Les intervencions s'introdueixen en versió original, sense modificació.   Todas las intervenciones se introducen en versión original, sin modificación alguna.

Ordre:
Clàsssics:
Vots:
e-mail i raó a favor:
1r
Aristòtil
8
lordmata@hotmail.com
Estoy en completo desacuerdo con gran parte de su filosofía pero su definición de las leyes de la lógica y de los medios del conocimiento humano son un logro tan enorme que sus errores son, por comparación, irrelevantes.
Pablo Mata, 28-11-2010
filoanto@hotmail.com
la amplitud de sus conocimientos
antolin robles, 4-10-2010
juan.assirio@gmail.com
Coincido con su manera de pensar, en lìneas generales
Juan, 22-02-2009
joselojacquier@hotmail.com
Porque su teoría es gérmen de las de muchos otros posteriores. Porque pudo unir la idea de fin y de bien. Porque tanto su metafísica, como lógica, como ética y política tienen elementos que siguen vigentes en el mundo contemporáneo
José Luis Jacquier, 10-10-2008
carolinachaves79@hotmail.com
Un genio, sin más
carito, 31-3-2008
mahsmillenium@hotmail.com
Un pensador cuyas ideas trascendieron en la historia por largos años
Miguel Hamburger Salas , 15-1-2008
syv7755mjd@hotmail.com
Aristòtil es la civilització grega en el crepuscle més bell de la cultura occidental. És ell el que il.lumina Plató des de la seva incomprenssió del pathos de la guerra civil. Ell realitza la República, havent estat el formador del príncep que, tràgicament, acaba amb la civilització i la democràcia grega. Sense ell no hauríem tingut història de la filosofía, Kant o fins i tot Hegel, per no parlar de tot el progrés de la cultura medieval en direcció a la ciència moderna (llegiu en Koyré i veureu que no tot és Galileu-Plató). No em sé imaginar Heidegger o la Relativitat sense Aristótil. El tema fonamental és el moviment. Aristòtil en va obrir la primera porta amb les categoríes. A la vostra llista només hi manca Leibniz, que encara no hem estudiat del tot.
Valeri Serret, 23-9-2002
MONTSEPONS@teleline.es
No conec gaire els filosofs de dalt, però he triat Aristoteles perque: No només era filosof sinò tambè matemàtic, i amb dos ombres de diferent mida va saber que la terra era rodona i va calcular la longitut de la terra o similar, i s'etivoca de molt poc amb la xifra d'avui fent servir la tecnologia, quan ell ho va fer amb dos ssssssombres.
Eduard Pagès Pons, 21-9-2000

2n
Marx
7
jlromeroc@orange.es
Sin duda el filósofo que más ha contribuido y sigue contribuyendo a comprender y transformar la realidad.
Jose Luis, 22-04-2011
mercedmm@educastur.princast.es
Por su denuncia de la injusticia social.
Merced, 28-10-2010
anitagrimalt@hotmail.com
Por su capacidad y profundidad de pensamiento.Por su humanismo y por que siempre tuvo un enfoque interdisciplinario.
Ana Marìa Grimalt, 1-4-2009
aldire_9@hotmail.com
porque estoy de acuerdo con su filosofía y creo que se debería poner en practica un pensamiento tan grande como el de él, el cual ,creo yo que beneficiaria a la mayoría de la sociedad.
Irene, 23-7-2008
mmaso@xtec.cat
Perquè d'haver actualitzat i desenvolupat el seu discurs la nostra realitat socioeconòmica seria totalment diferent. Per exemple: el concepte de necessitat (base de tota l'activitat econòmica). El llibres de text de la secundària i de la universitat no serien tan "ofensius".
Marta, 29-1-2008
xdomingu@pie.xtec.es
M'agrada el seu pensament perquè crec com ell que el motor de la història és l'economia
Joan, 12-5-2000
jjimen18@pie.xtec.es
Potser perquè va dir que estava molt bé pensar, filosofar,... però que ja era hora de que la filosofia es proposés de canviar la vida, la realitat.
José Luis Jiménez del Pino, 20-5-2000

3r
Plató
7
miqualetmn@gmail.com
perque te una manera de pensar molt acertada.
miquel martin nogueroles, 25-01-2018
gomagua@gmail.com
Me parece interesante sus planteamientos sobre el mundo de las ideas..
Juan Antonio, 24-04-2011
aitor_To@hotmail.com
Al fin y alcabo es el que estableció todas las bases dela filosofía, el que realmente innovó.
Aitor, 25-05-2010
label17_6@hotmail.com
Porque creo que es un gran filósofo y el que más cosas ha aportado aunque tambien los otros filósofos también han aportado pero ami Platón me gusta
Romy González Álvarez, 1-12-2007
ruthribo@correu.vilaweb.com
Perquè tot i ser un filòsof de fa segles, les seves idees són MASSA actuals i inclús m'atreveixo a dir que ens sobrepassen. "Més Plató i menys hipocresia".
Montse Ayala, 22-9-2002
a8032351@centres.xtec.es
Absolutament el Pare de la Filosofia.
David González Martínez, 28-2-2000
rmir4@pie.xtec.es
Representa l'ideal de saviesa, i.e., la raó al servei d'un home complert- passions, sentiments, logos..- És filòsof i poeta.
Anna Sorribes, 20-6-2000

