10è aniversari
de Filòpolis
 
 
 
 

Plató, filòsof grec a cavall dels segles -V/-IV, sovint recorre a mites per suggerir idees o provocar reflexions. En el conjunt de la seva obra, el mite és un primer ascens o aproximació a realitats de difícil accés o tractament. Hi troben la al·legoria o mite de la caverna, sobre el procés de coneixement i la conflictiva situació humana; el mite del carro alat, sobre les parts que constitueixen l'ànima humana; el mite dels metalls, sobre els individus desiguals que formen l'estructura social; el relat d'Aristòfanes o de les tres classes d'amor; el mite d'Eros, fill de Poros i Pènia; el mite de Giges, sobre la necessitat d'amagar les accions injustes; el mite del demiürg; el mite de l'Atlàntida, ...

El mite o judici de Thamus, narrat en el seu diàleg Fedre, explica que Thamus, rei d'una gran ciutat de l'Alt Egipte, tenia com a convidat el déu Theuth, inventor d'arts com els nombres, el càlcul, la geometria, l'astronomia i l'escriptura. Thamus comenta a Theuth que tota invenció té dues cares, té avantatges i inconvenients. Fins i tot una invenció com l'escriptura té, per Thamus, un aspecte negatiu..

 
 
    El rei Thamus preguntava a Theuth quina era la utilitat que tenia cada una de les arts o invencions: a mesura que li ho mostrava, segons que li semblaven belles o no belles les coses que deia, ho blasmava o ho elogiava. Es diu que van ser moltes les observacions que va fer Thamus a Theuth, tant a favor com en contra de cada art, però es necessitaria un discurs molt extens per referir-les. Tanmateix, un cop van arribar a l'escriptura (les lletres), Theuth va dir: "L'aprenentatge d'això, oh rei, farà més savis els egipcis i els atorgarà la memòria, car s'ha descobert com a medecina de la memòria i de la saviesa." Però Thamus li va respondre: "Oh Theuth, molt expert en arts! Alguns són capaços de crear arts, mentre que d'altres tenen la capacitat de judicar fins a quin punt faran mal o seran profitoses per a aquells qui es disposaran a emprar-les. I ara tu, essent el pare de les lletres, per benevolència els atorgues poders contraris als que tenen. És oblit, en efecte, el que causaran en les ànimes d'aquells qui les aprenguin, per descuit de la memòria, ja que refiant-se de l'escriptura assoliran els records des de fora, en virtut de caràcters aliens, i no des de dins, per si mateixos i en virtut de si mateixos; per consegüent, no has descobert pas una medecina de la memòria, sinó una forma suplementària de recordar. D'altra banda, quant a la saviesa, el que proporciones als alumnes és opinió, no pas veritat. En efecte, havent llegit moltes coses, sense un ensenyament instructiu, faran la impressió que són plenes de coneixements, essent en la gran majoria, dels casos exempts de coneixements i a més a més difícils de tractar, tot semblant savis i havent esdevingut el contrari de savis.
PLATÓ. "Fedre", 274d-275b

 
 
  Plató contra l'escriptura? Plató prefereix el diàleg viu, el coneixement interior, la saviesa a la informació exterior o emmagatzemada. Plató aposta per la memòria viva; el meu jo és el conjunt de la meva memòria. Els humans no funcionen sense memòria.

Però la invenció de l'escriptura féu possible conservar millor la informació. I amb la invenció de la impremta, fou possible difondre millor la informació. I amb la invenció de la digitalització (reducció a nombres de la informació), ha estat possible internet, memòria col·lectiva.

El mite de Thamus, potser una crítica als nostàlgics de l'escriptura, adverteix que la informació no és coneixement. Avui, davant l'excés d'informació, cal disposar eines intel·lectuals per seleccionar la informació, evitar ofegar-se en el diluvi informatiu i adquirir coneixement.