, Editorial Kairós, 1996. Llibre II, 7

 
 
  Zhuang zi és un dels pensadors bàsics i fundadors del taoisme, moviment filosòfic iniciat per Lao zi (Lao-Tse, també Tao Te King) durant el segle -VI o -V. El tao és el fons últim de l'univers; el fons invariable que batega més enllà de la pluralitat de formes naturals. És el permanent però inexpressable; és el principi que regeix totes les coses. (Un concepte proper a l'apeiron d'Anaximandre, al logos d'Heràclit i dels estoics, al brahman dels Upanishads. El tao, del que emergeixen totes les coses, només en part coincideix amb el concepte de Déu; Déu és l'Ésser, el tao, l'Ésser i el No-ésser).

Per Zhuang zi, els éssers naturals passen per un seguit de transformacions; els humans sorgim per transformació d'altres éssers vius, i altres éssers vius sorgiran de nosaltres quan morim. Res es crea ni res es destrueix; però tot es transforma. Naixement i mort són dos moments d'una contínua transformació universal regida pel tao.