 
Nietzsche
7
lescloper@gmail.com
Perquè transmet entusiame.
Jesús, 3-10-2022
feldon2004838@gmail.com
Rompe con el modelo cultural y social, y busca una transformación completa del ser humano, sobre todo su escala de valores.
Cesar Bastías S., 03-4-2017
henares.aguilera@gmail.com
És l'únic filòsof que trenca amb el que sempre s'ha pensat de tot.
Laura, 28-8-2015
jplau004@correu.udg.es
Per kè?: Per ser tan original i creatiu, fer llibres tan bons,... per ser un poeta-filòsof.
Xevi M., 10-5-2000
laconis_10@hotmail.com
Porque tiene una enorme sabiduria y escribio de manera bastante interesante en respecto de las cuestiones antropologicas..como ser el hombre es el mas debil de la naturaleza...
Constanza, 6-09-2007
bboydhany@gmail.com
Creo que Nietzsche logro construir un pensamiento correcto, con bases solidas y bien argumentadas, ademas, le otorgo una visión, un propósito como fin ultimo. Llegando así a ser el fin ultimo de esa forma de pensar, siendo así una filosofía practica, una filosofía con todo el sentido al ser tan bien argumentada pero al mismo tiempo una ideología practica que sirve de guía para vivir, que es según veo el fin mas apreciable que debe tener una filosofía.
Daniel Nuñez Reay, 16-09-2020
 

 
Kant
5
aperarnau@tecnos.cat
Gran sistematitzador de la cultura occidental en múltiples camps filosòfics, com a cloenda de la Il.lustració i rellançament del pensament en temps de ruptura amb l'antic règim.
Antoni Perarnau, 14-09-2017
miguelcppc@hotmail.com
a) Ser el primero en distinguir entre moralidad y legalidad. b) Entender la historia en sentido cosmopolita, estableciendo, con ello, las bases de la comumidad europea. d) Ser un pacifista convencido. e)Haber establecido de forma clara los paralogismos de la psicología, las antinomias de la cosmología y las ilusiones de la teodicea.
Miguel Á Cuadrado, 3-12-2011
arnaldmont@hotmail.com
Introdueix l'antirrealisme.
Arnald Mont, 29-04-2011
jrius@pie.xtec.es
Per haver delimitat de manera tan clara i precissa les possibilitats i els límits del coneixement científic.
Albert Griñán, 1-3-2000
vtena@pie.xtec.es
Perquè dóna la impressió que res queda fora del seu sistema filosòfic.
Vicenç Tena, 12-11-2002

 
Russell
3
tatulois@hotmail.com
porque logró un gran aporte a la lógica y a las matematicas
tatulois, 17-2-2010
llor@grn.es
Perquè a més de crear obres majors i influents però per ús d'experts, ha estat capaç d'arribar a tothom amb llibres plens d'optimisme, entusiasme i de sentit positiu de la vida, per exemple, «La conquesta de la felicitat».
Marta Ribas, 4-2-2000
e3000627@centres.xtec.es
Per la seva visió tan clara de la vida humana.
Vicenç, 29-2-2000

 
Popper
2
jplau004@correu.udg.es
Per kè?: Per ser un dels (el?) més influents del segle que ara acabem. Per la seva aportació a la metodologia de la ciència.
Joan P., 10-5-2000
jfrader3@pie.xtec.es
Per aportar dos pilars fonamentals de reflexió: a) El coneixement científic és el millor coneixement que tenim però humilment hem de reconèixer que només pot ser conjectural; i b) els sistemes polítics lliures i democràtics són els menys dolents ja que permeten avançar o canviar idees sense matar persones, donat que ningú mai "sabrà" què és "el millor" per la societat o la vida humana,i que hem de crear i mantenir el marc de recerca i diàleg permanent.
Joaquim Fradera Sospedra, 05-9-2001

 
Descartes
2
martin_barrios7@hotmail.com
fue unos de los primeros filosofos que lei y la manera de implementar la duda, como metodo para buscar la verdad fue realmente digno de un pensador Antiguo griego, si bien existen muchos siglos de separacion en tre el y ellos es realmente como salido de la antigua grecia
Martin, 7-1-2008
fmir@wanadoo.es
Va establir la única veritat inqüestionable: "SÓC"
Francesc Mir, 24-10-2000

 
Wittgensrein
2
ebatlle4@xtec.cat
Wittgenstein. Perquè el seu mètode lingüístic esvaeix molts "problemes" filosòfics tradicionals.
Eduard, 10-1-2022
robertlevyp@yahoo.com
No estoy de acuerdo con la inclusio de Russell y Popper pues sus aportaciones, aunque notables, no han generado tanta influencia como la de filosofos como: Kierkegaard y Spinoza. Y otro que considero una autoridad, pues reformo muchas consideraciones filosoficas, seria Wittgenstein. <br>
Roberto, 11-04-2011

 
Hume
1
jroig110@pie.xtec.es
Perquè no té por de no poder saber-ho tot.
Dolors i Carol Moreno, 4-3-2000

 
Rousseau
1
velazquezmariana@hotmail.com
Rousseau, porque lo considero uno de los mayores exponentes que ha dado una explicación lógica e histórica acerca de cómo han surgido las diferencias de los hombres, en qué características se basan, plasmándo sus ideas en su obra: "Discurso sobre la desigualdad entre los hombres"
Rebeka Blue, 17-07-2010

 
Locke
1
monterosoneira@yahoo.es
Locke por la separacion que hace de los tres poderes, y por consiguiente democratizar a la sociedad.
monterosoneira, 25-12-2010

 
Kierkegaard Spinoza Wittgenstein
1
robertlevyp@yahoo.com
No estoy de acuerdo con la inclusio de Russell y Popper pues sus aportaciones, aunque notables, no han generado tanta influencia como la de filosofos como: Kierkegaard y Spinoza. Y otro que considero una autoridad, pues reformo muchas consideraciones filosoficas, seria Wittgenstein.
Roberto, 11-04-2011