Les dues cares: drets i deures
 
Les dues cares: drets i deures
 
En la nostra societat, en la qual tots gaudim de drets, no hi ha dret sense el seu corresponent deure. Si tens dret a utilitzar els mitjans públics de transport, també tens el deure de no fer-los malbé ni embrutir-los. Si tens el dret a la llibertat d'expressió, també tens el deure d'informar-te i no mentir.

Troba, en les següents situacions, el deure que es correspon a cada un dels drets enunciats.

Dret a l’educació
Dret a votar en reunions o assemblees
Dret a la propietat privada
Dret a la vida
Dret al treball
Dret a l’atenció sanitària
Dret a la intimitat
Dret a un nivell de vida adient
Dret a l’oci
Dret a la llibertat de pensament